zondag 30 juni 2013

Basisinkomengarantie en Olie

[oil%255B5%255D.jpg]
Welnu, olie valt onder de identiteit van hulpbron die door iedereen benodigd is, wat in feite een nationale hulpbron/rijkdom is. Dus het voorstel is dat de totale olie-industrie genationaliseerd wordt, dat olie iets is dat zowel de basisinkomengarantie faciliteert als ook de economische groei faciliteert; dat de prijs stabiel gehouden wordt; dat de winst duurzaam is om de burgers van een land te ondersteunen; en de landen die geen toegang hebben tot olie of gas ondersteund worden door overeenkomsten om het voor hen mogelijk te maken om ook een Basisinkomen te faciliteren en het voor hun economie mogelijk te maken om stabiel te zijn, zodat er een stabiele internationale handel is waar mensen en landen goederen voor een billijke prijs kunnen uitwisselen. Waar als één land meer produceert in één bepaald punt dan een ander, dat dat wereldwijd gedistribueerd wordt om voor alle burgers van de wereld beschikbaar te zijn, omdat productie in zichzelf van goederen die afhankelijk zijn van de Aarde specifiek, direct - zoals voedsel en fruit en grondstoffen - op een effectieve manier gedistribueerd zouden moeten kunnen worden waar de winst als zodanig wordt gestuurd om specifiek burgers te ondersteunen.

Kapitalisme in termen van waar iemand dan zal komen aanzetten met het vernuft iets buitengewoons te produceren waar mensen meer voor betalen, zou gebaseerd dienen te zijn op het verbeteren van de levensstijl op aarde, dus de producten gebaseerd op het nemen van grondstoffen en er iets uit creëren. Het punt van de enkelen die voordeel halen uit grondstoffen alleen maar omdat zij schijnbaar 'het land bezitten' door generaties - hetgeen in alle gevallen indien men het onderzoekt, altijd genomen is van iemand die het daarvoor bezat en diegenen waren normaal gezien je natuurlijke mensen die in een bepaald gebied leefden = dat is gewoonweg niet acceptabel omdat dat armoede veroorzaakte en dat in feite elk ding dat gedaan wordt op een manier om de distributie van hulpbronnen/rijkdommen in het voordeel van de burgers van een land te beperken een daad van verraad is tegen het land en de burgers; omdat de overheid aan het einde van de rit Is dat wat de burgers vertegenwoordigt en elk ding dat gedaan wordt om de burgers te schaden = is er om de overheid te schaden wat indirect burgers zijn en zo een vorm van verraad is. Dat is onacceptabel. 


Onze definitie van wat wettig is en wat crimineel is dient uitgezocht te worden zodat we vooruit kunnen bewegen in een stabiele wereld en al dit misbruik stoppen dat allemaal plaatsvindt in de naam van controle en winst.

Er zijn simpele oplossingen voor deze problemen en er zijn gemakkelijke en effectieve manieren met welke alle mensen in de wereld
op een zeer snelle wijze ondersteund kunnen worden. De situatie in de wereld is extensief aan het groeien waar bedrijven veel sneller in problemen raken; er tekenen zich grote problemen af aan de horizon en velen kunnen 'de kneep voelen' - de wereldwijde recessie zal zich verdiepen en veel erger worden, dus actie dient nu ondernomen te worden. En binnen een kleine paar jaar kan men een nieuw systeem op zijn plaats hebben dat van elk mens alleen maar één ding vereist: een verandering van geest, een verandering van hart, om je hart te openen om ook rekening te houden met andere mensen en niet alleen jezelf.Day 423: Basic Income Grant and Oil
Leef vanuit het hart, dierbaren!


Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 423: Basic Income Grant and Oil


Geen opmerkingen:

Een reactie posten