dinsdag 17 augustus 2021

Bankiers verzonnen terrorisme en demoniseren nu de islam om nieuwe oorlogen te rechtvaardigen

 Steun terrorise, demoniseer islam2.jpg

1. Het is niet aan te raden om ENIGE persoon te benaderen die ENIGE religie volgt om die persoon te veranderen. Een persoon die enige religie beoefent anders dan de 'Gouden Regel' (Naastenliefde en God’s Liefde) is reeds gehersenspoeld met niet-verifieerbaar geloof en/of paranoïde van angst en daardoor automatisch en spontaan reagerend vanuit eigenbelang en/of angst om haar of zijn geloof te beschermen en binnen een dergelijk beschermingsmechanisme zou het - al dan niet opzettelijk - anderen kunnen schaden, waaronder de boodschapper.


2. De Gouden Regel (Naastenliefde en God’s Liefde) heeft twee liefdeselementen dat het ene niet kan bestaan zonder het andere. En de praktische methode voor het meten van iemands beoefenen van de Gouden Regel is het meten of iemands woorden en daden in overeenstemming zijn met het principe van 'Geef wat je zou willen ontvangen / Doe anderen wat jij zou willen dat jou wordt gedaan'. Vanuit dit perspectief is het dilemma van Liefde binnen de context van religies opgelost zonder de noodzaak iets of iemand te veranderen. De meerderheid zou, ongeacht hun geloof, het gewoon eens zijn.


3. De Gouden Regel is de Belangrijkste Boodschap of Kern van alle grote religies (Jodendom, Christendom, Islam, zelfs het Boeddhisme kunnen we toevoegen, enz.) en het enige meetbare/controleerbare deel van alle religies. Daarom moet het gebruikt worden om alle volkeren te verenigen voor het gemeenschappelijk goed.


4. De rest van elke religie wat ofwel in tegenstelling is tot de "Gouden Regel" ofwel niet controleerbaar is moet respectievelijk als misdaad of persoonlijk verklaard worden. De "daad van doden" is bijvoorbeeld in tegenspraak met de Gouden Regel en daarom moeten degenen die de daad van het doden begaan als Criminelen worden aangemerkt ongeacht het naamplaatje dat ze voor zichzelf kiezen zoals bijvoorbeeld Joden, Christenen, Moslims, enz. om hun acties omwille van de winst te rechtvaardigen. Voorbeelden van persoonlijke zaken zouden dingen als vasten zijn hetgeen in het Jodendom en de Islam bestaat of de Hijab (hoofddoek / vrouwenkledingcode) wat in het Jodendom, het Christendom en de Islam bestaat. Deze kunnen gecategoriseerd worden als persoonlijke aspecten omdat het anderen niet zou schaden.


5. Met betrekking tot de algemene structuur van de Islam, is het zeer vergelijkbaar met het Jodendom en het Christendom, met enkele wijzigingen in de geschiedenis verteld door haar vormers (Jodendom of Christendom).


6. De Shia Islam werd eeuwen geleden uitgevonden door Iran (als bezet/beïnvloed land), omdat het zichzelf wilde bevrijden van de ideologische dominantie en controle van het Arabische Rijk. Precies wat Engeland gedaan heeft met het uitvinden van het Protestantse Christendom om zichzelf te bevrijden van de ideologische dominantie en controle van het Romeinse Rijk. Zij ontdekten dat met de introductie van een nieuwe versie van een religie ze geleidelijkaan de controle over de geesten van hun mensen kunnen nemen en daarmee hun onafhankelijkheidsstatus kunnen versterken terwijl daarentegen als ze hadden geprobeerd om de religie te veranderen, ze dan met automatische/spontane publieke weerstand te maken zouden hebben gehad en ze hun troon zouden hebben verloren.


7. Zodra ze bereikt hadden waar ze op uit waren: de controle/macht nemen over de geest van hun publiek, zodat het gemanipuleerd  kan worden vanuit een interne religieuze structuur in plaats van een externe religieuze structuur, wie is wie werd dan vrijwel irrelevant binnen een land. Het werd irrelevant wie wie is in Engeland en het werd irrelevant wie wie is in Iran. Mensen bleven bestaan met elkaar en trouwden elkaar voor eeuwen zonder de zorg wie Protestant is of Katholiek of wie Shia is of Soennitisch.


8. Het Shia/Soennitische conflictscenario is voornamelijk na 2000 door de massamedia aan het grote publiek geïntroduceerd, louter als een rechtvaardiging voor de eeuwige voortduring van reeds gevoerde Bankiersoorlogen.


9. Op grotere schaal zijn Bankiers ongeduldig om nieuwe oorlogen te voeren en op dit kritiek ogenblik, omdat hun ouderwetse propaganda en hollywoodtrucs mogelijk niet efficiënt werken als gevolg van een toename in het publieke gewaarzijn via de alternatieve media, evenals onenigheden op hoog niveau tussen grootmachten, proberen ze het publiek te manipuleren door middel van overtuiging/geloof/emotie, want als ze erin slagen om dit te doen dan zou het publiek automatisch/spontaan handelen zonder het gebruik van hun gezond verstand. Dat is waarom de nieuwe vijand de Islam is.


10. Alles wat in de weg van Bankiers staat moet gedemoniseerd en overwonnen worden. Bankiers deden hetzelfde met het communisme, het socialisme, het marxisme, omdat ze in de eerste plaats wilden verzekeren dat niemand hun legitimiteit/ideologie in twijfel zou trekken en verzonnen toen terrorisme om te kunnen expanderen: nu zijn ze de Islam aan het demoniseren om nieuwe oorlogen te rechtvaardigen. Als bijvoorbeeld de kolonisten van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (of in het algemeen Moslimlanden die 65% van aarde’s koolwaterstoffenreserves hebben) Boeddhist waren, zouden we Boeddhisten demoniseren in plaats van Islamisten. Of anders gezegd, als ze broccoli hadden in plaats van koolwaterstof dan lag de focus van Bankiers ergens anders.                           


11. Daarom is de sleutel voor mensen het begrijpen hoe "Politieke Economie" werkt en hun leven beïnvloedt / VERANDERT, omdat deze twee (politiek en economie) niet onscheidbaar zijn en van invloed zijn op het publieke lot c.q. het publieke lot VERANDERT, ofwel in hun voordeel ofwel in hun nadeel.


12. En deze "Politieke Economie" die geen enkele religie heeft, misbruikt religies van mensen ten behoeve van "afleiding" en "verdeel en heers".


13. Dit "Afleidings"-punt is van het hoogste belang, omdat dit (punt van afleiding) het publiek in irrelevante discussies bezighoudt (bijvoorbeeld: over een religie en hoe die religie te veranderen) in plaats het over het belangrijkste punt wat "Democratisering van de Economie" is te hebben, omdat Politieke Democratie nooit zonder Democratisering van de Economie zal ontstaan en inderdaad zal het publiek de noodzaak moeten gaan begrijpen dat het zonder een "Democratische Politieke-Economie" elke dag ze een nieuwe Demon kunnen verwachten om tegen te vechten wat hen zeker voor altijd zou beroven van een waardig leven.


Team Leven


zaterdag 4 januari 2020

Democratisering - De Daad bij het Woord Voegen met een Leefbaar Inkomen Garantie (deel 3)

Deze blogpost is een voortzetting van de blogposts

Dag 260: Democratisering - De Daad bij het Woord Voegen met LIG (deel 1)
Dag 261: Democratisering - De Daad bij het Woord Voegen met LIG (deel 2)


waar we hebben onderzocht wat er precies in de weg staat om het principe van Democratie in haar ware vorm te leven - met de regering vàn het volk, dóór het volk en vóór het volk. Hierin hebben we twee cruciale factoren geïdentificeerd die moeten worden aangepakt om de kloof tussen de bevolking en de overheid te overbruggen, namelijk:

1. Onderwijs
2. Eigendom van Economische Invloed

Het punt Onderwijs werd besproken in de vorige blogpost, waar duidelijk werd dat om politiek kapitaal voor individuen te ontwikkelen om effectieve deelnemers te worden in de direct-democratische besluitvorming, we moeten investeren in mensen door middel van een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen.

In deze blogpost kijken we naar het tweede probleem:

Eigendom van Economische Invloed


In het eerste deel van deze blogserie hebben we verklaard dat:

"In plaats dat politiek een eenpartijstelsel is - in de zin dat er maar één partij bij betrokken is: de mensen - werken we met een driepartijenstelsel: de mensen, de gekozen regeringsfunctionarissen en degenen met de financiële middelen die aan politieke rente deelnemen om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht de publieke opinie."

De meesten zijn zich bewust van de rol van lobbyisten in de politiek, maar hier zijn enkele punten ter verduidelijking:

"Een lobbyist is een activist die leden van de regering wil overtuigen (zoals leden van het Parlement) om wetgeving te bekrachtigen die hun groep ten goede komt."

"De best betaalde lobbyisten weten dat ze top-dollar in rekening kunnen brengen voor hun diensten omdat ze hun klanten toegang en invloed kunnen bieden tot de hoogste overheidsniveaus. Het is niet verrassend dat de klantenlijsten van deze bedrijven een  "Who's Who" van het bedrijfsleven zijn; het inhuren van deze bedrijven ligt eenvoudigweg buiten het bereik van de meeste organisaties en speciale belangen."

Degenen die het zich kunnen veroorloven om de beste lobbyisten in te huren, kunnen invloed hebben op verandering op de hoogste niveaus van de overheid. Dit toont een eenvoudige vergelijking: meer economische macht is gelijk aan meer politieke macht. Je kunt je afvragen of lobbyen niet illegaal moet worden gemaakt - het riekt zeker - maar het wordt gerechtvaardigd op grond van het principe dat iedereen de overheid bewust kan maken van hun belangen en kan vragen om ze in overweging te nemen bij de beleidsvorming. Sommige mensen zijn hier duidelijk beter in dan anderen - en zoals met alles in een kapitalistische samenleving - als er vraag is naar diensten met een bepaalde vaardigheid, zal de particuliere sector beginnen deze te leveren volgens de regels van de particuliere sector. Dus, het lijkt erop dat we gewoon een compromis moeten sluiten over het oorspronkelijke principe - die niet bedoeld is om te discrimineren wie in staat is om / het zich kan veroorloven om bij de overheid te lobbyen - als we tegelijkertijd een kapitalistisch vrijemarktsysteem willen behouden.


Echter, het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voorstel formuleert impliciet een oplossing voor dit raadsel. Het stelt voor dat elke burger van een land aandeelhouder wordt van mensenrechtenbedrijven (zoals watervoorziening, elektriciteit, telecommunicatie, media) en natuurlijke hulpbronnenbedrijven (bijv. mijnbouwbedrijven) in hun land, volgens het principe dat dergelijke punten nooit eigendom mogen worden van particulieren omdat ze in het voordeel van de hele samenleving zouden moeten opereren. Een dergelijke aanpassing zou het economische landschap vanuit een politiek perspectief behoorlijk drastisch veranderen, aangezien voorheen alle grote bedrijven die invloed kunnen hebben op verandering door lobbying op de hoogste niveaus, eigendom waren van de elite in de samenleving - veel grote bedrijven nu eigendom zouden zijn van de mensen en een bron van effectieve economische invloed zouden worden en een instrument voor politieke participatie op een niveau dat voorheen simpelweg niet bestond.

Om een politieke dispensatie democratisch correct te laten worden, moeten we niet alleen het politieke, maar ook het economische speelveld nivelleren, omdat beleid evenzeer wordt bepaald door de overheid als door de economische elite. Dus voor degenen die de democratie hebben opgegeven in de ware betekenis van het woord: een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen zou een einde maken aan de gecompromitteerde politieke vertegenwoordigingssystemen die we vandaag hebben.

Er is nog een bezwaar tegen directe democratie dat nog steeds wordt opgeworpen - hoewel het in de wereld van vandaag zo lachwekkend is dat ik het bijna ben vergeten te noemen. Maar hier is het sowieso: 'Directe democratie is niet mogelijk omdat het gewoon te duur en te moeilijk zou zijn om alle burgers op één plek te krijgen om het land te regeren'. In een wereld met de technologie die we vandaag hebben - is het onnozel om nog steeds 'samenkomen' als een fysiek evenement te beschouwen. Facebook bewijst dat het mogelijk is om dagelijks over kwesties te stemmen - we doen het al met een simpele muisklik: 'Vind ik leuk'. Het enige dat u hoeft te doen, is de ontwikkelde technologie gebruiken en online platforms voor politieke participatie creëren.

Dus, we hebben het: Onderwijs, Eigendom van Economische Invloed en Technologie - alle drie de punten vormen geen obstakel meer met de implementatie van een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen. Zullen we meer excuses bedenken of zullen we ons realiseren dat we voor het eerst in de geschiedenis van de mens het voorrecht hebben om in de tijd te leven dat de middelen en mogelijkheden voor het implementeren en praktiseren van echte democratie beschikbaar zijn? Omdat (bijna) iedereen het erover eens lijkt te zijn dat democratie de beste regeringsvorm is, zeggen we bij de Equal Life Foundation: plaats je geld waar je mond is! Het is niet voldoende om jezelf een democraat te noemen of om de democratie 'in principe' te ondersteunen - het vereist investering in mensen en een aanpassing van eigendom van economische invloed - het vereist van ons om te HANDELEN. Geld laat de wereld draaien en politiek is hierin geen uitzondering.


Vertaald van Day 262: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt3

woensdag 5 november 2014

Een Verhaal van Geplande Veroudering in het Basisinkomen Gegarandeerd Systeem

We gaan kijken naar de reis van een waterkraan. Deze bepaalde kraan wordt in bouwmarkten verkocht voor een prijs die het betaalbaar maakt voor diegenen met minder geld. Nu, deze kraan heeft een garantie van maar een jaar! Hij gaat 2 jaar mee. De persoon nu die de kraan koopt, koopt het omdat dat alles is wat ze zich kunnen veroorloven. Wat niet gerealiseerd wordt is dat de kraan 2 jaar later kapot gaat, het knakt gewoon, het was ondeugdelijk ontworpen met de bedoeling om kapot te gaan en het dwingt de persoon - die zich de kraan al nauwelijks kon veroorloven - een andere kraan te kopen, anders kunnen ze simpelweg het water voor de leidingen niet krijgen, kunnen ze zich geen andere kraan veroorloven en zitten ze uiteraard diep in de problemen en dus gaat prioritering plaatsvinden. En sommige punten moeten er dus onder lijden zodat deze ene kraan gekocht kan worden en het water weer kan stromen.
Dit is één van de zeer vreemde dingen die door het menselijke ras als 'normaal' aanvaard wordt om geplande veroudering te hebben, omdat het op het economisch niveau gerechtvaardigd wordt dat dit continue proces van vervanging van producten na een korte garantie 'het creëren van banen en werkgelegenheid' is. Maar in feite is het het plaatsen van enorme druk op de hulpbronnen van de wereld, omdat je moet blijven creëren en/of meer middelen uitbrengen om door te blijven gaan met het produceren van meer verouderings-geplande producten en het blijven vervangen - waar een product 30-40-50 jaar mee zou kunnen gaan - het nu één tot twee jaar zal meegaan, wat betekent dat in een levenscyclus van een enkel gezin of van een enkel persoon, hetzelfde product vele malen zal worden gekocht.
Sommige bedrijven en economen zijn met een nog slimmer idee gekomen, ze hebben het proces van een product als de mobiele telefoon door een proces van evolutie gehaald. Hoewel ze al weten wat het volgende product en het model gaat worden, hetzelfde doen ze met auto's - zullen ze de illusie creëren dat er iets beter, dus in zekere zin de mens assisterend om Geplande Veroudering te accepteren "Ik zal de volgende gadget krijgen/ik zal de volgende auto krijgen". In plaats van vanaf het eerste begin een auto van werkelijke waarde te creëren of een mobiele telefoon van werkelijke waarde die lang meegaat en die minder druk op het milieu zal zetten, minder druk op het beschikbare inkomen van een gezin om meer gespendeerd te kunnen worden aan een breder scala van dingen, aldus banen en werkgelegenheid creërend.
Nu, in Basisinkomen Gegarandeerd moet men begrijpen dat men het systeem niet onvoorwaardelijk kan accepteren en men geen onvoorwaardelijk basisinkomen kan verlenen in een eindig systeem. Het is hetzelfde punt als de Geplande Veroudering, je veroorzaakt dat het wereldsysteem verouderd (incourant) raakt vanuit het perspectief van het feit dat het zal mislukken, want het zal een eindeloze put zijn die je moet vullen. In een eindig bestaan moeten de hulpbronnen zeer zorgvuldig gemeten en vervolgens gedistribueerd worden. Dat is waarom in Basisinkomen Gegarandeerd, mensen met genoeg geld niet in aanmerking komen voor een inkomen; degenen die niet genoeg geld hebben komen in aanmerking voor een inkomen, onvoorwaardelijk. Nu wordt de term 'onvoorwaardelijk' relevant en specifiek.

Verder binnen een systeem van Basisinkomen Gegarandeerd dienen de producten gemaakt worden binnen de context van het behoud van de grondstoffen in de Wereld en daarom moet het ontworpen worden om zo lang mogelijk mee te gaan, omdat de toegevoegde waarde van een product wat de basis is van het creëren van een duurzaam economisch systeem, het arbeidspunt is en die stelt men mathematisch gelijk aan elkaar; en door het beschikbaar hebben van alle informatie over iedereen en het hebben van wat er beschikbaar is in de wereld binnen het geplande model, kan men exact plannen wat er moet gebeuren met elk product, het in het systeem verplaatsen om ervoor te zorgen dat uiteindelijk, elke persoon op Aarde een effectief Basisinkomen Gegarandeerd heeft en degenen die meer willen verdienen kunnen dat doen en rijk worden, als ze dat willen. Op deze manier overleeft het kapitalisme, vindingrijkheid wordt heilzaam en het bedrog en de illusie die wordt gecreëerd door middel van public relations en de publieke leugen van veroudering verdwijnt en de wereldhulpbronnen worden duurzaam, het gebruik van energie wordt duurzaam, de economie wordt duurzaam en vrede en harmonie worden duurzaam omdat oorlog overbodig wordt om het kapitalisme gaande te houden.
En in zekere zin is Geplande Veroudering een oorlog tegen de armen, omdat het de armen zijn die opgezadeld zijn met het kopen van de goedkope producten, omdat ze zich niets anders kunnen veroorloven, maar ze dan gedwongen zijn om het te blijven kopen na elke één of twee jaar - niemand schijnt het te merken. Geplande veroudering vermindert juist de capaciteit van de armen om voor zichzelf en maakt ze armer. En vanwege de mechanisatie van het product, de creaties en het ontwerp = hebben minder mensen banen, dus er zijn nog minder mensen die kunnen kopen en degenen die kunnen kopen worden door de geplande veroudering gevangen gehouden in cycli van het moeten vervangen van producten die gewoonweg niet ontworpen zijn om lang mee te gaan in de eerste plaats, hetgeen juist cycli van meer en meer armoede veroorzaakt; meer en meer mensen voortdurend onder een psychologische dreiging die uiteraard het hele andere gebied van ons psychologie business model bouwt, waar niemand ooit exact weet hoe iedereen te helpen, omdat: iedereen is alleen maar bereid om een mening te delen. En het punt van een mening is dat het je toestaat om het verkeerd te hebben en je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen - precies hetzelfde als geplande veroudering. Dus onze psychologie volgt ook een model van geplande veroudering.
Het recht van de mens op een ​​leven dat waardig is en dat is gebaseerd op het begrip van hoe de geest werkt en hoe relaties functioneren = dat is gewoon verouderd, we kunnen die problemen niet oplossen want dat is wat psychologen me vertelden: "We kunnen de problemen van bijvoorbeeld leerstoornissen niet oplossen, omdat de psycholoog dan Achterhaald zou worden." Dus geplande veroudering binnen de psychologie bijvoorbeeld is: om nooit iemand te genezen, hetzelfde in de medische wereld weet je wel: behandel symptomatisch betekent voorkom de ziekte niet, want als je de ziekte voorkomt = de Big Pharma kan niet langer geld verdienen en zelfs de weinige banen die er nog zijn overgebleven van het systeem raken verloren.
Dus hebben we een systeem in volledige wanhoop, maar we willen niet Zelf-Eerlijk zijn over de situatie waarin we ons bevinden. En daarom, omdat de mens op een bepaald niveau begrijpt dat er een wiskundig probleem is en het feit dat de aanvaarde geplande veroudering bestaat omdat ze begrijpen dat in dit stadium het banen doet creëren en het ook een vorm van bevrediging geeft, want je kunt uitgaan en je voorgeprogrammeerde hersenspoeling bevredigen door je goed te voelen als je iets koopt, ik bedoel je bent geprogrammeerd om dat te doen, dat is de opzet en het ontwerp en de toewijding van Public Relations, om ervoor te zorgen dat je een 'koopervaring' hebt waar je je goed voelt en ze hebben dat bereikt omdat het zeer effectief werkt. Maar omdat mensen weten dat dit een mathematisch punt is, weten ze ook als men hen een onvoorwaardelijk basisinkomen belooft waar er geen checks en uitbalanceringen zijn op basis van de fundamentele economische stroom van geld, dat het niet kan werken - dus ga je daarvoor geen steun krijgen. Je moet een praktisch model hebben dat eigenlijk een goed begrip toont van de processen die gaande zijn en hoe deze processen een economische invloed hebben op iedereen. En waarom we bijvoorbeeld een oogje dicht zouden doen naar het effect van geplande veroudering en hoe het de armen beïnvloedt - je moet laten zien dat je enig bevattingsvermogen van de werkelijkheid hebt en we weten al dat onze economen dat niet hebben, omdat ze dingen als Geplande Veroudering hebben uitgevonden en ze het gerechtvaardigd hebben. Ze hebben dingen uitgevonden als een Economie gebaseerd op schulden en het verwijderen van arbeid als een waarde, daarmee toestaande dat de waarde van de mens en het mensenrecht verminderd worden - en ze hebben het gerechtvaardigd.

Dus de economen zijn juist een deel van de geplande veroudering en op een bepaalde manier is hun bestaan ook achterhaald, want ze zijn van geen waarde voor de toekomst van het menselijk ras zoals ze nu bestaan. Dus hun geplande veroudering is nu van kracht, je kunt niets vertrouwen van wat ze zeggen, omdat: ze geen flauw benul hebben. Ze zijn gewoonweg informatie gevolgd die in boeken werd geschreven en ze hebben nooit de meest elementaire wiskundige berekeningen gedaan van het daadwerkelijk evalueren van de aard van de werkelijkheid zoals die nu bestaat, het identificeren van de problemen en het oplossen ervan - dit is wat we doen bij de Gelijk Leven Stichting, we gaan naar de wortel ervan en we vinden uit wat precies het probleem veroorzaakt en dan presenteren wij een oplossing.

Dus wij zijn echte mensen, is tijd dat je ook echt wordt - vergezel ons.

woensdag 30 juli 2014

Democratisering - De Daad bij het Woord Voegen met een Leefbaar Inkomengarantie (deel 2)

Door een dergelijk representatief systeem van politiek toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:


1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed
- See more at: http://bigpolitiek.blogspot.nl/2014/07/democratisering-de-daad-bij-het-woord.html#sthash.TQhHFsWz.dpuf
Door een dergelijk representatief systeem van politiek toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:


1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed
- See more at: http://bigpolitiek.blogspot.nl/2014/07/democratisering-de-daad-bij-het-woord.html#sthash.TQhHFsWz.dpuf
Het vorige blog eindigde met het volgende:

"Door een dergelijk representatief systeem van politiek toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:

1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed


Laten we beginnen met het bespreken van het eerste probleem.

Onderwijs


In principe, lijkt iedereen het erover eens te zijn dat de mensen samen moeten regeren. Er is een onmiskenbaar gevoel van morele juistheid hierin: de samenleving moet samen de wetten bepalen waarmee ze zichzelf zal organiseren en samen richting geven aan hun gedeelde omgeving door middel van publiek beleid - simpelweg omdat we allemaal, individueel maar toch samen - een deel zijn van een bepaalde maatschappij en er is geen aanvaardbare reden om enige ​​vrije burger uit te sluiten van dit proces. In de praktijk echter, is het argument van Plato nog steeds sterk. "De mensen worden te gemakkelijk geleid door emotie", "de mensen kunnen het grotere plaatje niet zien", "de mensen hebben niet voldoende kennis en begrip van politiek, economie, ecologie, wet, noem maar op". Er zit natuurlijk een kern van waarheid in dit argument; het is echter niet iets dat niet overwonnen kan worden.

Plato leefde in de 4e en 5e eeuw voor Christus, dus dat is ongeveer 25 eeuwen geleden en nog steeds hebben we niet serieus geprobeerd om dit probleem te overwinnen ten einde ons politiek systeem te verheffen tot het principe waar het moreel vereist om aan toe te schrijven. Waar zijn we mee bezig geweest deze 25 eeuwen? Is het zo moeilijk om een manier te vinden om individuen de kracht te geven, zodat ze in staat zouden zijn kritisch te denken dat we in de laatste 25 eeuwen er niet in geslaagd zijn te komen met eentje? Of is het gewoon dat we eigenlijk niet geprobeerd hebben en eerder opgegeven hebben voordat we begonnen zijn, want het komt meer gelegen op die manier, althans, voor die personen die momenteel beschikken over de capaciteit tot het beïnvloeden van besluitvorming.


Dus, laten we een profiel aanmaken van het 'type' burger dat de intellectuele capaciteiten van deelname aan het politieke leven zou hebben.
 

We kunnen zo'n persoon inbeelden:
- een rijke woordenschat te hebben die het hem/haar mogelijk maakt om deel  te nemen aan discussies in de politieke arena; grote en moeilijke woorden worden niet als groot en moeilijk gezien door deze persoon, ze zijn woorden met een betekenis
- betrekkelijk emotioneel stabiel te zijn in de zin dat emoties/gevoelens niet een beslissende rol in deze persoons besluitvormingsproces spelen
- belangstellend en op de hoogte te zijn in termen van de actualiteiten

De hierboven genoemde punten verwijzen naar een persoon die politiek kapitaal heeft. Dus, wat maakt dat de ene persoon politiek kapitaal heeft en een andere persoon niet? Hoe kan dergelijk kapitaal ontwikkeld worden en hoe kunnen we de ontwikkeling van politiek kapitaal binnen individuen faciliteren met het oog op het uitroeien van het onderwijsprobleem dat het manifesteren van een echte democratie in de weg staat?

Wat is één van de belangrijkste variabelen die de rijkdom van iemands woordenschat bepaalt?


SES.

'SES' is iets wat je vaak ziet in sociologisch en psychologisch wetenschappelijk onderzoek, omdat het bijna Alles bepaalt over de ontwikkeling van een persoon en de plaats in de maatschappij. 'SES' staat voor sociaal-economische status en verwijst formeel naar het inkomen, werk en opleidingsniveau van de ouders. "Vijftig jaar onderzoek heeft de trieste waarheid getoond dat de kinderen van lagere inkomens, minder opgeleide ouders school typerend met slechtere taalvaardigheden aanvangen dan hun meer bevoorrechte tegenhangers. Door sommige maatregelen, blijken 5-jarige kinderen met een lagere sociaal-economische status meer dan twee jaar achter op gestandaardiseerde taalontwikkelingstesten tegen de tijd dat ze naar school gaan."

Nu, wat is één van de belangrijkste variabelen die emotionele intelligentie bepaalt?


SES!

Volgens onderzoek: "Hoog sociaaleconomische [leerlingen] blijken verantwoordelijker te zijn, beter in staat intelligente beslissingen te nemen met behulp van een gezonde balans van emoties en rede, beter in staat om zich te focussen op de ophanden taak en op te letten. Ze hebben meer controle over hun gevoelens ten opzichte van lage sociaal-economische status studenten."


Beginnen een patroon te zien hier...


Wat maakt een persoon geïnteresseerd in de actualiteiten op een zodanige wijze dat ze daadwerkelijk het nieuws lezen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de regio/land/wereld?


Deze vraag verwijst naar het eerste punt van woordenschat; één van de belangrijkste redenen waarom mensen niet naar het nieuws kijken is omdat ze de woordenschat niet begrijpen die ermee gemoeid is, hetgeen ons terugbrengt naar SES.


Ten tweede, veel mensen begrijpen het belang niet van het kijken naar het nieuws in termen van hoe het hen raakt of zien niet hoe wanneer zij geïnformeerd worden over problemen dit de kans zou verhogen om het probleem op te lossen. Dit is een cultureel punt, dat grotendeels wordt gecreëerd door het zeerste representatieve systeem van democratie dat we vandaag de dag hebben - waar individuele burgers gewoon niet zien hoe hun stem, hoe hun standpunten enig verschil zouden maken. Het is iemand anders  zijn verantwoordelijkheid om te komen met een oplossing, dus waarom nog moeite doen om op de hoogte te zijn? Dus, dit specifieke probleem dat de ontwikkeling van politiek kapitaal aan het beletten is, is het zeerste politieke systeem dat heden op zijn plaats is en kan dus niet worden gezien als een reden of argument om het niet te veranderen.
Politiek kapitaal, zoals elke vorm van kapitaal, vereist investering om te groeien en te ontwikkelen. Zien dat sociaaleconomische status één van de belangrijkste bepalende factoren is van de ontwikkeling van dergelijke politiek kapitaal binnen individuen - en zien dat dit politiek kapitaal een noodzaak is om mensen in staat te stellen hun land te regeren in termen van het beginsel van democratie waarvan we het er allemaal over eens zijn dat het beste is voor iedereen - wordt duidelijk dat het 'probleem' van onderwijs niet onoverkomelijk is; het vereist dat we alleen maar een simpel ding doen: Investeren in de mensen!En dit is precies wat een implementatie van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zou doen: ervoor zorgen dat een ieder een waardig inkomen heeft, met andere woorden - ervoor zorgen dat er in de maatschappij geen individuen meer zijn met 'lage' sociaaleconomische status. In het zien in welke mate iemands sociaaleconomische status van invloed is op iemands capaciteiten, iemands kansen, iemands kracht om veranderingen teweeg te brengen, waarom zouden we toestaan ​​dat iemand een 'laag' sociaaleconomische status heeft? We zouden het toch zeker niet onszelf toewensen of onze eigen kinderen - in plaats, willen we hen de best mogelijke verzorgende ondergrond geven en dus zouden we deze hoffelijkheid moeten uitbreiden tot allen in de samenleving.

Iedereen die zich een Democraat noemt, maar een representatief systeem van democratie toelaat is een hypocriet, als ze niet tegelijkertijd een voorstel zoals het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd steunen dat de hersenbreker zou oplossen van het toestaan ​​van de mensen om rechtstreeks te regeren wanneer individuen momenteel niet over voldoende politiek kapitaal beschikken om dit te doen. Het is niet aanvaardbaar om een dergelijke bewering te maken en het daar dan vervolgens bij te laten - eeuwenlang schipperend op een principe dat in het echt geleefd kan worden door middel van een eenvoudige correctie in de manier waarop we Leven waarderen en het onderbouwen door middel van echte actie.


Wordt vervolgd

Dit is een vertaling van Economist's Journey to Life Day 261: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt2

- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2014/06/day-261-democratization-put-your-money.html#sthash.zmVGlXwA.dpuf

zondag 13 juli 2014

Democratisering - De Daad bij het Woord Voegen met een Leefbaar Inkomengarantie (Deel 1)

Democratie - afgeleid van de Griekse woorden 'demos' (het volk) en 'kratia' (macht, heerschappij) - verwijst in zijn meest elementaire zin naar 'heerschappij door het volk'. Momenteel heeft de term een zeer positieve connotatie. Het is algemeen overeengekomen in de westerse / ontwikkelde wereld dat democratie de enige legitieme vorm van overheid is.

Er zijn grote inspanningen geleverd door het Westen, door het IMF en de Wereldbank om andere landen 'aan te moedigen' democratische praktijken over te nemen. Dit was gemakkelijk voor vooral de ontwikkelingslanden die een beroep op het IMF en de Wereldbank deden voor financiële steun. Al deze instellingen hoefden te doen was: 'democratisering' een voorwaarde maken voor het verlenen van financiële steun - en *oeps* - we spreken opeens van 'golven van democratisering' alsof iedereen 'het licht gezien' heeft.


Hoe dan ook, de meeste mensen zullen het erover eens zijn dat democratie de meest legitieme manier van regeren is, omdat het zorgt voor de hoogste graad van vrijheid voor het individu.


In het oude Griekenland was het een omstreden kwestie. De beroemde filosoof Plato, was tegen democratie en bepleitte heerschappij door de wijsten in de samenleving, de filosoof-koningen (hoe handig van je, Plato). Hij betoogde dat het de meeste mensen niet aangaat om deel uit te maken van het politieke proces, omdat ze niet beschikken over de vereiste kennis, inzicht of begrip ervoor.


Hoewel niet expliciet, zijn we ons toch op de filosofie van Plato af aan het stemmen geweest door niet langer ​​elke burger
toe te staan in hun eigen recht te stemmen over wetgeving en wetsvoorstellen, maar in plaats daarvan te werken met een systeem van representatieve democratie, waar we mensen kiezen die schijnbaar meer uitgerust zijn om dergelijke beslissingen te nemen namens ons.

Door een dergelijk representatief systeem van politiek toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel
te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:


1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed


We zullen deze discussie in het volgende blog voortzetten.


Vertaald naar Economist's Journey to Life Day 260: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt1

Day 260: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt1

- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2014/06/day-260-democratization-put-your-money.html#sthash.NNBwQAgJ.dpuf

zondag 25 mei 2014

Wie Zijn Wij?

Equal Life Foundation is in het proces van het ontwerpen en ontwikkelen van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd (LIG) als een oplossing voor de huidige wereldwijde economische instabiliteit en ongebreidelde armoede.

Het punt van het Leefbaar Inkomen is van cruciaal belang om tot een oplossing te komen die effectief en duurzaam zal zijn voor alle burgers en dus dient de maatschappelijke structuur, die op het moment het product is van de manier waarop we economisch functioneren, aangepast te worden om een dergelijke economische oplossing als het Leefbaar Inkomen te faciliteren. Binnen dat, moet men alles in de economie onderzoeken om te zien wat er vereist is om veranderd te worden om een ​​competitief model tot stand te brengen dat zowel diegenen faciliteert die niet in staat om volledig functioneel deel te nemen in de economie en diegenen die volledig functioneel in de economie zijn, als ook het creëren van voldoende motivatie voor de economie om levendig en dynamisch te zijn.


We hebben een ernstig probleem in ons onderwijs en de media toestaan beheerst te worden door bedrijven die propaganda uitzenden om hun eigen winstmakende regelingen te verzekeren, misleidt en voorkomt dat fatsoenlijk onderwijs en informatie bij de mensen komt om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt hoe het wereldsysteem werkt; zodat wij allen toezichthouders worden om ervoor te zorgen onze regering en economie effectief aan het functioneren is - dit gebeurt helemaal niet.


Tot nu toe lijkt het ook dat het punt nog niet duidelijk begrepen is dat om 'petities te doen' en/of 'met huidige leiders over een Leefbaar Inkomen te spreken' nogal contraproductief is; je zult puur op een wachtlijst geplaatst worden en nooit echt iets bereiken als bewezen is door de tijd. Er is maar één manier waarop Leefbaar Inkomen een echte kanshebber zal worden en mogelijk een nieuw economisch systeem; dit is door middel van een politieke agenda wanneer een politieke partij haar beleid baseert op het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd met een duidelijk omschreven kader om uit te leggen hoe het in de praktijk zal functioneren, wat er voor nodig is om het te implementeren, hoe men de noodzakelijke veranderingen tot stand zal brengen, wat voor soort onderwijs nodig zal zijn om een verandering in de mentaliteit van de burger te brengen en dan een schatting uiteraard hoeveel het gaat kosten en hoe lang het zal duren om het te implementeren.


Deze dingen zullen we faciliteren door middel van de Equal Life Foundation en we zullen onderzoeken en voorstellen publiceren die van jonge geesten komen die toegewijd zijn een oplossing te vinden voor de problemen die niet door onze vorige generaties opgelost zijn kunnen worden. We bestuderen de huidige systemen, ontwikkelen onze communicatieve vaardigheden en woordenschat die nodig zijn om creatief te zijn en toch kritisch binnen de noodzakelijke overwegingen om altijd oplossingen te formuleren met resultaten die altijd wat het beste is voor al het leven zijn. Als je geïnteresseerd bent in dergelijke oplossingen, dan raden we aan dat je meedoet in dit streven. Het is zeker een benadering van een oplossing zoals Leefbaar Inkomen Gegarandeerd in de context van hoe het kapitalisme kan bevoordelen, omdat we gerealiseerd hebben dat dit de juiste aanpak is die aanvaardbaarder is binnen de huidige omstandigheden waarin we leven als mensheid.


Daarom met het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd kan men niet alleen 'een ieder een minimuminkomen garanderen', maar we moeten ervoor zorgen dat we het probleem van het systeem begrijpen en waarom, tenzij we de gingen hoe ze nu functioneren veranderen, het hele systeem niet gaat werken.


Gezond verstand onderwijs is noodzakelijk om de fundamentele problemen die over het hoofd zijn gezien te begrijpen als het gaat om het vaststellen van oplossingen om een Waardig Leven voor alle individuen te verschaffen; dat is waarom we tot de conclusie zijn gekomen dat de huidige crisis en de steeds toenemende problemen die we hebben ook oplossingen moeten hebben die gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd zonder te hoeven wachten op de individuen om het fundamentele beginsel dat het leven op Aarde mogelijk maakt te realiseren: Gelijkheid.


Wij vertegenwoordigen de stem van een generatie die hier is om oplossingen te creëren die het beste zijn voor iedereen, omdat de hier gepresenteerde voorstellen de blauwdruk zijn voor een wereld waar we allemaal trots op voor onze kinderen te komen kan creëren.Equal Life Foundation

Wil je meedoen? Neem contact met ons op!

Zie contactformulier in de rechterkolom hier.

zondag 11 mei 2014

Leiden prijsstijgingen met een Leefbaar Basisinkomen opnieuw tot armoede?

PrijsstijgingEen chatje...

V: Als er een Basisinkomen / Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is dan doet men geleidelijk de prijzen omhoog en uiteindelijk zit iedereen in dezelfde positie als nu. Hoe moeten we daar tegen aan kijken?

A: Dat is een feit, als men meer heeft uit te geven, zullen prijzen hoger worden. Vraag en aanbod. Dus wat gebeurt er dan, de verkoper zal meer verdienen. De tussenhandel gaat ook omhoog met prijzen, marge. Een duurzame prijsstelling is essentieel en zo wordt dus meer verdient. Men kan meer personeel aannemen, etc. De spiraal draait omhoog. In plaats van nu naar beneden. Wie niet kan besteden, zal niet besteden, dat is een dieptepunt. Het is OP. Geef je mensen geld, een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, zullen je prijzen ongetwijfeld omhoog gaan. Er ontstaat ruimte in de middenstand. Simpel voorbeeld. De kapper. Kappers moeten nu beneden de € 20,= blijven anders komen er te weinig klanten, gaan ze naar een andere kapper. Simpel gezegd. Er ontstaan ook € 10,= kapperszaken. Prijzen dalen, marges zakken. De eigenaar moet weer zelf knippen. Als er een Leefbaar Inkomen zou zijn zouden er meer mensen naar de kapper gaan (je mag ook slager, bakker lezen). Dus die gaat meer verkopen, meer verdienen, prijzen hoeven niet meer omlaag, mensen kunnen zich het veroorloven. Dus er komt geld in het laatje, geld voor extra personeel, geld voor leuke inrichting, duurzame producten enzovoort. Dus er ontstaat werk, productie bloeit op, kwaliteit kan weer op de kaart komen. Daar zijn weer mensen voor nodig, etc. Die mensen krijgen loon, kunnen weer wat besteden.

Dus ja, prijzen gaan stijgen, maar meer werkenden gaan meer verdienen. Er ontstaat zelfs werk door de verhoogde vraag.

V: En dan zul je zeggen, die granieten werkloze met die tattoes, die kunstenaar, die levensgenieter? Wat daar mee?

A: Laat het Leefbaar Inkomen gelijk oplopen met de prijsstijgingen die ontstaan. Dat is een marginale groep. Daar kun je geen beleid op maken. 

