donderdag 17 april 2014

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Genationaliseerde Hulpbronnen

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Genationaliseerde Hulpbronnen
Voor het werken van Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is het nodig dat men in landen naar het hele punt van hulpbronnen kijkt. En de meest effectieve manier om een bron te verwezenlijken die in staat zal zijn in de monetaire middelen voor een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voor iedereen te voorzien - zodat een ieder een basisniveau van waardigheid heeft - zou zijn om alle hulpbronnen in een land te nationaliseren, om de producten die geproduceerd worden en de middelen die geproduceerd worden te structureren door een prijsstructuur, die voldoende winst produceert dat dat geld specifiek wordt gespendeerd om een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd aan iedereen in een land te betalen als met de genationaliseerde hulpbron - hetzij het de mijnbouw is of productie - de aandeelhouder de burger wordt en de burger zo zijn voordeel doet met het aandeelhouderschap en het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd wordt de manier waarop de winst van het bedrijf wordt gebruikt om iedereen te helpen en dan uiteraard een ieder gewaar te maken producten te kopen van dezelfde bedrijven die het inkomen produceren dat het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zal worden. 

Op deze manier wordt het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd mogelijk - het is een vorm van socialisme en het brengt het kapitalisme of het eigendomsprincipe van het kapitalisme op een plaats waar alle burgers van het land deel worden van het basiskapitaal - hetgeen de basishulpbron is, die dan in het voordeel van alle burgers binnen het land wordt gebruikt. Op deze manier uiteraard wordt het bedrijf als zodanig de regering, de aandeelhouder = de burger, de winst = het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en je hebt een basisoplossing voor integriteit en om een einde te maken aan armoede in een land en het wordt gefinancierd. Men kan dan van dat perspectief je bedrijfsstructuur van mededinging/concurrentie ontwikkelen, maar er zijn bepaalde dingen die geen deel zijn van mededinging/concurrentie: de mens behoort niet met elkaar te concurreren in de mate dat armoede veroorzaakt wordt of waar mensen tot uithongering worden gedreven; of waar mensen geen huizen of voedsel hebben - dat is geen concurrentie, dat is barbaarsheid en is volstrekt onacceptabel.

Dus dit hele idee dat mededinging/concurrentie en marktwerkingen 'het zullen regelen', het bewijs is vrij duidelijk: het gaat niet gebeuren. Wat er zal moeten gebeuren is - op politieke wijze - een sturende actie door mensen om economische verandering tot stand te brengen, de noodzakelijke hulpbronnen te nationaliseren, de burgers aandeelhouders te maken, hen als aandeelhouders een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd van de winst te betalen, hen te motiveren van de producten en de hulpbronnen te kopen die genationaliseerd zijn omdat ze hun eigen bedrijf ondersteunen en je hebt een oplossing voor een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd.

Enkele voordelen van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd door de manier waarop wij het voorstellen zou zijn dat het in essentie een herverdeling van geld is hetgeen een interessant ding toestaat te gebeuren: meer mensen die geld te spenderen hebben aan de basisdingen - die vereist zijn voor een fatsoenlijk leven - zullen feitelijk veroorzaken dat sommige maatschappijen meer geld maken, er meer geld in de geldvoorraad zal zijn, aldus zal er economische groei zijn en zal deswege werkgelegenheid gecreëerd worden en zodoende zullen mensen in staat zijn in deze posities te stappen en de voordelen van zo'n scenario zullen een positieve groei tot gevolg hebben.

Begrijp dat zonder het hebben van de hulpbronnen, de manier om te garanderen hoe men het geld in het huidige systeem zal krijgen, een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd onmogelijk is en dat de huidige schaarse middelen vanwege de absolute controle van het bedrijfsleven en de extremen van concurrentie en hoe dat de groei van de geldvoorraad heeft beperkt en de hoeveelheid mensen heeft beperkt die deel kunnen nemen in de economie en dus, het economische voordeel voor iedereen laat groeien = dat scenario is een probleem en men dient een oplossing te hebben en de oplossing is dat men het kapitalisme uitbreidt door nationalisering: door de burgers de aandeelhouder te maken. Dit is speciaal in dingen als mobiele telefonie-/telefoonmaatschappijen, elektriciteit, water, al de dingen die basisbehoeften zijn: dit dienen maatschappijen te zijn die door overheidsgekwalificeerde mensen worden geleid en de burgers de aandeelhouders en de prijsstelling dient zodanig te zijn om genoeg winst te genereren om in staat te zijn aan iedereen handhaafbaar een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd te betalen en daarin, zul je een oplossing hebben voor de huidige problemen zodat we uiteindelijk omhoog kunnen stappen in een Nieuw Systeem.

Zo, laten we het eens herbeschouwen: als men je basisbehoeften neemt als stroom, mobiele telefoons, telefoons, water en men rekent er volgens een winststructuur naar om in een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd van iedereen te voorzien en iedereen is, omdat ze in een bepaald gebied of een land in de behoefte zijn om deze dingen te gebruiken - heb je een stabiel inkomen omdat je een stabiele gebruiker hebt en de gebruiker is in staat te betalen en het is deel van hun basiswijze van bestaan - dit is slechts één van de voorbeelden; mijnbouw en andere typen natuurlijke hulpbronnen zijn allemaal in een gelijke positie en zij zouden de burgers moeten toebehoren en niemand anders.

Daarvandaan kunnen we dan verdergaan naar de ultieme oplossing: Gelijk Geld waar we gelijke waardigheid brengen voor iedereen van geboorte tot aan de dood - maar daarvoor behoeven we veel onderwijs te doen omdat momenteel: de mens gehersenspoeld is om te verzekeren dat ze die elites die hun voordeel doen met het winnen in deze concurrentie van het kapitalisme niet uitdagen. Concurrentie is goed wanneer/als men concurreert met jezelf om een beter product voort te brengen, om een verbetering voor iedereen voort te brengen = dat is concurrentie binnen het principe van gezond verstand. Concurrentie die leidt tot vernietiging, armoede, uithongering en dat mensen uit hun huizen drijft en dat tot extreme rijkdom voor slechts enkelen leidt = dat is geen concurrentie, dat is pure onzin en barbarij en misbruik van alle mensenrechten in elk opzicht.

Bestudeer de universele rechten van de mens, bestudeer de Rechten van de Mens als ontvouwd door de Equal Life Foundation. Begrijp: het is tijd dat we dit op politieke wijze oppakken en een verandering bewerkstelligen in deze wereld, de situatie gaat er niet beter op worden. Sluit je aan en onderzoek oplossingen voor deze wereld.
Het is Tijd voor V e r a n d e r i n g.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten