zondag 30 juni 2013

Basisinkomen en Lesgeven

 photo a3d9d7de-b1ed-4672-ac13-c52298b32863_zps476c1007.jpgDit is een moeilijkere kwestie omdat de onderwijssystemen van de wereld tot dusverre alleen een afvoerkanaal in de economie zijn geweest en niet echt iets substantieels hebben geproduceerd. Eén van de laatste voorbeelden is het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem dat in de laatste 10/15 jaar 20% van het budget heeft opgegeten, maar wanneer het kwam tot onderwijs op universiteitsniveau er slechts een 15% slagingspercentage is met miljarden die verloren gaan in ondoelmatigheid.

Onderwijs en specifiek lesgeven is ook een soort van 'gemakkelijke job' omdat er geen echte richtlijnen of minimum-standaarden zijn, wat behoorlijk fascinerend is dat het zeerste punt wat de fundering van een maatschappij bouwt kan bestaan zonder een criterium om effectiviteit te meten en om het toe te passen en effectiviteit te verwachten.

Dus de waarschijnlijkheid om mensen in het gebied van onderwijs te trekken is puur om een 'gemakkelijkere job' te hebben, één waar ze niet echt aansprakelijk zijn = is nogal een probleem. En daarom in het basisinkomen stel ik voor dat het beroep van onderwijzen dient te vallen in de categorie waarnaar normaliter gerefereerd wordt als 'het is mijn roeping' wat betekent dat lesgeven in de hiërarchie van behoeften zou moeten zijn op het niveau waar een persoon alles bereikt heeft wat ze zouden willen bereiken in dit leven en ze nu 'gereed'
zijn en 'de roeping voelen' om de kinderen van de toekomst te onderwijzen. En ze doen het niet vanwege het geld, ze doen het voor de voldoening die het met zich brengt en omdat ze zichzelf effectief voorbereid hebben het beste te zijn dat ze kunnen zijn, omdat onderwijzers de besten van onze maatschappij zouden moeten zijn. En daarom zou geld niet het ding moeten zijn dat de onderwijzer aandrijft. En daarom, omdat een basisinkomen - in ons voorgestelde format - genoeg zou zijn om een fatsoenlijk leven te leven, zou een onderwijzer/leraar altijd alleen het basisinkomen ontvangen en niet iets meer.

Dit vereist van iemand vanuit een ander perspectief naar onderwijs te kijken en om de redenen te onderzoeken waarom ons onderwijssysteem in dit stadium een complete mislukking is en ook, het belang van de familie in de basiseducatie van een kind zou benadrukt dienen te worden, realiserende dat onderwijs in essentie thuis begint. De gereedschappen, de mechanismen met welke dit te doen zouden in elk huishouden beschikbaar dienen te zijn en elke ouder zou onderwezen en getraind moeten worden hoe dit te faciliteren, zodat tegen de tijd dat het kind school bereikt ze een geïntegreerd technologisch onderwijscurriculum volgen dat de correcte werking en het correcte bekwamen van de geest faciliteert en de structuur van het karakter binnenin de relaties faciliteert die een maatschappij produceert die het beste is voor iedereen. En zodoende de intellectuele ontwikkeling van de mens te verwerkelijken om in staat te zijn te faciliteren en bij te dragen aan de maatschappij door effectievere wegen te vinden voor de coëxistentie en harmonie wat noodzakelijk is te bestaan tussen mensen & mensen en mensen & dieren en mensen & natuur.


Dus, uiteraard als een toereikend mechanisme gevonden kan worden om ervoor te zorgen en organiseren dat de leerkrachten de kinderen produceren waar we trots op kunnen zijn in onze maatschappij en dus de leerkrachten onderhevig zijn aan criteria die hun verrichting meten om ervoor te zorgen dar het resultaat effectief is = kan men dit punt opnieuw bezien en de leerkrachten mogelijk ten minste het minimumloon betalen; maar heel duidelijk - en ik ben voor meer dan 20 jaar op vele vlakken betrokken geweest bij onderwijs, ik ben naar vele, vele scholen geweest en ik heb geobserveerd wat er gebeurt en ik heb met vele kinderen gewerkt door mijn onderzoek in het onderwijs - en de situatie is niet verbeterd, het is alleen achteruitgegaan en er is duidelijk geen oplossing op tafel en om simpelweg te proberen en 'de leerkracht te motiveren met geld' waar de zeerste toekomst van onze maatschappij afhankelijk is van hun effectiviteit = dat zou contraproductief zijn. 


Dus onderwijs zal een 'twistappel' zijn en zal ook in een gelijksoortige categorie vallen van de andere twistappel, die ik zal bespreken wat de gezondheidsindustrie is die in plaats van ondersteunend te zijn voor de mens een 'melkkoe' is geworden waar dingen niet gedaan worden voor gezondheidszorg maar voor winst, het is totaal onacceptabel ... Dus zal ik ook presentaties doen over gezondheidszorg in het basisinkomen.Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 425: Basic Income and Teaching

Basisinkomen en Bezit van Onroerend Goed

[Deal-Flow-Is-Crucial-For-Your-Property-Business%255B6%255D.jpg]Eén van de grondslagen van het kapitalisme is bezit van onroerend goed, maar één van de grondslagen van het kapitalisme is ook het hebben van een samenleving die in staat is te consumeren omdat zij over de middelen beschikt om mee te consumeren. Dus, het is aangeraden dat er een evenwicht wordt gevonden.
 
De basisinkomengarantie is specifiek gefocust op die situaties waar een persoon niet in de positie is om voldoende inkomen te hebben om in de maatschappij als een gelijke 
deel te nemen door middel van uitgaven, aankopen en de basisinkomengarantie zorgt voor de basisbehoeften die voor een mens vereist zijn om te bestaan. Er zijn uiteraard omstandigheden waar een basisinkomen niet vereist is en dus om ervoor te zorgen dat er voldoende inkomen beschikbaar is om diegenen te ondersteunen wanneer ze de problemen hebben of wanneer de maatschappij nog niet in staat is om voldoende banen te produceren, dat diegenen die (voldoende) hebben niet voor een basisinkomen in aanmerking komen.

De basisregeling zou zijn, dat als je meer dan één huis in je bezit hebt, je niet in aanmerking komt voor een basisinkomen, omdat je dankzij je vastgoedwaarde in staat bent jezelf te onderhouden of zal je op z'n minst één van de eigendommen moeten verkopen en als je dan geen werk hebt, zul je in aanmerking komen voor een basisinkomengarantie.

Uiteraard is 
investeringen het andere punt. Als je investeringen hebt zodat je in staat bent jezelf te onderhouden door je beleggingen - wat betekent dat je 'ergens' in een 'bepaalde vorm' geld hebt, omdat de basisinkomengarantie ook als een pensioen zal fungeren, heb je zulke investeringen niet nodig. Uiteindelijk zal er een mechanisme moeten worden gevestigd op welk niveau investering voldoende zou zijn zodat je jezelf kunt onderhouden en dat je niet meer van de basisinkomengarantie afhankelijk bent. Dus spaargelden of investeringen vanuit het perspectief dat het voldoende rijkdom voor je creëert om jezelf te onderhouden zal je automatisch in een positie plaatsen waar je geen basisinkomen nodig hebt, omdat je in staat bent jezelf financieel te onderhouden.

Een kapitaalgroei is dus één van de punten die in een basisinkomensysteem gepromoot zal worden omdat het uiteindelijk een situatie zal creëren waar men in staat zal zijn financieel zelfondersteunend te zijn/worden en het doel is om elk mens financieel zelfondersteunend te krijgen, zodat je niet langer afhankelijk bent van je sociale systemen - pensioen, verzekering, leningen - en dat je de vaardigheid hebt verworven om kapitaal op een manier te gebruiken die je werkelijk in staat stelt je bestaan te ondersteunen. Dan is kapitalisme een functioneel systeem geworden dat iedereen bevoordeelt met deze noodzakelijke ondersteuning indien nodig en de noodzakelijke verantwoordelijkheid wanneer je basisinkomen niet langer vereist is. Dit plaatst iemand ook in de zelfontwikkelingsmentaliteit dat het kapitalisme vertegenwoordigt, waar je specifiek vaardigheden verwerft om jezelf uiteindelijk te bevrijden van de benodigde ondersteuning omdat je in staat bent geweest om voor jezelf een zelfondersteunend systeem te creëren. En wat in je hiërarchie van behoeften zou betekenen dat je een niveau van zelfontplooiing hebt bereikt en dus een 'hoger niveau van het zijn' in verantwoordelijkheid hebt bereikt.

Nu zal het hele psychologische voordeel dat men in het kapitalisme kan vinden de moeite waard zijn, omdat het praktisch gestructureerd is binnen deze realiteit; je hebt niet de stress die samengaat met je punt dat als je faalt in je poging = je nergens heen kunt, er is ondersteuning en zoals we gemerkt hebben in het kapitalisme neigt men de eerste paar keer te falen, omdat je de vaardigheden en de ervaring nog niet hebt - hoewel dat ook in het onderwijssysteem ontwikkelt zou moeten worden, zodat falen tot het minimum beperkt wordt, omdat falen betekent dat er hulpbronnen verspild worden en wanneer er hulpbronnen verspild worden, wordt het moeilijker om een duurzaam gebalanceerd systeem te hebben.

Om het origineel te lezen, klik hier Day 424: Basic Income and Owning Property


Basisinkomengarantie en Olie

[oil%255B5%255D.jpg]
Welnu, olie valt onder de identiteit van hulpbron die door iedereen benodigd is, wat in feite een nationale hulpbron/rijkdom is. Dus het voorstel is dat de totale olie-industrie genationaliseerd wordt, dat olie iets is dat zowel de basisinkomengarantie faciliteert als ook de economische groei faciliteert; dat de prijs stabiel gehouden wordt; dat de winst duurzaam is om de burgers van een land te ondersteunen; en de landen die geen toegang hebben tot olie of gas ondersteund worden door overeenkomsten om het voor hen mogelijk te maken om ook een Basisinkomen te faciliteren en het voor hun economie mogelijk te maken om stabiel te zijn, zodat er een stabiele internationale handel is waar mensen en landen goederen voor een billijke prijs kunnen uitwisselen. Waar als één land meer produceert in één bepaald punt dan een ander, dat dat wereldwijd gedistribueerd wordt om voor alle burgers van de wereld beschikbaar te zijn, omdat productie in zichzelf van goederen die afhankelijk zijn van de Aarde specifiek, direct - zoals voedsel en fruit en grondstoffen - op een effectieve manier gedistribueerd zouden moeten kunnen worden waar de winst als zodanig wordt gestuurd om specifiek burgers te ondersteunen.

Kapitalisme in termen van waar iemand dan zal komen aanzetten met het vernuft iets buitengewoons te produceren waar mensen meer voor betalen, zou gebaseerd dienen te zijn op het verbeteren van de levensstijl op aarde, dus de producten gebaseerd op het nemen van grondstoffen en er iets uit creëren. Het punt van de enkelen die voordeel halen uit grondstoffen alleen maar omdat zij schijnbaar 'het land bezitten' door generaties - hetgeen in alle gevallen indien men het onderzoekt, altijd genomen is van iemand die het daarvoor bezat en diegenen waren normaal gezien je natuurlijke mensen die in een bepaald gebied leefden = dat is gewoonweg niet acceptabel omdat dat armoede veroorzaakte en dat in feite elk ding dat gedaan wordt op een manier om de distributie van hulpbronnen/rijkdommen in het voordeel van de burgers van een land te beperken een daad van verraad is tegen het land en de burgers; omdat de overheid aan het einde van de rit Is dat wat de burgers vertegenwoordigt en elk ding dat gedaan wordt om de burgers te schaden = is er om de overheid te schaden wat indirect burgers zijn en zo een vorm van verraad is. Dat is onacceptabel. 


Onze definitie van wat wettig is en wat crimineel is dient uitgezocht te worden zodat we vooruit kunnen bewegen in een stabiele wereld en al dit misbruik stoppen dat allemaal plaatsvindt in de naam van controle en winst.

Er zijn simpele oplossingen voor deze problemen en er zijn gemakkelijke en effectieve manieren met welke alle mensen in de wereld
op een zeer snelle wijze ondersteund kunnen worden. De situatie in de wereld is extensief aan het groeien waar bedrijven veel sneller in problemen raken; er tekenen zich grote problemen af aan de horizon en velen kunnen 'de kneep voelen' - de wereldwijde recessie zal zich verdiepen en veel erger worden, dus actie dient nu ondernomen te worden. En binnen een kleine paar jaar kan men een nieuw systeem op zijn plaats hebben dat van elk mens alleen maar één ding vereist: een verandering van geest, een verandering van hart, om je hart te openen om ook rekening te houden met andere mensen en niet alleen jezelf.Day 423: Basic Income Grant and Oil
Leef vanuit het hart, dierbaren!


Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 423: Basic Income Grant and Oil


Basisinkomengarantie en Pensioenen

[Pension%255B7%255D.jpg] In een basisinkomengarantiesysteem zal de noodzaak aan een werkeloosheidsuitkeringen (WW), bijstandsuitkeringen, toeslagen, verzekeringen, pensioenen en levensverzekeringen niet meer bestaan. De genationaliseerde nutsbedrijven en hulpbronnen die in het aandeelhouderschap van de burgerij zijn geplaatst, zullen de instanties zijn die de basisinkomengarantie faciliteren. Je verwerft voordeel van je aandeelhouderschap wanneer je werkloos bent of bent geraakt of wanneer je met pensioen bent of wanneer je op de één of andere manier 'beschadigd' bent dat je niet kan werken, zodat er nooit een periode is waar je zonder het noodzakelijke kapitaal zit om werkelijk een Leven te bekostigen. 

Dus de industrieën die momenteel van al deze dingen profiteren die in iemands leven verkeerd kunnen gaan hoeven niet langer te bestaan, omdat er simpelweg geen nut voor is omdat je basisinkomengarantie al die punten faciliteert en ervoor zorgt dat niemand ooit zonder kapitaal zit, wanneer ze werkloos zijn of als je een ongeluk hebt gehad en je niet kunt werken = je zult steeds een inkomen hebben; of als je een familie bent en de kostwinner sterft, heeft de familie nog steeds een inkomen. 

Dus al de punten waar verzekeringen bestonden hetgeen is waar mensen hun geld geplaatst hebben - wat een enorme verwoesting in de wereld heeft veroorzaakt door middel van de aandelenmarkten, omdat dit geld dan in de aandelenmarkten gaat om te knoeien met de wereldvoedselprijzen en met het idee te komen dat er schijnbaar 'manieren zijn om geld te verdienen' zodat het deel wordt van de wereldwijde casinomarkt. Het einde van dit casino is mogelijk met een basisinkomengarantie, alhoewel andere bedrijven waarschijnlijk nog steeds 'hun ideeën willen laten vlotten' en aandeelhouderschap hebben dus, dat zal nog steeds gebeuren; maar jouw aandeelhouderschap zal niet langer belegd worden in grote bedrijven of levensverzekeringsmaatschappijen; het zal het individu zijn die door middel van hun bank zal investeren en de bank zal als één van hun eigen bedrijven zijn, waarin zij aandelen hebben die hun investering zal faciliteren en de investering zal beheren in de particulier bezeten en gefinancierde bedrijven, zodat de distributie van geld en de leiding van het systeem hoogst efficiënt wordt.

En dit alles kan uiteraard met grote eenvoud gecomputeriseerd worden wat een mechanisme is dat vertrouwd kan worden eens het geplaatst en getest is. En men kan de problemen die van mensen komen die fouten maken reduceren, omdat met de machine en met de software men de distributie, de plaatsing van investeringen veel gemakkelijker kan organiseren. Dus, een burger kan besluiten dat ze een bepaald bedrijf willen ondersteunen en er aandelen in willen kopen en dan zo gauw er een winst aangegeven wordt door dat bedrijf, dan doet de burger uiteraard zijn voordeel van de winst door winstaandelen; deze winstaandelen zijn belastingvrij, omdat er geen persoonsbelasting is en er ook geen vennootschapsbelasting is, zodat men dat kan gebruiken om te besteden aan luxegoederen en zodoende neemt de cash flow van de economie toe, hetgeen betekent dat de banencreatie toeneemt hetgeen betekent dat er meer banen beschikbaar zullen zijn voor mensen die een betere levensstandaard willen verdienen en niet alleen willen bestaan van een basisinkomengarantie; maar de basisinkomengarantie is voldoende om een fatsoenlijk leven van te leiden.

Dus, onderzoek economische oplossingen en ondersteun de Gelijk Leven Stichting - wij zijn hier voor jou.


Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 422: Basic Income Grant and Pensions

Basisinkomengarantie en de Nationalisatie van Banken

Het bankwezen is in feite een middel dat door alle burgers in gelijke mate benodigd is. Dus daarom, als we kijken naar wat de middelen zijn die genationaliseerd zouden moeten worden, is de minimum richtlijn dat het al de middelen zijn die in gelijke mate door alle burgers benodigd zijn - dus je water, je elektriciteit, wegen, indien nodig transportsystemen, media, het bankwezen...alle dingen die voor een ieder nodig zijn om een fatsoenlijk leven te hebben en het bankwezen valt binnen deze categorie. Dit zal een einde maken aan de hele 'Occupy Wall Street' kwestie waar ze duidelijk het probleem benaderen zonder enige mogelijke oplossing en het niets meer is als een kamperen, tegen mensen schreeuwen zonder enige agenda die kan leiden tot een oplossing.

Het bankwezen in zeker opzicht is zo technologisch geworden dat het niet langer een belangrijke banenschepper is; het is gewoonweg een management van fondsen.

Dus - als we de banken nationaliseren en de aanpak met het minimumloon is dat men niet langer toestaat persoonlijke schuld op te stapelen - we vergeven alle schuld - en de banken faciliteren punten zoals het bouwen van huizen en
de plaatsing van auto's - die schuld zijn op basis van kapitaalinvesteringen, die goed zijn voor de economische groei - dan kijken we hier naar een zeer stabiele banksector. De winsten die eruit voortvloeien - omdat de rentevoet minimaal zal zijn - zullen dan in overeenstemming zijn met wat vereist is om het Basisinkomengarantieproject in zijn geheel in een bepaald land te faciliteren. Bijvoorbeeld het punt van belang om te noteren met het Basisinkomengarantievoorstel is dat persoonlijke belasting afgeschaft zal worden, maar de belastingheffing in termen van laten we zeggen per transactie - hetgeen een verbruiksbelasting is, een per verkoop-belasting en toegevoegde waardebelasting - deze typen van belastingen zouden eerlijk zijn omdat het gebaseerd zal zijn op hoeveel men het systeem gebruikt en die belastingen specifiek bijeengebracht zouden worden om voor de functies van de regering te betalen.

