zondag 1 september 2013

Basisinkomen / Basic Income Grant / Grundeinkommen

Bekijk de documentaires The Trap, The Century of the Self and Psywar voor context.
 
Tentenkamp Den Haag moet weg
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat in een Wereld waar Geld Bepaalt of je Eet dan wel Verhongert, het niet garanderen dat Elk Mens Genoeg Geld heeft om te Eten, maakt dat zij die tegen een Basisinkomen zijn DEEL UITMAKEN van het Creëren van Verhongering en Lijden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard me niet te realiseren dat in een Wereld waar Producten Goedkoper Gemaakt worden er Meer en Meer mensen Werkeloos worden, dat Goedkope Goederen Waardeloos zijn als er Minder Mensen zijn die ze kunnen kopen omdat zij GEEN Inkomen hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat als Regeringen het zich kunnen veroorloven om Banken financiële injecties te geven, ze het zich ook kunnen veroorloven Mensen financieel te redden met een Basisinkomen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat een Basisinkomen Besteed zal worden in de Lokale Economie en zo Meer Belasting zal genereren en Meer Banen zal scheppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat Men ALLEEN kan ONTVANGEN wat men BEREID is te Geven en Ieder Mens Genoeg Geld geven om te Leven zal de Misdaad exponentieel doen Afnemen en Verhongering en Dakloosheid VOORKOMEN.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat een beetje van de Winsten die Bedrijven en de Elite Families verdienen Hele Bevolkingen kan Voeden en dat het Bizar is dat zo’n Enorme Rijkdom wordt toegestaan in het Aangezicht van het Lijden van Zovelen die geen baan KUNNEN vinden vanwege de Voortdurende JACHT op Winst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat het Winstmotief het Menselijke Ras NIET ondersteunt, het ondersteunt slechts Individuele Hebzucht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat in Arme Gemeenschappen zoals Namibië, waar het Basisinkomen getest is, de Voordelen en Verandering in Sociaal Gedrag van de Armen Astronomisch Effectief waren – dat ALLEEN al Bewijs is dat het Basisinkomen het centrale nationale Economische Beleid zou moeten zijn van ALLE landen waar op ENIGE WIJZE nog wat Compassie leeft.
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat Economisch Beleid dat toestaat dat er Burgers zijn ZONDER dak boven hun hoofd en ZONDER Voedsel bestaan, een Criminele Activiteit is en Schending van de Mensenrechten en dat dit met Grote Spoed Aangepakt moet worden.
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat Elke Religie die NIET zijn Volledige Steun Geeft aan het Basisinkomen voor Allen, Moreel Corrupt is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat Geweld en Revolutie in alle Landen in de Wereld Voorkomen kan worden met een Basisinkomen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me niet te realiseren dat Democratie gaat om het hebben van een DIRECTE Stem en Input in de Fundamentele Mensenrechten en dat het Beschermen van Winst Niet een Democratische Daad is en in feite een Misdaad tegen het Leven.
 
~ ~ ~

 
Ik ga de verbintenis met mezelf aan om de Gezond Verstand-invoering van Fundamentele Mensenrechten te Eisen en te Promoten, met als basis het Basisinkomen.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om aan te tonen dat Werkeloosheid Angst Schept en Lijden en een Schending is van de Fundamentele Mensenrechten en Elk Economisch Politiek Systeem dat zulk misbruik toestaat is Tiranniek van Aard en is een Schending van Mensenrechten.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om te laten zien dat de middelen voor een Basisinkomen bestaan door het ONWETTIG verklaren van OORLOG en de Uitgaven aan Elke Oorlogsgerelateerde Activiteit, omdat Oorlog ALTIJD een Schending van de Mensenrechten is en een Misdaad Tegen het Leven.
 
Ik ga de verbintenis met mezelf aan om aan te tonen dat Goedkopere Producten Nutteloos zijn als Mensen geen Geld hebben om ze te Kopen.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om te laten zien dat Compassie en Spirituele Integriteit betekent dat Men Geeft zoals Men zou willen Ontvangen – om een Waardig Leven ZONDER ANGST te garanderen.


Ik ga de verbintenis met mezelf aan om aan tonen dat Winst een Misdaad tegen het Leven is als het Werkeloosheid en Lijden veroorzaakt.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om aan te tonen dat Winst ALTIJD Hebzucht is als het zelfs maar Een Mens laat Lijden door Gebrek aan Geld.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om te laten zien dat het Bewijs van de Effectiviteit van het Basisinkomen Aangetoond is en het Negeren van dit Bewijs een Opzettelijke Schending van de Mensenrechten is.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om Economen uit te dagen een Ecosysteem te produceren dat alle Mensen ondersteunt en om het Mysterie van de Krachten achter de Markt van Winst en Verlies te demystificeren – dat een Rookgordijn is om de Hebzucht van Winst Maken te Promoten.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om aan te tonen dat Elke Econoom die Verhongering en Lijden Rechtvaardigt een Crimineel is die het Leven Misbruikt.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om alle Religieuze en Spirituele Bewegingen uit te dagen om hun Moraliteit te Onderzoeken als in Waarom zij NIET Opstaan en het Lijden Stoppen met een Economisch Systeem dat de hele Wereld te Eten geeft.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om te lobbyen voor het Onwettig verklaren van Alle Politieke Activiteiten in de Wereld die NIET de Fundamentele Rechten van de Mens beschermen, inclusief het Recht op Leven voor Allen met alle Basisvereisten voor een Leven zonder Angst en Lijden.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om aan te tonen dat Economische Oorlog alleen maar de Zakken Vult van de Moreel Corrupten en een Schending is van het Fundamentele Recht op Leven van Ieder Mens dat Vrijelijk en Gelijkelijk Gegeven is aan Iedere Persoon Geboren op Aarde.
 
Ik ga de verbintenis met mezelf aan om te lobbyen voor Direkte Democratie waarbij Iedere Stemmer Stemt op Elk Beleid in volledig begrip van de Impact en Gevolgen – en dat wanneer WELKE Wet dan ook Lijden, Dakloosheid of Verhongering veroorzaakt, het een Wet is waar niet eens op Gestemd hoeft te worden daar deze wet een Misdadige Verwaarlozing van Leven vertegenwoordigt.

Ik ga de verbintenis met mezelf aan om te laten zien dat wanneer de Mens Eenmaal Bevrijdt is van de Val van Controle, het Gelijk Geld Systeem, het Equal Money System, de Wereld naar een Plek zal voeren waar al het leven gelijk-waardigheid gegeven wordt. Stem op het Onderzoeksbeleid van een Gelijk Geld Systeem/Kapitalisme, hier » http://equalmoney.org


Dit is een vertaling, voor het origineel klik hier
 

Belangrijk Zelfonderwijs van de Realiteit


The Power Principle 
http://metanoia-films.org/the-power-principle/

The Trap 
http://archive.org/details/AdamCurtis_TheTrap

Psywar 
http://metanoia-films.org/psywar/

Human Resources: Social Engineering in the 20th Century 
http://metanoia-films.org/human-resources/

The Century of the Self: Part 1- Happiness Machines 
 

 http://youtu.be/prTarrgvkjo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten