donderdag 2 januari 2014

Nationalisatie Nieuwe Stijl: Winstuitkering als financiering van het Leefbaar Inkomen / Basisinkomen

We hebben hier een aantal bedrijven bijeengezet die in aanmerking komen voor ‘nationalisatie’. Dit is niet de nationalisatie waarbij de overheid eigenaar wordt van de bedrijven, maar waarbij de burgers gezamenlijk eigenaar worden. De gebruikte bedragen aan economische winst zijn niet allemaal uit dezelfde jaren en soms is het nettowinst in plaats van brutowinst. In feite moeten alle brutowinsten gerekend worden want in Leefbaar (Basis)Inkomen Gegarandeerd vervalt de belasting op bedrijfswinst. Dus het is een globaal stukje rekenwerk waarmee we desondanks aantonen dat de bedragen die nu verdwijnen uit het publieke domein toereikend zouden zijn om een leefbaar basisinkomen mee te financieren. Zeker in aanmerking genomen dat we de winsten van slechts een beperkt aantal bedrijven in de berekening betrokken hebben. Als we de winsten van alle andere bedrijven meerekenen dan kunnen we een leefbaar basisinkomen makkelijk financieren.

Er is een overgang realiseerbaar van de huidige situatie naar LIG waarin bedrijven één voor één genationaliseerd worden. Nationalisatie met als doel om ervoor te zorgen dat de winsten weer terugkeren in de economie in de vorm van de uitgekeerde basisinkomens. In eerste instantie zou dit als een aanvulling op de huidige bijstands- en andere uitkeringen kunnen ingevoerd worden tot die opgetrokken zijn tot een leefbaar niveau.


Een aantal van de sectoren waarvan de bedrijven kunnen transformeren met behulp van de Nationalisatie Nieuwe Stijl:
 1. Energiebedrijven 
 2. Oliemaatschappijen 
 3. Gasbedrijven 
 4. Transportbedrijven   
 5. Posterijen   
 6. Communicatiebedrijven    
 7. Banken  
 8. Zorgverzekeraars  
 9. Waterleidingsbedrijven  
 10. Media 
 11. Netbeheerders
        ... enzovoort
 
Sector Energie

                      Eneco ..............................................€ 204 miljoen nettowinst [1]
                      Nuon ...............................................€ 304 miljoen winst 2012
                      Delta ...............................................€ 33 miljoen winst 2012

Sector Olie

                      EBN ................................................€ 2,360 miljard winst 2012  

Sector Gas

 
                      GasTerra ..........................................€ 36 miljoen winst 2012

Sector Transport

 
                      NS .................................................€ 264 miljoen winst 2012

Sector Posterijen

 
                      PostNL ............................................€ 678 miljoen winst 2012

Sector Telecommunicatie

 
                      KPN ...............................................€ 315 miljoen 2012

Sector Banken
 
                      Rabobank ....................................... € 1,3 miljard nettowinst 2012[1]
                      ABN AMRO .......................................€ 948 miljoen winst 2012 
                      SNS ...............................................€ 45 miljoen winst 2012 
                      ASN ...............................................€ 47 miljoen winst 2012
                      DNB ...............................................€ 2,079 miljoen winst 2012

Sector Zorgverzekeraars
 
                     Achmea............................................€ 286 miljoen winst 2012
                     Menzis............................................. 215 miljoen winst 2012
                     VGZ.................................................€ 150 miljoen winst 2012
                     CZ...................................................€ 518 miljoen winst 2012
------------------------------------------------------- +


            Winsttotaal   € 9.782.000.000
                                                                          823.261 personen [2]
                 -------------------------------------------------------- :


                                                              € 11.882,= per persoon per jaar [2]


                                                                € 990,= per persoon per maand [2]


                                                   
 ... enzovoort tot een Leefbaar Basisinkomen van zeg € 1.500,= om je een idee te geven hoe het gaat werken.

Als we de toeslagen e.d. meerekenen die een alleenstaande persoon met een zogenoemd minimuminkomen op bijstandsniveau ontvangt dan komen we op een bedrag van globaal € 1200,= per maand. Officieel zitten we daarmee zo’n € 210,= tot € 158,=  boven de armoedegrens volgens respectievelijk het CBS en SCP. Als we kijken naar de praktijk van het leven in Nederland dan kunnen we vaststellen dat dit desondanks een leven in armoede [3] inhoudt. Er is een voortdurende angst dat iets stuk zal gaan, dat iets wat gekocht is om langer mee te gaan eerder stuk gaat wegens de mindere kwaliteit die men zich kan veroorloven. Er is angst dat onverhoopte kosten een betalingsachterstand veroorzaken voor essentiële diensten zoals verwarming of zelfs de huur/hypotheek. Er is angst om iets te komen te mankeren waarvoor kosten van behandeling/medicijnen onbetaalbaar zijn etcetera. Met andere woorden, de persoon is aan het over-leven in plaats van te leven. Willen we naar een Leefbaar Basisinkomen, dan zal het uit te keren bedrag aanmerkelijk hoger moeten uitvallen.


Het Leefbaar inkomen zal groeien naarmate de economie groeit – waarbij, als al deze winsten worden uitgekeerd als een leefbaar inkomen, ze terug in de economie gecirculeerd zullen worden omdat eenieder die op een leefbaar inkomen leeft, elke maand zijn inkomen gebruikt. Hier treedt een vermenigvuldigingseffect in, waarbij het leefbaar inkomen geleidelijk zal kunnen verhoogd worden tot bijvoorbeeld € 1.450,= per persoon per maand. De regelingen als toeslagen, kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, heffingskortingen zullen vervallen, uiteraard.

rijkarm.jpg 

Forse stijging

CBS en SCP spreken van een forse stijging van de armoede ten opzichte van 2011. Beide onderzoeksinstituten hebben hun eigen definities voor armoede en gebruiken verschillende methoden om die te meten. Het CBS hanteert een inkomensgrens en die bedroeg vorig jaar € 990 per maand voor een alleenstaande. Het SCP werkt met referentiebudgetten, voor een alleenstaande € 1.042 per maand. Toch komen ze tot dezelfde conclusie: het aantal armen is vorig jaar met 15 procent gestegen.
Voor perspectief - Willem Alexander krijgt in 2014 een uitkering van € 817.000,= (dat wat naar buiten toe gecommuniceerd wordt althans). Ik bedoel maar, de gelijkheid /gezond verstand is totaal zoek...


[1] met Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zullen bedrijfsbelastingen vervallen
[2] alle personen die op dat moment niet in staat zijn deel te nemen aan een economische activiteit te wijten aan het gebrek aan banen / onderwijs / gezondheid.
[3] In Nederland wonen 1,2 miljoen personen onder de armoedegrens        


Equal Life Foundation Onderzoeksteam                                           

Geen opmerkingen:

Een reactie posten