woensdag 29 januari 2014

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Gelijke Valuta

- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2013/08/day-245-living-income-guaranteed-and.html#sthash.ZJ0Lp8HK.dpuf
Day 245: Living Income Guaranteed and Equal Currency

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Gelijke ValutaHet ideaal van de vrije markt in termen van globalisering in het kunnen kopen van iedereen en verkopen aan iedereen is gebaseerd op het idee dat: men in staat moet zijn om toegang te hebben tot de beste producten en diensten; en als dat betekent dat mensen auto's  blijven kopen uit Duitsland, dan betekent dat dat autobedrijven in andere landen hun prestaties moeten verhogen als ze willen concurreren en dus een wereldwijde stimulerende omgeving creërend voor excellentie in service en prijs-kwaliteitverhouding.

Hoewel, één van de belangrijkste invloedrijke factoren die bepalen of mensen hun spullen kopen in hun eigen land of in het buitenland is de wisselkoers tussen de valuta's. De wisselkoers is in feite de prijs die je betaalt voor een munt in termen van een andere munt. Dus, als in de VS de prijs van de auto die je wil 40 000 dollar is en in Duitsland een zeer vergelijkbare auto je 40 000 euro's zou kosten en zeg dat beide auto's aan je eisen voldoen en je hebt geen voorkeur tussen de twee, dan is er nog steeds een verschil in kosten. Zeg dat je je in Zuid-Afrika bevindt en dat de prijs voor 1 dollar 7 rand is en de prijs voor 1 euro 10 rand is, dan is de auto in de VS 'goedkoper', maar alleen omdat de Amerikaanse dollar goedkoper is dan de Euro. Men zou 280 000 Rand moeten betalen voor de Amerikaanse auto en 400 000 Rand voor de Duitse auto. Met geen voorkeur tussen beide auto's, is de keuze snel gemaakt en wordt de Amerikaanse auto gekocht.


Om te begrijpen wat de wisselkoers bepaalt tussen twee valuta's - lees: 'Wat zijn Valuta Wisselkoersen en waarom blijven ze veranderen?' (engelstalig)


Vanaf daar kun je zien dat de wisselkoers een gevolg is van de prestaties van een economie als geheel ten opzichte van de prestaties van andere economieën - en, op zijn beurt, werkt de wisselkoers diep in op de economie. Je kunt ook zien dat er binnen wisselkoersen altijd winnaars en verliezers zijn. Zeg dat als de euro 'sterk' is ten opzichte van de dollar, dan zullen Amerikanen minder uit Europa en meer lokaal kopen en de Europeanen zullen meer uit Amerika kopen en minder lokaal. Dat zou betekenen dat de Europese exporteurs slechter af zijn, maar de Amerikaanse exporteurs zijn beter af. Tegelijkertijd zijn de Amerikaanse importeurs slechter af en Europese importeurs beter af. Dus de wisselkoers is één van die dingen die een diepe impact heeft op de individuele levens van mensen, die niet in verhouding staat ​​tot hun bijzondere verdienste. Dus de hele wereldwijde vrije markt is scheef, want het is niet alleen de kwaliteit van goederen en diensten die bepaalt in welk land je je producten koopt, veel wordt bepaald door de wisselkoers, waarop men, als individu, geen invloed kan uitoefenen. Dus, hier is een ander voorbeeld van hoe de vrije markttheorie als het beste resultaat voortbrengend niet wordt toegepast en geleefd.


Dus, waarom stellen wij gelijke valuta's voor met Leefbaar Inkomen Gegarandeerd?


Omdat het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd systeem ervoor zorgt dat je economie stabiel is en effectief vanuit het perspectief dat een ieder een inkomen zal hebben waarmee men de benodigde goederen kan kopen om een ​​waardig leven te leiden en op zijn beurt wordt dit inkomen dat besteed wordt het inkomen van de beroepsbevolking, die zich nu luxueuzere levensstijl kunnen veroorloven. Als zodanig zijn de Mensenrechten verzekerd en het beginsel van diegenen die harder werken verdienen meer geld is nog steeds op zijn plaats ook. Hoewel, als we nu munten hebben met verschillende waarden, kan het hele punt instorten, omdat in plaats van de producten lokaal te kopen, kan men exact dezelfde producten in het buitenland kopen voor een 'goedkopere' prijs, alleen maar
vanwege een gunstige wisselkoers - als zodanig, stroomt het geld weg uit de economie en wordt de cyclus verstoord. 


Ongelijke valuta's verstoren de waarden van goederen en diensten over de hele wereld. Met gelijke munteenheden - als men naar het buitenland gaat en producten koopt, is het niet door een vervorming - het is omdat de goederen en diensten feitelijk beter zijn of meer kostenefficiënt zijn geproduceerd. Daarom, wanneer in een bepaald land het opgemerkt wordt dat iemands bedrijf lijdt als gevolg van mensen die in het buitenland kopen, is het een echte indicatie dat men vereist is om de kwaliteit van iemands goederen en diensten te veranderen of meer kostenefficiënt te worden - dergelijke aanwijzingen zijn geldig en stimuleert de economie op de manier waarop het hoort.

Als men kijkt naar het hele Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voorstel zal men één ding merken: centraal in dit hele economische systeem staat één punt: Werkelijke Waarde. De Werkelijke Waarde van Leven, de Werkelijke Waarde van Arbeid, de Werkelijke Waarde van de inspanning en verdienste, de Werkelijke Waarde van goederen en diensten - over en uit met de poppenkast van overleven aan de ene kant en schandalig extravagante entertainment aan de andere - geen van beiden hebben Werkelijke Waarde - om terug te gaan naar waar het om gaat, om onszelf terug te geven en elkaar wat we verloren hebben: Waardigheid, Respect, Consideratie, Ondersteuning, Erkenning, Integriteit, Dankbaarheid.


Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is een effectieve, duidelijke manier om een ​​einde te maken aan alles en iedereen dat Leven door de eeuwen heen heeft doen afnemen, waarvan we zien dat het onaanvaardbaar is, maar waarvoor we eerder niet in staat waren een ​​oplossing te formuleren en om alles terug te brengen wat we altijd al wilden en zochten - niet alleen voor de rijken en beroemdheden, maar voor ieder afzonderlijk mens.

Voor meer informatie:

www.basicincome.me

maandag 27 januari 2014

Huizenprijzen, de PRAKTIJK(EN)

Huizenprijzen, de PRAKTIJK(EN) Tussen 1995 en 2008 stegen de huizenprijzen in Nederland met meer dan 250 procent, terwijl de kwaliteit en kostprijs niet evenredig steeg. De huizenprijzen in Nederland zijn van 1995 tot 2008 vooral zo gestegen, omdat consumenten in staat werden gesteld meer te lenen.

Voor 1995 was het gebruikelijk dat je een lening in 30 jaar
afloste. De maandelijkse kosten zijn daarna gedrukt, omdat banken wilden financieren zonder aflossing. Er werden verzekeringen bij verkocht om onvoorziene situaties te dekken.

Aflossing werd niet nodig geacht, omdat het huis toch wel in waarde zou stijgen. Om huizenprijzen te laten stijgen, heb je 4 partijen nodig. De bank, een makelaar, een aannemer en een koper.

In de jaren '80 en daarvoor werd de prijs van een huis bepaald door de grond, materiaal, en loonkosten. Als een aannemer een huis wilde bouwen maakte hij een offerte, berekende materiaal, loon en natuurlijk winst. Zo kwam de aannemer aan zijn prijs. De koper ging met dit document naar de bank, kreeg een lening, loste maandelijks af en betaalde rente.

De bank wilde meer rente, dus men bedacht, we laten ze minder aflossen, krijgen we meer rente, immers de schuld blijft langer, tenminste tot men het huis verkoopt, beetje risico afdekken met een verzekering en klaar.

Door deze constructie waren de kopers ook geneigd meer te lenen, immers maandlasten leken te overzien. De aannemerij zag dat door deze constructie de prijzen op de bestaande huizen gingen stijgen, men ging meer betalen voor een bestaande woning. De situatie ontstond, dat een aannemer een huis bouwde voor kostprijs+winst die na oplevering vrijwel gelijk duurder was. Immers de prijs was niet meer gerelateerd aan bouwkosten, maar aan wat de koper kon lenen.

De aannemers dachten, ja hallo, da's leuk, we bouwen een huis en de koper gaat er met extra winst vandoor, laten we onze winstopslag verhogen. Dus het bouwen werd duurder. Een nieuwe woning werd dus duurder, zonder dat er noemenswaardige verhogingen in loon en materiaal waren. De aannemer kreeg extra winst.

Het cirkeltje ging door, huizen werden duurder, de aannemers dachten hoe kunnen we het maximale eruit halen. De oplossing lag bij de makelaars. Weet je wat we doen, we gaan geen offerte meer maken op basis van kostprijs, maar we maken een bouwtekening, laten deze aan een makelaar zien, we vragen wat zou dit huis kosten als we die daar bouwen? Mag jij dit huis voor ons verkopen, indien er nog geen koper is, kunnen wij lekker bouwen. Komt allemaal goed.

Je begrijpt, dat aannemers, geldverstrekkers en makelaars elkaar "goed" kennen, dus makelaar vraagt aan bank hoever kan ik gaan, wat kan je verstrekken? Zo kan iemand in het "wereldje" goed zaken doen.

Aldus gebeurde, de makelaar maakte een taxatie op een nog niet gebouwd huis, met deze taxatie ging de koper naar de bank en kreeg geld, immers de tegenwaarde was gedekt door een taxatierapport. Het huis was het wel waard. De bank verstrekte enorme leningen, de makelaar kreeg een percentage van de verkoopprijs, de aannemer maakte winst als nooit tevoren.

Echter, dit spelletje kun je spelen, tot tweeverdieners niet meer rente kunnen betalen, het houdt een keer op. Wat is het duurste huis dat een tweeverdiener kan belenen, het stopt dan. Men kan niet meer lenen, dus de eigenaar van een bestaand huis moet met de prijs dalen. Echter velen hebben het huis niet afgelost... Er ontstaat een restschuld...

Dus, hoe meer geld er in bezit van enkelen komt, hoe meer opgeblazen de prijs van een product zal worden. Als je het geld eerlijker (lees: gelijker) verdeeld, zal men niet in staat zijn te veel te betalen voor een product. Het is dus niet schaarste wat leidt tot inflatie, maar EGO.

zaterdag 25 januari 2014

Wat is het onvoorwaardelijke gegeven in Leefbaar Inkomen Gegarandeerd?


Het voorstel in Leefbaar Inkomen Gegarandeerd (LIG) is om het Leefbaar Inkomen te verstrekken aan diegenen die het nodig hebben om aan de levensvoorzieningen te voldoen. Dit betreft niet de mensen die een baan hebben welke ruim voldoende geld geeft om 'waardig' van te leven, waarin met waardig bedoeld wordt dat het niet alleen ruimte geeft om net de huur en het eten van te kunnen betalen, maar dat er voldoende geld is om in voedsel, water, woonruimte, gezondheidszorg, educatie, kleding, vervoer, publieke diensten te voorzien zonder iedere maand 'zorgen' te hoeven maken of er voldoende geld is om te eten. Het minimumloon zal hierin het dubbele zijn van het Leefbaar Inkomen. Op deze manier is er voldoende motivatie om te blijven werken en om onszelf te onderwijzen en bij te dragen aan de continuïteit en functionaliteit van de maatschappij. Er zullen dus eerst een serie veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de standaard van het minimumloon, aangezien deze in de huidige economie lager is dan de standaard van de fundamentele levende benodigdheden die gedekt is in een Leefbaar Inkomen.

Feitelijk biedt het Leefbaar Inkomen een onvoorwaardelijke ondersteuning voor een ieder in de wereld, aangezien niemand zonder geld komt te zitten om waardig van te kunnen leven. Dan wel via een Leefbaar Inkomen, dan wel door betaald werk te verrichten. Hierin kan de beslissing genomen worden om niet te willen werken en dan ontvangt men dus een Leefbaar Inkomen. Echter dit betreft dan de helft van het nieuwe vastgestelde minimum loon en dus zal er minder geld beschikbaar zijn voor zogenaamde 'luxe artikelen' en andere toevoegingen die geld kosten bovenop de fundamentele levende benodigdheden zoals genoemd.

Hierin kunnen we in onszelf zien wat het is dat we niet iedereen deze fundamentele levende mogelijkheid gunnen als we reactie in onszelf ervaren op het 'voorwaardelijke' aspect in het Leefbaar Inkomen als dat degenen die al voldoende geld hebben, niet nog eens hier bovenop een Leefbaar Inkomen ontvangen. Als we namelijk voldoende geld verdienen om waardig van te leven door middel van werk, dan betekent dit dat we in staat zijn om via werk voldoende geld bij elkaar te krijgen voor onszelf en eventuele gezinsleden om van te leven. Een ander is daar eventueel niet toe in staat, wat in veel gevallen te maken heeft met het niet hebben van de juiste mogelijkheden, zoals plaats/land van geboorte, opleiding, gezondheidskwesties en leeftijd en/of verantwoordelijkheden zoals bijvoorbeeld het opvoeden van een kind. Plaats jezelf hier in de schoenen van een ander en geef zoals je zou willen ontvangen. Op deze manier heeft iedereen een gelijk startpunt met voldoende geld om van te leven als fundamenteel menselijk geboorterecht waarin de mogelijkheid ligt om zichzelf te onderwijzen en de creativiteit tot ontwikkeling te brengen om zelf eventueel bij te dragen aan de maatschappij als hoe men zichzelf in expressie wil brengen.

Het gaat hierbij om het belang van een ieder, dat iedereen gelijke kansen heeft om in de basisbehoeften te voorzien en hierbij de financiële mogelijkheid om zijn/haar creatieve potentie tot expressie te brengen en via deze weg bij te kunnen dragen aan de voortgang van de economie. Hierin moet gekeken worden naar de praktische mogelijkheden in de economie zoals die op dit moment bestaat. Onvoorwaardelijk een Leefbaar Inkomen geven aan iedereen, ook aan diegenen die het niet nodig hebben, betekent een heleboel meer geld dat beschikbaar moet zijn, wat het onmogelijk maakt om het Leefbaar Inkomen daadwerkelijk te implementeren in de economie zoals die nu bestaat. Het gaat dus om de meest praktische oplossing in de huidige situatie zoals de economie bestaat waarin iedereen gebruik kan gaan maken van het fundamenteel menselijk geboorterecht met toegang tot de fundamentele levensvoorzieningen, dan wel via een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, dan wel via een inkomen uit arbeid, dan wel via familiebezit. Het is een onvoorwaardelijk menselijk geboorterecht in een praktische en haalbare vorm.

Hierin is het van belang om te zien dat de inzet via betaald werk in principe niet werkelijk een probleem is voor de meeste mensen. Het probleem op het moment is dat er veelal geen waardering is voor de werkzaamheden die verricht worden, welke zich vertaalt in erbarmelijk lage lonen, slechte werkomstandigheden, ongelijke behandeling op de werkvloer etc., waardoor de motivatie tot werken daalt en omslaat in weerstand. Tevens is er nauwelijks tot geen mogelijkheid om niet te werken en zich in te zetten voor verantwoordelijkheden die geen loon geven. Met een minimumloon als verdubbeling van een Leefbaar Inkomen, zal er verandering komen in het betaalde werk en met een Leefbaar Inkomen is er ten alle tijden de mogelijkheid om zich te richten op de verantwoordelijkheden die geen loon geven (denk bijvoorbeeld zoals kort genoemd aan het opvoeden van de kinderen als één van de meest verantwoordelijke taken). Beiden zullen ten gunste komen van de gehele economie die weer zal aantrekken aangezien er weer geld beschikbaar komt bij de mensen om uit te geven.

Voor uitgebreide informatie en voorstellen als mogelijkheid tot financiering van LIG zie Leefbaar Inkomen Gegarandeerd via de links in dit blog. De voorwaarden voor LIG zijn heel algemeen opgesteld, waarbij naarmate de tijd vordert en de informatie-integratie evolueert, er een breder scala van ontvangers zal zijn met de mogelijkheid om de voorstellen voor LIG steeds meer op maat samen te stellen.vrijdag 24 januari 2014

Ruime verdrievoudiging aantal WW-uitkeringen en Leefbaar Inkomen Gegarandeerd

Vandaag las ik op de lokale digitale krant het laatste persbericht van het CBS aangaande de toegenomen werkloosheid in het artikel Woerden sluit 2013 boven magische 1000 WW-uitkeringengrens.

De tendens die hier aangegeven wordt mag erg verontrustend genoemd worden, dat in 4 jaar tijd een ruime verDRIEvoudiging van het aantal mensen dat een uitkering nodig heeft, heeft plaatsgevonden. 
"In december 2009 telde Woerden nog maar 314 WW-uitkeringen. In december 2013 was dit aantal gestegen naar 1124 WW-uitkeringen."
Dit geldt uiteraard niet alleen voor de gemeenten die hier genoemd worden. Deze cijfers - die we bij benadering moeten nemen omdat het CBS bepaalde mensen uitsluit in hun berekeningen - geven aan hoe slecht het ervoor staat met het aantal banen dat  nog beschikbaar is in ons land. En dus hoe het staat met onze liquide middelen. Niet dus. De gebruikelijke vingerwijzing overigens naar buitenlanders die ('onze') banen zouden wegkapen gaat natuurlijk niet op. Het is het systeem an sich, gecreëerd en gedoemd om te falen. Laten we reëel worden en verantwoordelijkheid nemen voor alles en iedereen zodat we op een dag waardige mensen worden.

Dus terug naar de realiteit, de massawerkloosheid in de wereld neemt hand over hand toe en deze trend zal niet stoppen als we niet een nieuw geldsysteem gaan invoeren. Moge dat iedereen of althans veel mensen duidelijk gaan worden. Eén van de oplossingen om het toenemende aantal werklozen/werkzoekenden/zieken/ouderen te kunnen voorzien van een leefbaar inkomen is (een deel van) de miljoenenwinsten van de nationale nutsbedrijven uit te keren als een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd. Deze mensen (zeker 1,5 miljoen mensen leven onder of op de armoedegrens) geven nu geen geld uit omdat ze niets te besteden hebben, dus stagneert de economie. Dit gegarandeerde leefbaar inkomen/basisinkomen komt dan terug de economie in waardoor bedrijven ook weer mensen kunnen gaan aannemen in plaats van wat ze nu doen, zoveel mogelijk mensen lozen om die verdomde concurrentieslag te kunnen winnen. Die almaar lagere prijzenoorlogen hebben ons de das omgedaan.


Onderzoek het Basisinkomen-/Leefbaar Inkomensysteem en echte oplossingen. Een Basisinkomen/Leefbaar Inkomen zal besteed worden in de lokale economie en zo meer belasting genereren en meer banen scheppen. Een win-winsituatie.

Sta ook op voor echte duurzame oplossingen en participeer in de politiek!

woensdag 22 januari 2014

Inflatie en het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd

Inflation wave (4235 x 4505)Zal het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd inflatie veroorzaken? 


Men dient inflatie eerst te begrijpen. Vele jaren geleden vroeg ik een big shot in de bank een definitie voor inflatie en zijn antwoord was nogal onsamenhangend, het is als een kwestie van mening. Dus zouden we beter kijken naar de feiten dan de meningen en rechtvaardigingen van 'Wat inflatie is?' En 'Waarom het bestaat?'

Op een bepaalde manier, als we teruggaan in de geschiedenis, is inflatie een extensie van de wreedheid van de mens. Wanneer er niet genoeg is, dan staat het de zogenaamde ideologie van 'vraag en aanbod' de hebzuchtige vrij de prijs te verhogen en aan de hoogste bieder te verkopen en ervoor te zorgen dat de ideologie dat 'geld is macht' ingebakken raakt in het menselijk bewustzijn.

Een ander perspectief van inflatie is dat het een extensie van de Public Relations en reclame is. In reclame is het echte plaatje gephotoshopt om het meer in lijn te brengen met de geest, raakt de geest beheerst door deze beelden, gaat in associatie en een relatie van vergelijking en oordeelt de werkelijkheid vervolgens op basis van deze foto's; dit creëert verlangens die hetzelfde type van vraag en aanbod produceren waar de mens, die geleid wordt door deze beelden en propaganda, zal doen wat ze kunnen om een ​​product te kopen dat wordt opgeblazen in zijn beeld.

Nu is het knappe van deze inflatie van producten door Public Relations dat je de kleine lettertjes moet lezen. De grote druk is allemaal nep en valse beelden - de kleine lettertjes bevat alle juridische waarheden, de echte waarheid over iets is altijd de kleine lettertjes, want daar weet je dat je de informatie krijgt over de bijwerkingen, garanties, geplande veroudering, alle negatieve dingen is in de kleine lettertjes, terwijl alle positieve dingen in de grote druk staat. Dit is dezelfde aard van positief denken: het blaast het beeld op aan de positieve kant, het doet de negatieve kant slinken wat extreme onbalans veroorzaakt hetgeen zichzelf uiteindelijk in de algehele samenleving weerspiegelt als armoede en rijkdom.

Laten we eens kijken naar een ander punt van de inflatie: de doelbewuste inflatie van prijzen om de winsten van de multinationals te vergroten, terwijl tezelfdertijd nu sinds decennia dat de mechanisatie toeneemt - hetgeen simpelweg gewoon zou moeten functioneren als de vervanging van arbeid, niet de vervanging van werkgelegenheid - meer en meer banen verloren gaan, prijzen nog steeds opgeblazen worden, ze zijn al opgeblazen door de machine en toch, wordt het idee door de public relations gecreëerd dat het gerechtvaardigd is. En nu zitten we met massale werkloosheid, opgeblazen prijzen, een probleem met vraag en aanbod omdat mensen geen geld hebben om te kopen en consumeren - wat betekent dat de economische realiteit aan het krimpen is en niet opgeblazen wordt ondanks de inflatie - en je zit met het probleem dat je echte waarde van een product lang geleden verloren is gegaan, omdat de echte waarde arbeid is geweest. En omdat de ideeën van sparen, concurrentie, het oppompen van de multinational en de oorlog voor een gemonopoliseerde controle is uitgegroeid tot de weg van de wereld, de realiteit van wat werkelijk bestaat niet langer gemakkelijk bereikbaar is want: alles wat we hebben is onze opgeblazen beelden.

Dus uiteraard als we dit vertekend beeld van de werkelijkheid moeten blijven volgen wat gerechtvaardigd wordt door het woord 'inflatie', wat gewoon een model van statistieken is - en je kunt kijken naar het vorige blog over de nutteloosheid van statistieken (Een LeefbaarInkomen Gegarandeerd is de BIG Kwestie) - de statistieken blazen gewoon het idee op dat je weet waar je het over hebt, dus de statistieken zijn gewoon inflatie, het is gewoon Public Relations, het is gewoon een neppe en valse beeltenis en gelijkenis waarmee de feitelijke gegevens worden vervormd, zodat degenen die profiteren van het hebben van controle en toegang tot middelen via dit vertekend beeld, kunnen rechtvaardigen waarom het is dat de dingen zijn zoals ze zijn, waarom de armoede zo immense en uitgestrekt is... en daarom heb je dat het vreemde bizarre ding gebeurt bijvoorbeeld dat de zakelijke top dogs en de loyaliteit die ze kopen van mensen dat in het bedrijf is - evenals hun inkomen - de pan uit rijzen voor ten minste de laatste 30 jaar . Dus deze enorme winsten worden gebruikt om loyaliteit te kopen die de top dogs beschermen en deze zelfde ziekte is nu onderdeel van de overheid, waar de loyaliteit van mensen gekocht wordt, zodat ze de rijkdom van de enkelen kunnen beschermen, terwijl de meerderheid van de mensen op Aarde op één of twee dollar per dag bestaan - en dat is blijkbaar heel oké omdat het beeld opgeblazen is om te zeggen dat "Dat is genoeg voor hen om een leven te maken."

Dus dit inflatiepunt zal - als we het systeem niet veranderen - een effect hebben. Natuurlijk, als het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd werkelijkheid wordt, moeten we het economisch model veranderen: het werkt niet, het heeft een nep en vals opgeblazen beeld door economen die het woord 'Econoom' niet waardig zijn omdat ze de ecologie niet beheren en onderzoeken, het ecosysteem van de wereld, om ervoor te zorgen dat de fundamentele Mensenrechten van ieder mens worden beschermd.

Dus alles wat je weet over 'Economie', zoals verschillende mensen die dapper genoeg waren om op te staan ​​gezegd hebben "je bent gewoon voorgelogen". Economie/de Economen, de ideeën van Economie zijn allemaal gewoon een leugen en zodanig is inflatie - het beeld is opgeblazen, de waarheid en de gegevens zijn niet echt en de mens is misleid om te geloven dat hun gegevens niet in de handen van een centraal agentschap behoren te zijn om daadwerkelijk een stabiele omgeving te creëren. En ja, de multinational en de propagandisten kunnen zeggen dat ze doen en handelen volgens de wil van het volk, omdat het probleem van de inflatie zelfs daar bestaat, zijn de specifieke ideeën en samenzweringen doelbewust opgeblazen om dit beeld en de gelijkenis te creëren dat de wil van de mens blijkbaar democratisch wordt nageleefd - het is allemaal in het beeld en de gelijkenis van de inflatie.

Ten behoeve van dit alles om te functioneren, kun je beter het LeefbaarInkomen Gegarandeerd voorstel bestuderen waar we laten zien wat nodig is om in plaats voor een evenwichtige samenleving te zijn, waarin we alle inflaties en propagandas en misleiding laten zien en openbaren, waar we laten zien dat aan het eind, zelfs die in de huidige BIG voorstellen hebben alleen opgeblazen ego's - dus inflatie is echt werkelijk overal. Tegenwoordig hebben we zelfs de inflatie in termen van wat het doet met het lichaam, omdat het eten niet langer ondersteunend is voor het lichaam, want Gezondheid staat niet echt op de agenda van degenen die het beleid maken, het gaat allemaal over de winst. Inflatie is een gevaar overal rondom en tenzij we stoppen met alle inflatie - wat gewoon een mind/geest job is - en we teruggaan naar de realiteit en met feitelijke gegevens werken gebaseerd op het fysieke, zal ons economische evenwicht op Aarde niet worden hersteld, zullen we geen ecosysteem hebben dat Leven op Aarde ondersteunt en dat de Mensenrechten beschermt van ieder Mens.
Dit is een vertaling van Will the Living Income Guaranteed cause Inflation?

donderdag 16 januari 2014

Evolutie - Van Bijstandsuitkering naar Winstuitkering als Leefbaar Inkomen

Het is interessant te realiseren hoe met het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd de inkomensondersteuning ('uitkering') voor mensen zonder werk, die ziek zijn of oud niet meer betaald zal worden uit de 'sociale voorzieningen' maar van de winst van bedrijven van algemene nut (naast andere bronnen van financiering zoals de herbestemming van militaire budgetten).

De winsten die nu voornamelijk in de zakken van de private aandeelhouders en consorten verdwijnen kunnen op deze manier - 'Nationalisatie Nieuwe Stijl' - terug de samenleving instromen, wat iedereen ten goede komt. De gebruikelijke tegenwerpingen van (werkende) mensen dat de uitkeringen van hun belastingcenten worden betaald komen hiermee ten einde. Het uitspelen van mensen tegen elkaar zal dan ook afnemen bij het uitkeren van de winst als het leefbaar inkomen/basisinkomen.

HUIDIGE SITUATIE

De bijstandsuitkering is een uitkering op minimumniveau, gebonden aan verschillende voorwaarden.

SITUATIE IN HET LEEFBAAR INKOMEN GEGARANDEERD

De winstuitkering is een 'uitkering'/toelage/uitbetaling op leefbaar niveau, gebonden aan de voorwaarde dat je het nodig hebt.

Zo zal in beginsel niet meer elke baan geaccepteerd hoeven te worden, waardoor het misbruik af zal nemen en zal er de motivatie om te solliciteren/werken bestaan doordat ons voorstel is dat het minimumloon twee maal het leefbaar inkomen is; hiermee vervalt ook de angst (oordeel = het kwaad) van mensen dat niemand nog gaat werken als hij/zij geld 'krijgt'. Hieruit volgt automatisch dat we het voortbestaan van de Dienst Werk en Inkomen, het UWV en het extern reïntegratiebureau zullen moeten gaan bekijken, hoe we die organisaties in gaan richten binnen het nieuwe systeem. De vereenvoudiging door middel van de simpele winstuitkering binnen het LIG systeem zal een enorme besparing op het overheidsapparaat inhouden, dat wat heden ten dage zo gepropageerd wordt onder de noemer 'slanke overheid'. 

Het motto "werk boven inkomen" van de WWB zal omkeren in LIG en zal worden "inkomen boven werk". Zo zullen de mensenrechten worden geïnstitutionaliseerd, de economie tot een stabiele organisatie worden gemaakt die de mens dient als leven en de mensen zullen als zodanig hun inkomen in de economie kunnen 'herinvesteren'. Zo komen we tot inkeer met onszelf door iedereen een waardig leven te geven dat niet langer is gebaseerd op voorwaarden, dwang en misbruik.

Bekijk ook de documentaire The Four Horsemen die het deksel van de doofpot oplicht hoe de wereld echt werkt:

 

"Dus stel ik met wiskundige zekerheid, dat de mens nooit zal kunnen evolueren zonder het overstijgen van het concept van concurrentie/competitie of de illusie van afscheiding, hetgeen denken en geloven is dat je aan het winnen bent terwijl een ander aan het verliezen is op de lange termijn geen effect op jou zal hebben, zoals door de wet van eenheid feitelijk door de tijd heen bewezen wordt. Je ziet, als je iederEEN zou beschouwen als een deel van jezelf, dan zou concurrentie/competitie uiteindelijk gerealiseerd worden als psychopathisch en zelfdestructief."

 Onderwijs jezelf aangaande de realiteit.

zaterdag 11 januari 2014

Leefbaar Inkomen en Effectieve Markten

Economist's Journey to Life Day 235: Living Income and Effective Markets

- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2013/06/day-235-basic-income-and-effective.html#sthash.AeLQkvQP.dpuf
124" ... en het leidt tot middelmatigheid door de opkomst van een "massacultuur" te bevorderen waar voorzien wordt in de laagste smaken. Bovendien is het in strijd met de menselijke natuur met zijn rijke diversiteit. Waarom gelijk maken dat wat niet gelijk was in de eerste plaats?"
 

