zondag 30 juni 2013

Basisinkomen en Lesgeven

 photo a3d9d7de-b1ed-4672-ac13-c52298b32863_zps476c1007.jpgDit is een moeilijkere kwestie omdat de onderwijssystemen van de wereld tot dusverre alleen een afvoerkanaal in de economie zijn geweest en niet echt iets substantieels hebben geproduceerd. Eén van de laatste voorbeelden is het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem dat in de laatste 10/15 jaar 20% van het budget heeft opgegeten, maar wanneer het kwam tot onderwijs op universiteitsniveau er slechts een 15% slagingspercentage is met miljarden die verloren gaan in ondoelmatigheid.

Onderwijs en specifiek lesgeven is ook een soort van 'gemakkelijke job' omdat er geen echte richtlijnen of minimum-standaarden zijn, wat behoorlijk fascinerend is dat het zeerste punt wat de fundering van een maatschappij bouwt kan bestaan zonder een criterium om effectiviteit te meten en om het toe te passen en effectiviteit te verwachten.

Dus de waarschijnlijkheid om mensen in het gebied van onderwijs te trekken is puur om een 'gemakkelijkere job' te hebben, één waar ze niet echt aansprakelijk zijn = is nogal een probleem. En daarom in het basisinkomen stel ik voor dat het beroep van onderwijzen dient te vallen in de categorie waarnaar normaliter gerefereerd wordt als 'het is mijn roeping' wat betekent dat lesgeven in de hiërarchie van behoeften zou moeten zijn op het niveau waar een persoon alles bereikt heeft wat ze zouden willen bereiken in dit leven en ze nu 'gereed'
zijn en 'de roeping voelen' om de kinderen van de toekomst te onderwijzen. En ze doen het niet vanwege het geld, ze doen het voor de voldoening die het met zich brengt en omdat ze zichzelf effectief voorbereid hebben het beste te zijn dat ze kunnen zijn, omdat onderwijzers de besten van onze maatschappij zouden moeten zijn. En daarom zou geld niet het ding moeten zijn dat de onderwijzer aandrijft. En daarom, omdat een basisinkomen - in ons voorgestelde format - genoeg zou zijn om een fatsoenlijk leven te leven, zou een onderwijzer/leraar altijd alleen het basisinkomen ontvangen en niet iets meer.

Dit vereist van iemand vanuit een ander perspectief naar onderwijs te kijken en om de redenen te onderzoeken waarom ons onderwijssysteem in dit stadium een complete mislukking is en ook, het belang van de familie in de basiseducatie van een kind zou benadrukt dienen te worden, realiserende dat onderwijs in essentie thuis begint. De gereedschappen, de mechanismen met welke dit te doen zouden in elk huishouden beschikbaar dienen te zijn en elke ouder zou onderwezen en getraind moeten worden hoe dit te faciliteren, zodat tegen de tijd dat het kind school bereikt ze een geïntegreerd technologisch onderwijscurriculum volgen dat de correcte werking en het correcte bekwamen van de geest faciliteert en de structuur van het karakter binnenin de relaties faciliteert die een maatschappij produceert die het beste is voor iedereen. En zodoende de intellectuele ontwikkeling van de mens te verwerkelijken om in staat te zijn te faciliteren en bij te dragen aan de maatschappij door effectievere wegen te vinden voor de coëxistentie en harmonie wat noodzakelijk is te bestaan tussen mensen & mensen en mensen & dieren en mensen & natuur.


Dus, uiteraard als een toereikend mechanisme gevonden kan worden om ervoor te zorgen en organiseren dat de leerkrachten de kinderen produceren waar we trots op kunnen zijn in onze maatschappij en dus de leerkrachten onderhevig zijn aan criteria die hun verrichting meten om ervoor te zorgen dar het resultaat effectief is = kan men dit punt opnieuw bezien en de leerkrachten mogelijk ten minste het minimumloon betalen; maar heel duidelijk - en ik ben voor meer dan 20 jaar op vele vlakken betrokken geweest bij onderwijs, ik ben naar vele, vele scholen geweest en ik heb geobserveerd wat er gebeurt en ik heb met vele kinderen gewerkt door mijn onderzoek in het onderwijs - en de situatie is niet verbeterd, het is alleen achteruitgegaan en er is duidelijk geen oplossing op tafel en om simpelweg te proberen en 'de leerkracht te motiveren met geld' waar de zeerste toekomst van onze maatschappij afhankelijk is van hun effectiviteit = dat zou contraproductief zijn. 


Dus onderwijs zal een 'twistappel' zijn en zal ook in een gelijksoortige categorie vallen van de andere twistappel, die ik zal bespreken wat de gezondheidsindustrie is die in plaats van ondersteunend te zijn voor de mens een 'melkkoe' is geworden waar dingen niet gedaan worden voor gezondheidszorg maar voor winst, het is totaal onacceptabel ... Dus zal ik ook presentaties doen over gezondheidszorg in het basisinkomen.Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 425: Basic Income and Teaching

Geen opmerkingen:

Een reactie posten