V: Zeg eens, hoeveel geld moet ik jou bieden dat je elke morgen in een fabriek staat om 07.00 uur?

A: Er is een bepaalde groep, die werkt niet, gaat niet werken en zal ook nooit gaan werken.

V: Wat daarmee te doen?

A: Dat Leefbaar Inkomen dus, laat ze. Dan hoef je ze niet meer op elk dubbeltje te controleren, scheelt een hoop geld en paranoia. Als iemand kiest voor een leven op een Leefbaar Inkomen....so be it. Wil iemand met een Leefbaar Inkomen een paar middagen meehelpen in een verzorgingstehuis, dan volstaat het Leefbaar Basisinkomen. Ze dragen bij doordat ze consument zijn. 


Henry Ford die de winsten deelt met de arbeiders
V: Wil iemand 40 uur per week werken?

A: Veel meer extra. Het dubbele van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd als minimumloon.

V: Waar haal je het geld vandaan?


A: Simpel, uit de hogere omzetten die ontstaan door het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd - dat wil zeggen bij een voet van het Leefbaar Basisinkomen van € 1.500,= per maand per persoon vanaf 18 jaar. Als iemand zegt dat jij als uitkeringstrekker op de samenleving teert, dan moet je hem/haar vertellen hoeveel geld je op de spaarrekening hebt. Daarna neem je enkele rijken als voorbeeld, die miljoenen aan de samenleving onttrekken...

V: Wie teert er dan het meest op de samenleving? Degene met € 850,= uitkering of degene die elke maand € 100.000,= trekt?

A: Een lid van het Europarlement is een goed voorbeeld. Die stelen met handen en voeten. Voor 1 maand heb jij een leven nodig. 

Een ondernemer

donderdag 17 april 2014

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Genationaliseerde Hulpbronnen

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Genationaliseerde Hulpbronnen
Voor het werken van Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is het nodig dat men in landen naar het hele punt van hulpbronnen kijkt. En de meest effectieve manier om een bron te verwezenlijken die in staat zal zijn in de monetaire middelen voor een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voor iedereen te voorzien - zodat een ieder een basisniveau van waardigheid heeft - zou zijn om alle hulpbronnen in een land te nationaliseren, om de producten die geproduceerd worden en de middelen die geproduceerd worden te structureren door een prijsstructuur, die voldoende winst produceert dat dat geld specifiek wordt gespendeerd om een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd aan iedereen in een land te betalen als met de genationaliseerde hulpbron - hetzij het de mijnbouw is of productie - de aandeelhouder de burger wordt en de burger zo zijn voordeel doet met het aandeelhouderschap en het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd wordt de manier waarop de winst van het bedrijf wordt gebruikt om iedereen te helpen en dan uiteraard een ieder gewaar te maken producten te kopen van dezelfde bedrijven die het inkomen produceren dat het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zal worden. 

Op deze manier wordt het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd mogelijk - het is een vorm van socialisme en het brengt het kapitalisme of het eigendomsprincipe van het kapitalisme op een plaats waar alle burgers van het land deel worden van het basiskapitaal - hetgeen de basishulpbron is, die dan in het voordeel van alle burgers binnen het land wordt gebruikt. Op deze manier uiteraard wordt het bedrijf als zodanig de regering, de aandeelhouder = de burger, de winst = het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en je hebt een basisoplossing voor integriteit en om een einde te maken aan armoede in een land en het wordt gefinancierd. Men kan dan van dat perspectief je bedrijfsstructuur van mededinging/concurrentie ontwikkelen, maar er zijn bepaalde dingen die geen deel zijn van mededinging/concurrentie: de mens behoort niet met elkaar te concurreren in de mate dat armoede veroorzaakt wordt of waar mensen tot uithongering worden gedreven; of waar mensen geen huizen of voedsel hebben - dat is geen concurrentie, dat is barbaarsheid en is volstrekt onacceptabel.

Dus dit hele idee dat mededinging/concurrentie en marktwerkingen 'het zullen regelen', het bewijs is vrij duidelijk: het gaat niet gebeuren. Wat er zal moeten gebeuren is - op politieke wijze - een sturende actie door mensen om economische verandering tot stand te brengen, de noodzakelijke hulpbronnen te nationaliseren, de burgers aandeelhouders te maken, hen als aandeelhouders een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd van de winst te betalen, hen te motiveren van de producten en de hulpbronnen te kopen die genationaliseerd zijn omdat ze hun eigen bedrijf ondersteunen en je hebt een oplossing voor een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd.

Enkele voordelen van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd door de manier waarop wij het voorstellen zou zijn dat het in essentie een herverdeling van geld is hetgeen een interessant ding toestaat te gebeuren: meer mensen die geld te spenderen hebben aan de basisdingen - die vereist zijn voor een fatsoenlijk leven - zullen feitelijk veroorzaken dat sommige maatschappijen meer geld maken, er meer geld in de geldvoorraad zal zijn, aldus zal er economische groei zijn en zal deswege werkgelegenheid gecreëerd worden en zodoende zullen mensen in staat zijn in deze posities te stappen en de voordelen van zo'n scenario zullen een positieve groei tot gevolg hebben.

Begrijp dat zonder het hebben van de hulpbronnen, de manier om te garanderen hoe men het geld in het huidige systeem zal krijgen, een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd onmogelijk is en dat de huidige schaarse middelen vanwege de absolute controle van het bedrijfsleven en de extremen van concurrentie en hoe dat de groei van de geldvoorraad heeft beperkt en de hoeveelheid mensen heeft beperkt die deel kunnen nemen in de economie en dus, het economische voordeel voor iedereen laat groeien = dat scenario is een probleem en men dient een oplossing te hebben en de oplossing is dat men het kapitalisme uitbreidt door nationalisering: door de burgers de aandeelhouder te maken. Dit is speciaal in dingen als mobiele telefonie-/telefoonmaatschappijen, elektriciteit, water, al de dingen die basisbehoeften zijn: dit dienen maatschappijen te zijn die door overheidsgekwalificeerde mensen worden geleid en de burgers de aandeelhouders en de prijsstelling dient zodanig te zijn om genoeg winst te genereren om in staat te zijn aan iedereen handhaafbaar een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd te betalen en daarin, zul je een oplossing hebben voor de huidige problemen zodat we uiteindelijk omhoog kunnen stappen in een Nieuw Systeem.

Zo, laten we het eens herbeschouwen: als men je basisbehoeften neemt als stroom, mobiele telefoons, telefoons, water en men rekent er volgens een winststructuur naar om in een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd van iedereen te voorzien en iedereen is, omdat ze in een bepaald gebied of een land in de behoefte zijn om deze dingen te gebruiken - heb je een stabiel inkomen omdat je een stabiele gebruiker hebt en de gebruiker is in staat te betalen en het is deel van hun basiswijze van bestaan - dit is slechts één van de voorbeelden; mijnbouw en andere typen natuurlijke hulpbronnen zijn allemaal in een gelijke positie en zij zouden de burgers moeten toebehoren en niemand anders.

