zondag 30 juni 2013

Basisinkomengarantie en de Nationalisatie van Banken

Het bankwezen is in feite een middel dat door alle burgers in gelijke mate benodigd is. Dus daarom, als we kijken naar wat de middelen zijn die genationaliseerd zouden moeten worden, is de minimum richtlijn dat het al de middelen zijn die in gelijke mate door alle burgers benodigd zijn - dus je water, je elektriciteit, wegen, indien nodig transportsystemen, media, het bankwezen...alle dingen die voor een ieder nodig zijn om een fatsoenlijk leven te hebben en het bankwezen valt binnen deze categorie. Dit zal een einde maken aan de hele 'Occupy Wall Street' kwestie waar ze duidelijk het probleem benaderen zonder enige mogelijke oplossing en het niets meer is als een kamperen, tegen mensen schreeuwen zonder enige agenda die kan leiden tot een oplossing.

Het bankwezen in zeker opzicht is zo technologisch geworden dat het niet langer een belangrijke banenschepper is; het is gewoonweg een management van fondsen.

Dus - als we de banken nationaliseren en de aanpak met het minimumloon is dat men niet langer toestaat persoonlijke schuld op te stapelen - we vergeven alle schuld - en de banken faciliteren punten zoals het bouwen van huizen en
de plaatsing van auto's - die schuld zijn op basis van kapitaalinvesteringen, die goed zijn voor de economische groei - dan kijken we hier naar een zeer stabiele banksector. De winsten die eruit voortvloeien - omdat de rentevoet minimaal zal zijn - zullen dan in overeenstemming zijn met wat vereist is om het Basisinkomengarantieproject in zijn geheel in een bepaald land te faciliteren. Bijvoorbeeld het punt van belang om te noteren met het Basisinkomengarantievoorstel is dat persoonlijke belasting afgeschaft zal worden, maar de belastingheffing in termen van laten we zeggen per transactie - hetgeen een verbruiksbelasting is, een per verkoop-belasting en toegevoegde waardebelasting - deze typen van belastingen zouden eerlijk zijn omdat het gebaseerd zal zijn op hoeveel men het systeem gebruikt en die belastingen specifiek bijeengebracht zouden worden om voor de functies van de regering te betalen.

Om een samenleving te faciliteren die zal stoppen met elkaar te misbruiken, is er een interessant punt dat overwogen moet worden en dat is om van contant geld over te gaan naar totaal digitaal geld, omdat met het totaal digitale geld men de aangeboren neiging om buiten het systeem te handelen reduceert en als zodanig deel te nemen in criminele activiteiten. Het zal in een Basisinkomengarantiesysteem ook het excuus dat 'iemand met contanten wil handelen omdat je geen belasting wil betalen' - irrelevant maken. Het zal stabiliteit voor het systeem brengen omdat degenen die belasting betalen op hun dienstverleningen of hun producten die ze kopen, het zijn basis zullen geven en dat zal verzameld worden door de banksector. En zo zal je financiële systeem voor het land zeer stabiel zijn en je budget zal naargelang beschikbaar geld zijn en wanneer noodzakelijk zal de prijsstelling of de belasting bijgesteld worden voor extra geld en de regeringen zullen niet toegestaan zijn geld te lenen, zodat die exorbitante hoeveelheden rentes die richting 'onduidelijke partijen' gaan, betaald door de arbeid van de burgers, kan stoppen.

Dus met het Basisinkomengarantiesysteem: staatsschuld, schuld van het land zullen niet bestaan, het is niet nodig. Fatsoenlijke boekhouding, fatsoenlijke planning zal dit voorkomen en het is aangeraden dat er in de basisconstitutie wordt geplaatst dat: een overheid geen schuld kan maken. En 'geen schuld weten te maken' zal ook inhouden dat de overheid geld zal moeten uitgeven aan kwesties die echt relevant zijn en dingen als oorlog zullen tot een einde komen terwijl dingen als onderwijs en gezondheidszorg, dingen die voor de burger relevant zijn = dat is wat er in de budgetten zal staan.

Voor de hand liggend is dat wanneer iemand het oneens is met zulke praktische redelijke oplossingen, iemand moet onderzoeken in welke criminele activiteiten ze aan het deelnemen zijn die ze willen beschermen, zodat ze 'meer geld' kunnen hebben wanneer het niet nodig is: er is voldoende voor iedereen.Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 421: Basic Income Grant and the Nationalization of Banks 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten