zaterdag 4 januari 2020

Democratisering - Plaats Je Geld Waar Je Mond Is met een Leefbaar Inkomen Garantie (deel 3)

Deze blogpost is een voortzetting van de blogposts

Dag 260: Democratisering - Plaats Je Geld Waar Je Mond Is met LIG (deel 1)
Dag 261: Democratisering - Plaats Je Geld Waar Je Mond Is met LIG (deel 2)

waar we hebben onderzocht wat er precies in de weg staat om het principe van Democratie in haar ware vorm te leven - met de regering vàn het volk, dóór het volk en vóór het volk. Hierin hebben we twee cruciale factoren geïdentificeerd die moeten worden aangepakt om de kloof tussen de bevolking en de overheid te overbruggen, namelijk:

1. Onderwijs
2. Eigendom van Economische Invloed

Het punt Onderwijs werd besproken in de vorige blogpost, waar duidelijk werd dat om politiek kapitaal voor individuen te ontwikkelen om effectieve deelnemers te worden in de direct-democratische besluitvorming, we moeten investeren in mensen door middel van een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen.

In deze blogpost kijken we naar het tweede probleem:


Eigendom van Economische Invloed


In het eerste deel van deze blogserie hebben we verklaard dat:

"In plaats dat politiek een eenpartijstelsel is - in de zin dat er maar één partij bij betrokken is: de mensen - werken we met een driepartijenstelsel: de mensen, de gekozen regeringsfunctionarissen en degenen met de financiële middelen die aan politieke rente deelnemen om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht de publieke opinie."

De meesten zijn zich bewust van de rol van lobbyisten in de politiek, maar hier zijn enkele punten ter verduidelijking:

"Een lobbyist is een activist die leden van de regering wil overtuigen (zoals leden van het Parlement) om wetgeving te bekrachtigen die hun groep ten goede komt."

"De best betaalde lobbyisten weten dat ze top-dollar in rekening kunnen brengen voor hun diensten omdat ze hun klanten toegang en invloed kunnen bieden tot de hoogste overheidsniveaus. Het is niet verrassend dat de klantenlijsten van deze bedrijven een  "Who's Who" van het bedrijfsleven zijn; het inhuren van deze bedrijven ligt eenvoudigweg buiten het bereik van de meeste organisaties en speciale belangen."

Degenen die het zich kunnen veroorloven om de beste lobbyisten in te huren, kunnen invloed hebben op verandering op de hoogste niveaus van de overheid. Dit toont een eenvoudige vergelijking: meer economische macht is gelijk aan meer politieke macht. Je kunt je afvragen of lobbyen niet illegaal moet worden gemaakt - het riekt zeker - maar het wordt gerechtvaardigd op grond van het principe dat iedereen de overheid bewust kan maken van hun belangen en kan vragen om ze in overweging te nemen bij de beleidsvorming. Sommige mensen zijn hier duidelijk beter in dan anderen - en zoals met alles in een kapitalistische samenleving - als er vraag is naar diensten met een bepaalde vaardigheid, zal de particuliere sector beginnen deze te leveren volgens de regels van de particuliere sector. Dus, het lijkt erop dat we gewoon een compromis moeten sluiten over het oorspronkelijke principe - die niet bedoeld is om te discrimineren wie in staat is om / het zich kan veroorloven om bij de overheid te lobbyen - als we tegelijkertijd een kapitalistisch vrijemarktsysteem willen behouden.


Echter, het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voorstel formuleert impliciet een oplossing voor dit raadsel. Het stelt voor dat elke burger van een land aandeelhouder wordt van mensenrechtenbedrijven (zoals watervoorziening, elektriciteit, telecommunicatie, media) en natuurlijke hulpbronnenbedrijven (bijv. mijnbouwbedrijven) in hun land, volgens het principe dat dergelijke punten nooit eigendom mogen worden van particulieren omdat ze in het voordeel van de hele samenleving zouden moeten opereren. Een dergelijke aanpassing zou het economische landschap vanuit een politiek perspectief behoorlijk drastisch veranderen, aangezien voorheen alle grote bedrijven die invloed kunnen hebben op verandering door lobbying op de hoogste niveaus, eigendom waren van de elite in de samenleving - veel grote bedrijven nu eigendom zouden zijn van de mensen en een bron van effectieve economische invloed zouden worden en een instrument voor politieke participatie op een niveau dat voorheen simpelweg niet bestond.

Om een politieke dispensatie democratisch correct te laten worden, moeten we niet alleen het politieke, maar ook het economische speelveld nivelleren, omdat beleid evenzeer wordt bepaald door de overheid als door de economische elite. Dus voor degenen die de democratie hebben opgegeven in de ware betekenis van het woord: een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen zou een einde maken aan de gecompromitteerde politieke vertegenwoordigingssystemen die we vandaag hebben.

Er is nog een bezwaar tegen directe democratie dat nog steeds wordt opgeworpen - hoewel het in de wereld van vandaag zo lachwekkend is dat ik het bijna ben vergeten te noemen. Maar hier is het sowieso: 'Directe democratie is niet mogelijk omdat het gewoon te duur en te moeilijk zou zijn om alle burgers op één plek te krijgen om het land te regeren'. In een wereld met de technologie die we vandaag hebben - is het onnozel om nog steeds 'samenkomen' als een fysiek evenement te beschouwen. Facebook bewijst dat het mogelijk is om dagelijks over kwesties te stemmen - we doen het al met een simpele muisklik: 'Vind ik leuk'. Het enige dat u hoeft te doen, is de ontwikkelde technologie gebruiken en online platforms voor politieke participatie creëren.

Dus, we hebben het: Onderwijs, Eigendom van Economische Invloed en Technologie - alle drie de punten vormen geen obstakel meer met de implementatie van een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen. Zullen we meer excuses bedenken of zullen we ons realiseren dat we voor het eerst in de geschiedenis van de mens het voorrecht hebben om in de tijd te leven dat de middelen en mogelijkheden voor het implementeren en praktiseren van echte democratie beschikbaar zijn? Omdat (bijna) iedereen het erover eens lijkt te zijn dat democratie de beste regeringsvorm is, zeggen we bij de Equal Life Foundation: plaats je geld waar je mond is! Het is niet voldoende om jezelf een democraat te noemen of om de democratie 'in principe' te ondersteunen - het vereist investering in mensen en een aanpassing van eigendom van economische invloed - het vereist van ons om te HANDELEN. Geld laat de wereld draaien en politiek is hierin geen uitzondering.


Vertaald van Day 262: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt3