zondag 30 juni 2013

Basisinkomen en Bezit van Onroerend Goed

[Deal-Flow-Is-Crucial-For-Your-Property-Business%255B6%255D.jpg]Eén van de grondslagen van het kapitalisme is bezit van onroerend goed, maar één van de grondslagen van het kapitalisme is ook het hebben van een samenleving die in staat is te consumeren omdat zij over de middelen beschikt om mee te consumeren. Dus, het is aangeraden dat er een evenwicht wordt gevonden.
 
De basisinkomengarantie is specifiek gefocust op die situaties waar een persoon niet in de positie is om voldoende inkomen te hebben om in de maatschappij als een gelijke 
deel te nemen door middel van uitgaven, aankopen en de basisinkomengarantie zorgt voor de basisbehoeften die voor een mens vereist zijn om te bestaan. Er zijn uiteraard omstandigheden waar een basisinkomen niet vereist is en dus om ervoor te zorgen dat er voldoende inkomen beschikbaar is om diegenen te ondersteunen wanneer ze de problemen hebben of wanneer de maatschappij nog niet in staat is om voldoende banen te produceren, dat diegenen die (voldoende) hebben niet voor een basisinkomen in aanmerking komen.

De basisregeling zou zijn, dat als je meer dan één huis in je bezit hebt, je niet in aanmerking komt voor een basisinkomen, omdat je dankzij je vastgoedwaarde in staat bent jezelf te onderhouden of zal je op z'n minst één van de eigendommen moeten verkopen en als je dan geen werk hebt, zul je in aanmerking komen voor een basisinkomengarantie.

Uiteraard is 
investeringen het andere punt. Als je investeringen hebt zodat je in staat bent jezelf te onderhouden door je beleggingen - wat betekent dat je 'ergens' in een 'bepaalde vorm' geld hebt, omdat de basisinkomengarantie ook als een pensioen zal fungeren, heb je zulke investeringen niet nodig. Uiteindelijk zal er een mechanisme moeten worden gevestigd op welk niveau investering voldoende zou zijn zodat je jezelf kunt onderhouden en dat je niet meer van de basisinkomengarantie afhankelijk bent. Dus spaargelden of investeringen vanuit het perspectief dat het voldoende rijkdom voor je creëert om jezelf te onderhouden zal je automatisch in een positie plaatsen waar je geen basisinkomen nodig hebt, omdat je in staat bent jezelf financieel te onderhouden.

Een kapitaalgroei is dus één van de punten die in een basisinkomensysteem gepromoot zal worden omdat het uiteindelijk een situatie zal creëren waar men in staat zal zijn financieel zelfondersteunend te zijn/worden en het doel is om elk mens financieel zelfondersteunend te krijgen, zodat je niet langer afhankelijk bent van je sociale systemen - pensioen, verzekering, leningen - en dat je de vaardigheid hebt verworven om kapitaal op een manier te gebruiken die je werkelijk in staat stelt je bestaan te ondersteunen. Dan is kapitalisme een functioneel systeem geworden dat iedereen bevoordeelt met deze noodzakelijke ondersteuning indien nodig en de noodzakelijke verantwoordelijkheid wanneer je basisinkomen niet langer vereist is. Dit plaatst iemand ook in de zelfontwikkelingsmentaliteit dat het kapitalisme vertegenwoordigt, waar je specifiek vaardigheden verwerft om jezelf uiteindelijk te bevrijden van de benodigde ondersteuning omdat je in staat bent geweest om voor jezelf een zelfondersteunend systeem te creëren. En wat in je hiërarchie van behoeften zou betekenen dat je een niveau van zelfontplooiing hebt bereikt en dus een 'hoger niveau van het zijn' in verantwoordelijkheid hebt bereikt.

Nu zal het hele psychologische voordeel dat men in het kapitalisme kan vinden de moeite waard zijn, omdat het praktisch gestructureerd is binnen deze realiteit; je hebt niet de stress die samengaat met je punt dat als je faalt in je poging = je nergens heen kunt, er is ondersteuning en zoals we gemerkt hebben in het kapitalisme neigt men de eerste paar keer te falen, omdat je de vaardigheden en de ervaring nog niet hebt - hoewel dat ook in het onderwijssysteem ontwikkelt zou moeten worden, zodat falen tot het minimum beperkt wordt, omdat falen betekent dat er hulpbronnen verspild worden en wanneer er hulpbronnen verspild worden, wordt het moeilijker om een duurzaam gebalanceerd systeem te hebben.

Om het origineel te lezen, klik hier Day 424: Basic Income and Owning Property


Geen opmerkingen:

Een reactie posten