Om een samenleving te faciliteren die zal stoppen met elkaar te misbruiken, is er een interessant punt dat overwogen moet worden en dat is om van contant geld over te gaan naar totaal digitaal geld, omdat met het totaal digitale geld men de aangeboren neiging om buiten het systeem te handelen reduceert en als zodanig deel te nemen in criminele activiteiten. Het zal in een Basisinkomengarantiesysteem ook het excuus dat 'iemand met contanten wil handelen omdat je geen belasting wil betalen' - irrelevant maken. Het zal stabiliteit voor het systeem brengen omdat degenen die belasting betalen op hun dienstverleningen of hun producten die ze kopen, het zijn basis zullen geven en dat zal verzameld worden door de banksector. En zo zal je financiële systeem voor het land zeer stabiel zijn en je budget zal naargelang beschikbaar geld zijn en wanneer noodzakelijk zal de prijsstelling of de belasting bijgesteld worden voor extra geld en de regeringen zullen niet toegestaan zijn geld te lenen, zodat die exorbitante hoeveelheden rentes die richting 'onduidelijke partijen' gaan, betaald door de arbeid van de burgers, kan stoppen.

Dus met het Basisinkomengarantiesysteem: staatsschuld, schuld van het land zullen niet bestaan, het is niet nodig. Fatsoenlijke boekhouding, fatsoenlijke planning zal dit voorkomen en het is aangeraden dat er in de basisconstitutie wordt geplaatst dat: een overheid geen schuld kan maken. En 'geen schuld weten te maken' zal ook inhouden dat de overheid geld zal moeten uitgeven aan kwesties die echt relevant zijn en dingen als oorlog zullen tot een einde komen terwijl dingen als onderwijs en gezondheidszorg, dingen die voor de burger relevant zijn = dat is wat er in de budgetten zal staan.

Voor de hand liggend is dat wanneer iemand het oneens is met zulke praktische redelijke oplossingen, iemand moet onderzoeken in welke criminele activiteiten ze aan het deelnemen zijn die ze willen beschermen, zodat ze 'meer geld' kunnen hebben wanneer het niet nodig is: er is voldoende voor iedereen.Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 421: Basic Income Grant and the Nationalization of Banks 

Basisinkomen en Minimumloon

http://blog.libertarismeforum.nl/wp-content/uploads/2012/02/gefeliciteerd-ik-heb-minimumloon-verhoogd-ladder-treden-weg.jpgEén van de grote zorgen van mensen is dat: "Als iedereen een bestaansloon krijgt, wie gaat dan al het vuile werk doen?" Omdat niemand dat wil doen. Dus, in een Basisinkomen-benadering is het van vitaal belang om het 'bestaansloon' of het 'basis minimumloon' te veranderen en hier is het aangeraden dat het tenminste het dubbele van de Basisinkomengarantie is, zodat het een motivatie is voor mensen die een extravaganter of luxueuzer leven zouden willen leven om werkelijk het werk te doen - dus of het een conciërge is, een wegwerker, een tuinman, een kinderoppas - wie dan ook er werkt en dus niet afhankelijk is van de Basisinkomengarantie, krijgt een minimumloon dat dubbel de Basisinkomengarantie is, hetgeen zal verzekeren dat er motivatie is voor mensen om het werk te doen en voor diegenen die hun leven willen verbeteren, terwijl de Basisinkomengarantie ervoor zorgt dat iedereen genoeg heeft om zichzelf fatsoenlijk te bedruipen.

Het verschil tussen de twee zou alleen een mate van luxe zijn en daarom zullen bedrijven moeten overwegen dat loon - hetgeen overduidelijk een input op de productie is - binnen de prijs gelijk gesteld dient te worden. En dus, zal de prijsstelling gebaseerd worden op het ervoor zorgen dat er minimumlonen zijn en dat mensen erg goede inkomens verdienen - dit zal opnieuw de hoeveelheid geld die besteed kan worden doen toenemen en zo zal de economie groeien en de huizenmarkt zal groeien en de autohandel; alle markten die nu in extreme problemen zijn en waar de strubbeling toeneemt: zij zullen allemaal groeien en leven op Aarde zal duurzaam worden.