Het bovenstaande citaat werd gemaakt met betrekking tot de promotie van Gelijkheid in de samenleving. Binnen de uitvoering van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, promoten wij Gelijkheid in het iedereen in een positie plaatsen vanwaar men kan participeren in het Leven, economisch, politiek, sociaal en cultureel.

Door een leefbaar inkomen
te geven aan degenen die niet in staat zijn of nog een stabiele inkomstenstroom voor zichzelf moeten opbouwen, zorgen we ervoor dat iedereen uitgerust is om in de samenleving te participeren. Dit plaatst iedereen op een meer  'gelijke voet', omdat iedereen in staat is om zorg te dragen voor de eigen basisbehoeften en bij te dragen aan de samenleving.

Door de implementatie van een gegarandeerd leefbaar inkomen, zullen we een nauwkeuriger marktsysteem krijgen. Naarmate er meer vraag wordt gevalideerd door middel van een leefbaar inkomen dat iedereen voorziet van geld om hun eisen te 'ruggesteunen' - zullen onze vraagcurven de vraag van bevolking preciezer tonen en weerspiegelen, dientengevolge toe te staan het aanbod aan te passen aan de werkelijke vraagniveaus van de consumenten (omdat iedereen nu erkend wordt als een consument) en voorzien in dat wat werkelijk wordt gewild door de maatschappij. Eerder (of op dit moment) werd alleen die vraag erkend die gesteund werden door iemands koopkracht. Dit betekent dat er een exclusief voorzieningsmechanisme plaats vindt voor degenen die geld hebben, door hen die nog meer geld willen. Vanuit dit ontstond een massacultuur in termen van de kunsten als in de Muziekindustrie, waar de mainstream muziek helemaal gaat over wat 'de meeste mensen die geld hebben' willen horen - waar alleen de smaak van geld wordt verzorgd als dat wat 'het meest winstgevende' zal zijn - wat leidt tot een muziekindustrie die veel gebieden van muziek negeert te ontdekken omdat er 'geen geld in zit', wat ons achterlaat met een saaie, eentonige, matige mainstream muziekindustrie. Door de uitbreiding van de economische participatie voor iedereen zullen meer mensen in staat zijn om 'hun stemmen te plaatsen' als hun vraag van wat zij willen/willen ontvangen - en dus zal de muziekindustrie een grotere variëteit aan signalen van soorten muziek ontvangen om te verkennen en ontwikkelen.

Voor meer informatie over de Muziekindustrie en Leefbaar Inkomen, lees het volgende blog: Leefbaar Inkomen en de Muziekindustrie.


Het bevorderen van gelijkheid als gelijkheid in economische participatie leidt niet tot middelmatigheid en 'massacultuur' - dat hebben we al en is het resultaat van een winstgebaseerd systeem, een systeem van discriminatie. Door de implementatie van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is iedereen in staat hun vraag effectief naar de markt te signaleren. Alleen wanneer we een Leefbaar Inkomen hebben kan onze "menselijke natuur met zijn rijke diversiteit" worden vastgelegd en gereflecteerd in onze samenleving en economie en kunnen we echt genieten van de variatie en creativiteit die de mens te bieden heeft.

Sta voor een Leefbaar Inkomen Garantie, sta ​​voor een beter en effectiever Marktsysteem! 

donderdag 2 januari 2014

Hoe Brengt LIG een Eind aan Onze Excuses om de Mensenrechten Niet Uit te Voeren

Nationalisatie Nieuwe Stijl: Winstuitkering als financiering van het Leefbaar Inkomen / Basisinkomen

We hebben hier een aantal bedrijven bijeengezet die in aanmerking komen voor ‘nationalisatie’. Dit is niet de nationalisatie waarbij de overheid eigenaar wordt van de bedrijven, maar waarbij de burgers gezamenlijk eigenaar worden. De gebruikte bedragen aan economische winst zijn niet allemaal uit dezelfde jaren en soms is het nettowinst in plaats van brutowinst. In feite moeten alle brutowinsten gerekend worden want in Leefbaar (Basis)Inkomen Gegarandeerd vervalt de belasting op bedrijfswinst. Dus het is een globaal stukje rekenwerk waarmee we desondanks aantonen dat de bedragen die nu verdwijnen uit het publieke domein toereikend zouden zijn om een leefbaar basisinkomen mee te financieren. Zeker in aanmerking genomen dat we de winsten van slechts een beperkt aantal bedrijven in de berekening betrokken hebben. Als we de winsten van alle andere bedrijven meerekenen dan kunnen we een leefbaar basisinkomen makkelijk financieren.

Er is een overgang realiseerbaar van de huidige situatie naar LIG waarin bedrijven één voor één genationaliseerd worden. Nationalisatie met als doel om ervoor te zorgen dat de winsten weer terugkeren in de economie in de vorm van de uitgekeerde basisinkomens. In eerste instantie zou dit als een aanvulling op de huidige bijstands- en andere uitkeringen kunnen ingevoerd worden tot die opgetrokken zijn tot een leefbaar niveau.


