maandag 23 december 2013

Hoe zullen Bedrijven Genationaliseerd worden en Wat Betekent het? LIG

- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2013/12/day-255-how-will-companies-be.html#sthash.0XFI4She.dpuf
Economist's Journey to Life Day 255: How will Companies be Nationalized and What does it Mean? LIG
- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2013/12/day-255-how-will-companies-be.html#sthash.0XFI4She.dpuf

V: Hoe kunnen bedrijven genationaliseerd worden en voorzie je enige weerstand?

A: In LIG, zullen genationaliseerde bedrijven niet in handen van de overheid zijn - zij zullen direct eigendom van elke persoon van de bevolking worden. Eén van de grote minpunten van de nationalisatie van bedrijven als hoe het in het verleden is gedaan, is dat de overheid eigenaar van de bedrijven is en dus - de bedrijven beheerd worden op een manier om de regering ten goede te komen, vaak inefficiënties creërend als gevolg van corruptie en fraude. Met LIG zal de regering het voertuig zijn om het bedrijf van de private naar de publieke sector te brengen maar het bedrijf zal niet in handen van de overheid zijn, waar de overheid dan zogenaamd de bedrijven runt 'namens' en 'in het belang' van het volk. Nee, elke burger zal een aandeelhouder van het bedrijf worden en de mogelijkheid hebben hun aandeelhouderstaken uit te voeren. Het Liquide Democratie platform zou hierin gunstig zijn om ​​dergelijke grote aantallen mensen te laten deelnemen aan evenementen zoals de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.  


In termen van het proces van nationalisatie - hierin moeten de wetten van een bepaald land geraadpleegd worden. In landen waar nationalisatie gebeurt door middel van het verstrekken van een vergoeding aan de huidige bedrijfseigenaars, stellen we voor dat dit de laatste investering zal zijn waarvoor de inkomstenbelasting zou zijn vereist. De overheid zou dan de bedrijven namens de mensen aankopen, hoewel nog steeds met geld van de belastingbetaler - hetgeen impliceert dat het bedrijf rechtstreeks aan de mensen behoort.


V: Wat betekent het in feite dat een persoon een gelijk aandeel in de nationale ondernemingen van een land bezit?


A: Wij stellen voor dat iedere burger aandeelhouder wordt van die bedrijven die  genationaliseerd zijn als onderdeel van een volks' nationaal erfgoed. In het zijn van een aandeelhouder, bezit iedere burger een gelijk deel van het bedrijf en dus:


- Elke burger heeft een gelijke stem bij belangrijke beslissingen, zoals het benoemen van bestuurders

- Beheer en dagelijkse werkzaamheden zullen waarschijnlijk blijven zoals ze zijn 


- De bedrijven en hun management moeten rechtstreeks verantwoording afleggen aan iedere burger 

- Burgers kunnen aandeelhoudersresoluties indienen

- De bedrijven dienen het belang van de aandeelhouders, dat wil zeggen: zij dienen de bevolking als geheel 

 - Ambtenaren van de overheid spelen geen bevoorrechte rol in het beheer van de genationaliseerde bedrijven; ze zijn de burgers en dus hun rol is gelijk aan die van iedere andere burger In termen van het ontvangen van dividenden heeft elke burger een recht op het ontvangen van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, gefinancierd door de winsten van de genationaliseerde bedrijven, wanneer ze geen andere middelen hebben om zichzelf te ondersteunen (zoals bepaald door de speciale behoeftentest van het land).V: Dus de aandeleninkomsten uit nationale bedrijven werken niet zoals de stockdividenden doen in de wereld van vandaag, als degenen die over voldoende middelen beschikken om zichzelf te onderhouden hun Aandelen hebben maar geen LIG krijgen?

 
A: Correct.