Dus, voor jou die klaar is om deze kwesties aan te pakken en te kijken naar hoe het in je bepaalde landen te implementeren, vertaal deze voorstellen in je taal, doe er blogs over en raak betrokken in je politieke partijen, zie wie er genegen is een Basisinkomengarantie te omarmen en als ze dat niet zijn: begin een politieke partij. 
De weg vooruit is p o l i t i e k. 


Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 420: Basic Income and Minimum Wage

vrijdag 28 juni 2013

Basisinkomen en Genationaliseerde Hulpbronnen

Voor het werken van het idee van Basisinkomen - dat momenteel door groepen gepromoot wordt - is het nodig dat men naar het hele punt van hulpbronnen/middelen binnen landen kijkt. En de meest effectieve manier om een bron te verwezenlijken die in staat zal zijn in de monetaire middelen voor een Basisinkomen voor iedereen te voorzien - zodat een ieder een basisniveau van waardigheid heeft - zou zijn om alle hulpbronnen in een land te nationaliseren, om de producten die geproduceerd worden en de middelen die geproduceerd worden te structureren door een prijsstructuur, die voldoende winst produceert dat dat geld specifiek wordt gespendeerd om een Basisinkomen aan iedereen in een land te betalen als met de genationaliseerde hulpbron - hetzij het de mijnbouw is of productie - de aandeelhouder wordt de burger en aldus doet de burger zijn voordeel met het aandeelhouderschap en het Basisinkomen wordt de manier waarop de winst van het bedrijf wordt gebruikt om iedereen te helpen en dan uiteraard een ieder gewaar te maken producten te kopen van de zelfde bedrijven die het inkomen produceren dat het Basisinkomen zal worden. Op deze manier wordt het Basisinkomen mogelijk, het is een vorm van socialisme en het brengt het kapitalisme of het eigendomsprincipe van het kapitalisme op een plaats waar alle burgers van het land deel worden van het basiskapitaal - hetgeen de basishulpbron/het basismiddel is dat dan gebruikt wordt in het voordeel van alle burgers binnen het land. 

Op deze manier uiteraard wordt het bedrijf als zodanig de regering, de aandeelhouder = de burger, de winst = het Basisinkomen en je hebt een basisoplossing voor integriteit en om een einde te maken aan armoede in een land en het basisinkomen wordt gefinancierd. Men kan dan van dat perspectief je bedrijfsstructuur van mededinging/concurrentie ontwikkelen, maar er zijn bepaalde dingen die geen deel zijn van mededinging/concurrentie: de mens behoort niet met elkaar te concurreren in de mate dat armoede wordt veroorzaakt of waar mensen tot uithongering worden gedreven; of waar mensen geen huizen of voedsel hebben - dat is geen concurrentie, dat is barbarij en is volstrekt onacceptabel.

Dus dit hele idee dat mededinging/concurrentie en marktwerkingen 'het zullen regelen', het bewijs is vrij duidelijk: het gaat niet gebeuren. Wat er zal moeten gebeuren is een sturende actie op politieke wijze door mensen om economische verandering tot stand te brengen, de noodzakelijke middelen te nationaliseren, de burgers aandeelhouders te maken, hen als aandeelhouders een Basisinkomen te betalen van de winst, hen te motiveren te kopen van de producten en de middelen die genationaliseerd zijn omdat ze hun eigen bedrijf ondersteunen en je hebt een oplossing voor Basisinkomen.