Een aantal van de sectoren waarvan de bedrijven kunnen transformeren met behulp van de Nationalisatie Nieuwe Stijl:
 1. Energiebedrijven 
 2. Oliemaatschappijen 
 3. Gasbedrijven 
 4. Transportbedrijven   
 5. Posterijen   
 6. Communicatiebedrijven    
 7. Banken  
 8. Zorgverzekeraars  
 9. Waterleidingsbedrijven  
 10. Media 
 11. Netbeheerders
        ... enzovoort
 
Sector Energie

                      Eneco ..............................................€ 204 miljoen nettowinst [1]
                      Nuon ...............................................€ 304 miljoen winst 2012
                      Delta ...............................................€ 33 miljoen winst 2012

Sector Olie

                      EBN ................................................€ 2,360 miljard winst 2012  

Sector Gas

 
                      GasTerra ..........................................€ 36 miljoen winst 2012

Sector Transport

 
                      NS .................................................€ 264 miljoen winst 2012

Sector Posterijen

 
                      PostNL ............................................€ 678 miljoen winst 2012

Sector Telecommunicatie

 
                      KPN ...............................................€ 315 miljoen 2012

Sector Banken
 
                      Rabobank ....................................... € 1,3 miljard nettowinst 2012[1]
                      ABN AMRO .......................................€ 948 miljoen winst 2012 
                      SNS ...............................................€ 45 miljoen winst 2012 
                      ASN ...............................................€ 47 miljoen winst 2012
                      DNB ...............................................€ 2,079 miljoen winst 2012

Sector Zorgverzekeraars
 
                     Achmea............................................€ 286 miljoen winst 2012
                     Menzis............................................. 215 miljoen winst 2012
                     VGZ.................................................€ 150 miljoen winst 2012
                     CZ...................................................€ 518 miljoen winst 2012
------------------------------------------------------- +


            Winsttotaal   € 9.782.000.000
                                                                          823.261 personen [2]
                 -------------------------------------------------------- :


                                                              € 11.882,= per persoon per jaar [2]


                                                                € 990,= per persoon per maand [2]


                                                   
 ... enzovoort tot een Leefbaar Basisinkomen van zeg € 1.500,= om je een idee te geven hoe het gaat werken.

Als we de toeslagen e.d. meerekenen die een alleenstaande persoon met een zogenoemd minimuminkomen op bijstandsniveau ontvangt dan komen we op een bedrag van globaal € 1200,= per maand. Officieel zitten we daarmee zo’n € 210,= tot € 158,=  boven de armoedegrens volgens respectievelijk het CBS en SCP. Als we kijken naar de praktijk van het leven in Nederland dan kunnen we vaststellen dat dit desondanks een leven in armoede [3] inhoudt. Er is een voortdurende angst dat iets stuk zal gaan, dat iets wat gekocht is om langer mee te gaan eerder stuk gaat wegens de mindere kwaliteit die men zich kan veroorloven. Er is angst dat onverhoopte kosten een betalingsachterstand veroorzaken voor essentiële diensten zoals verwarming of zelfs de huur/hypotheek. Er is angst om iets te komen te mankeren waarvoor kosten van behandeling/medicijnen onbetaalbaar zijn etcetera. Met andere woorden, de persoon is aan het over-leven in plaats van te leven. Willen we naar een Leefbaar Basisinkomen, dan zal het uit te keren bedrag aanmerkelijk hoger moeten uitvallen.


Het Leefbaar inkomen zal groeien naarmate de economie groeit – waarbij, als al deze winsten worden uitgekeerd als een leefbaar inkomen, ze terug in de economie gecirculeerd zullen worden omdat eenieder die op een leefbaar inkomen leeft, elke maand zijn inkomen gebruikt. Hier treedt een vermenigvuldigingseffect in, waarbij het leefbaar inkomen geleidelijk zal kunnen verhoogd worden tot bijvoorbeeld € 1.450,= per persoon per maand. De regelingen als toeslagen, kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, heffingskortingen zullen vervallen, uiteraard.

rijkarm.jpg 

Forse stijging

CBS en SCP spreken van een forse stijging van de armoede ten opzichte van 2011. Beide onderzoeksinstituten hebben hun eigen definities voor armoede en gebruiken verschillende methoden om die te meten. Het CBS hanteert een inkomensgrens en die bedroeg vorig jaar € 990 per maand voor een alleenstaande. Het SCP werkt met referentiebudgetten, voor een alleenstaande € 1.042 per maand. Toch komen ze tot dezelfde conclusie: het aantal armen is vorig jaar met 15 procent gestegen.
Voor perspectief - Willem Alexander krijgt in 2014 een uitkering van € 817.000,= (dat wat naar buiten toe gecommuniceerd wordt althans). Ik bedoel maar, de gelijkheid /gezond verstand is totaal zoek...


[1] met Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zullen bedrijfsbelastingen vervallen
[2] alle personen die op dat moment niet in staat zijn deel te nemen aan een economische activiteit te wijten aan het gebrek aan banen / onderwijs / gezondheid.
[3] In Nederland wonen 1,2 miljoen personen onder de armoedegrens        


Equal Life Foundation Onderzoeksteam