Daarvandaan kunnen we dan verdergaan naar de ultieme oplossing: Gelijk Geld waar we gelijke waardigheid brengen voor iedereen van geboorte tot aan de dood - maar daarvoor behoeven we veel onderwijs te doen omdat momenteel: de mens gehersenspoeld is om te verzekeren dat ze die elites die hun voordeel doen met het winnen in deze concurrentie van het kapitalisme niet uitdagen. Concurrentie is goed wanneer/als men concurreert met jezelf om een beter product voort te brengen, om een verbetering voor iedereen voort te brengen = dat is concurrentie binnen het principe van gezond verstand. Concurrentie die leidt tot vernietiging, armoede, uithongering en dat mensen uit hun huizen drijft en dat tot extreme rijkdom voor slechts enkelen leidt = dat is geen concurrentie, dat is pure onzin en barbarij en misbruik van alle mensenrechten in elk opzicht.

Bestudeer de universele rechten van de mens, bestudeer de Rechten van de Mens als ontvouwd door de Equal Life Foundation. Begrijp: het is tijd dat we dit op politieke wijze oppakken en een verandering bewerkstelligen in deze wereld, de situatie gaat er niet beter op worden. Sluit je aan en onderzoek oplossingen voor deze wereld.
Het is Tijd voor V e r a n d e r i n g.

donderdag 27 maart 2014

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Transparantie van Bedrijven

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Transparantie van BedrijvenIn het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd met een kapitalistische aanpak is winst één van de hoekstenen; daarom moet daar voor gezorgd worden. Een ander punt dat neigt naar veel geld verspillen is het punt dat nieuwe bedrijven gestart worden die vervolgens mislukken. Vanuit dat perspectief is het aangeraden dat er - zoals je met stadsplanning hebt - je een bedrijfsplanning hebt waar het wordt vastgesteld welk type bedrijven de gemeenschap kan onderhouden dat mogelijk is binnen de geldhoeveelheid die er bestaat en dat die bedrijven uitgepland worden en aan de burger aangeboden om op te pakken met volledige steun van de afdeling bedrijfsplanning hetgeen deel moet worden als een overheidstaak, een burgerondersteuningsfunctie die ervoor te zorgt dat bedrijven niet mislukken.

Dit zal enorme hoeveelheden geld besparen hetgeen Leefbaar Inkomen Gegarandeerd een zeer goedkope oplossing maakt voor een situatie waarin er schijnbaar eindeloze hoeveelheden geld eindigen in of inbeslagname en/of mislukking en/of misbruik en/of wanbeheer. In dit stadium zijn er geen werkelijke cijfers van dit alles
bijgehouden - we krijgen de echte getallen nooit te weten van hoeveel er eigenlijk verspild is. Maar er wordt meer verspild door inbeslagname, wanbeheer, liefdadigheid en het misbruik van oprichting van stichtingen te wijten aan de invloed van de consument dan wat er nodig is om een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd tot stand te brengen.

Je moet jezelf een aantal vragen stellen:

  •    Waarom zijn het geen duidelijke cijfers die de bevolking informeren over het beheer van de middelen?
  •     Waarom zijn er geen cijfers bijgehouden van hoeveel er eigenlijk verloren is door middel van inbeslagname?
  •     Hoeveel is eigenlijk verloren door bedrijven die failliet gaan?
  •     Hoeveel is er eigenlijk verloren door mensen die hun baan verliezen in dit stadium, niet kunnen deelnemen aan het systeem, niet in staat om bijvoorbeeld belasting te betalen of om spullen te kopen om de inkomsten te verhogen?
  •     Hoeveel wordt verspild door corrupte overheidsfunctionarissen?
  •     Hoeveel is geleid richting ongeschikte plaatsing van aanbesteders?

Dit zijn enorme bedragen die je verstand te boven gaan; hoe veel gebeurt er omdat er geen toezicht is en iedereen die deelneemt aan het systeem weet één ding: er worden middelen gestolen en er is wanbeheer en corruptie, dat is waarom ze geen transparantie willen, het komt goed uit.


In sommige landen zoals Zuid-Afrika is er het vooruitzicht van het in wetten plaatsen van 'gelimiteerde transparantie', hetgeen niets anders is dan zeggen: 'Laten we corruptie legaliseren!' Dus de integriteit van de mens in een Basisinkomen Gegarandeerd systeem moet worden beheerd met behulp van een systeem. We hebben de technologie nu om systemen op z'n plaats te hebben die de mens kan ondersteunen in de mate van het creëren van een systeem dat betrouwbaar is en dat iedereen in de wereld effectief assisteert. Wij hebben de expertise om dit te doen, nu hebben we de wil nodig om corruptie te stoppen en om misbruik te stoppen. Dit kan gedaan worden door het Garanderen van een Basisinkomen, een minimumloon te garanderen en winst te garanderen, omdat al deze drie fundamentele stenen daadwerkelijk het bestaan ​​en de uitbreiding van het Kapitalisme garanderen en een hoog functionerende en effectieve samenleving tot stand brengen met het gebruik van technologie om te produceren wat zal zorgen voor het juiste gebruik van middelen, technologie en menselijke creativiteit. Dit kan niet gebeuren zonder een gevoel van vrijheid en geld geeft een gevoel van vrijheid.


We zijn tot de conclusie gekomen dat het proberen een samenleving te vestigen zonder een manier waarin de mens haar vrijheid kan uiten gewoonweg niet gaat werken. Vrijheid is in geld, het vertaalt als de mogelijkheid om jezelf te uiten op een manier waar je je  empowered voelt evenals dat het vertaalt als het erkend en gerespecteerd hebben van je Basismensenrechten. Niet genoeg geld hebben is om mensen te ontkrachten en om hen de criminaliteit in te dwingen en zoals je hebt gemerkt raken enorme hoeveelheden geld verloren aan criminaliteit. Al deze dingen zullen stoppen als we beschikken over een fatsoenlijk technologisch systeem dat we met groot gemak kunnen vestigen in dit stadium. Wij hebben de technologie en de bestuurlijke mechanismen om dit te doen. In een kwestie van een paar jaar zal de hele wereld een internetgrid zijn en kunnen we gebruik maken van al deze dingen om criminaliteit en corruptie te voorkomen.


Basisinkomen Gegarandeerd is niet alleen een kans om jezelf te ondersteunen vanuit een economisch perspectief in termen van het waarborgen van ieders voortbestaan , maar ook vanuit economisch perspectief om een gelijke kans te hebben om jezelf en je familie te ondersteunen, wat een Basismensenrecht is. Dit is het gelijke recht dat we aan elkaar geven om potentieel vermogende individuen te worden terwijl we ervoor zorgen dat alle middelen gelijkelijk beschikbaar worden gesteld voor iedereen.


Equal Life Onderzoeksgroep