Enkele voordelen van een Basisinkomen door de manier waarop wij het voorstellen zou zijn dat het in essentie een herverdeling van geld is hetgeen een interessant ding toestaat te gebeuren: meer mensen die geld te spenderen hebben aan de basisdingen die vereist zijn voor een fatsoenlijk leven zullen feitelijk veroorzaken dat sommige maatschappijen meer geld maken, er zal meer geld in de geldvoorraad zijn, aldus zal er economische groei zijn en zal deswege werkgelegenheid gecreëerd worden en zodoende mensen in staat zullen zijn in deze posities te stappen en de voordelen van zo'n scenario zullen een positieve groei tot gevolg hebben.

Begrijp dat zonder het hebben van de hulpbronnen, de manier om te garanderen hoe men het geld in het huidige systeem wil krijgen, een Basisinkomen onmogelijk is en dat de huidige schaarse middelen vanwege de absolute controle van het bedrijfsleven en de extremen van concurrentie en hoe dat de groei van de geldvoorraad heeft beperkt en de hoeveelheid mensen heeft beperkt die deel kunnen nemen in de economie en dus, het economische voordeel voor iedereen laat groeien = dat scenario is een probleem en men dient een oplossing te hebben en de oplossing is dat men het kapitalisme uitbreidt door nationalisering door de burgers de aandeelhouder te maken. Dit is speciaal in dingen als mobiele telefonie-/telefoonmaatschappijen, elektriciteit, water, al de dingen die basisbehoeften zijn: dit dienen maatschappijen te zijn die door overheidsgekwalificeerde mensen worden geleid en de burgers de aandeelhouders en de prijsstelling dienen zodanig te zijn om genoeg winst te genereren om in staat te zijn handhaafbaar een Basisinkomen te betalen aan iedereen en binnen dat, zul je een oplossing hebben voor de huidige problemen zodat we uiteindelijk omhoog kunnen stappen in een Nieuw Systeem.

Daarvandaan kunnen we dan verdergaan naar de ultieme oplossing: Gelijk Geld waar we gelijke waardigheid brengen voor iedereen van geboorte tot aan de dood - maar daarvoor behoeven we veel onderwijs te doen omdat momenteel: de mens gehersenspoeld is om te verzekeren dat ze die elites die hun voordeel doen met het winnen in deze concurrentie van het kapitalisme niet uitdagen. Concurrentie is goed wanneer/als men concurreert met jezelf om een beter product voort te brengen, om een verbetering voor iedereen voort te brengen = dat is concurrentie binnen het principe van gezond verstand. Concurrentie die leidt tot vernietiging, armoede, uithongering en dat mensen uit hun huizen drijft en dat tot extreme rijkdom voor slechts enkelen leidt = dat is geen concurrentie, dat is pure onzin en barbarij en misbruik van alle mensenrechten in elk opzicht.

Bestudeer de universele rechten van de mens, bestudeer de Rechten van de Mens als ontvouwd door de Gelijk Leven Stichting (Equal Life Foundation). Begrijp: het is tijd dat we dit op politieke wijze oppakken en een verandering in deze wereld bewerkstelligen, de situatie gaat er niet beter op worden. Sluit je aan en onderzoek oplossingen voor deze wereld. 


Zo, laten we het eens herbeschouwen: als men je basisbehoeften neemt als stroom, mobiele telefoons, telefoons, water en men rekent er volgens een winststructuur voor om in een Basisinkomen van iedereen te voorzien en iedereen is - omdat ze in een bepaald gebied of een land in de behoeftigheid zijn om deze dingen te gebruiken - heb je een stabiel inkomen omdat je een stabiele gebruiker hebt en de gebruiker is in staat te betalen en het is deel van hun basiswijze van bestaan - dit is slechts één van de voorbeelden; mijnbouw en andere typen natuurlijke hulpbronnen zijn allemaal in een gelijke positie en zij zouden de burgers moeten toebehoren en niemand anders.


Het is Tijd voor V e r a n d e r i n g.Voor het origineel klik hier

  

Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nationalized Resources
Day 417: Basic Income and Nation