zaterdag 4 januari 2020

Democratisering - Plaats Je Geld Waar Je Mond Is met een Leefbaar Inkomen Garantie (deel 3)

Deze blogpost is een voortzetting van de blogposts

Dag 260: Democratisering - Plaats Je Geld Waar Je Mond Is met LIG (deel 1)
Dag 261: Democratisering - Plaats Je Geld Waar Je Mond Is met LIG (deel 2)

waar we hebben onderzocht wat er precies in de weg staat om het principe van Democratie in haar ware vorm te leven - met de regering vàn het volk, dóór het volk en vóór het volk. Hierin hebben we twee cruciale factoren geïdentificeerd die moeten worden aangepakt om de kloof tussen de bevolking en de overheid te overbruggen, namelijk:

1. Onderwijs
2. Eigendom van Economische Invloed

Het punt Onderwijs werd besproken in de vorige blogpost, waar duidelijk werd dat om politiek kapitaal voor individuen te ontwikkelen om effectieve deelnemers te worden in de direct-democratische besluitvorming, we moeten investeren in mensen door middel van een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen.

In deze blogpost kijken we naar het tweede probleem:


Eigendom van Economische Invloed


In het eerste deel van deze blogserie hebben we verklaard dat:

"In plaats dat politiek een eenpartijstelsel is - in de zin dat er maar één partij bij betrokken is: de mensen - werken we met een driepartijenstelsel: de mensen, de gekozen regeringsfunctionarissen en degenen met de financiële middelen die aan politieke rente deelnemen om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht de publieke opinie."

De meesten zijn zich bewust van de rol van lobbyisten in de politiek, maar hier zijn enkele punten ter verduidelijking:

"Een lobbyist is een activist die leden van de regering wil overtuigen (zoals leden van het Parlement) om wetgeving te bekrachtigen die hun groep ten goede komt."

"De best betaalde lobbyisten weten dat ze top-dollar in rekening kunnen brengen voor hun diensten omdat ze hun klanten toegang en invloed kunnen bieden tot de hoogste overheidsniveaus. Het is niet verrassend dat de klantenlijsten van deze bedrijven een  "Who's Who" van het bedrijfsleven zijn; het inhuren van deze bedrijven ligt eenvoudigweg buiten het bereik van de meeste organisaties en speciale belangen."

Degenen die het zich kunnen veroorloven om de beste lobbyisten in te huren, kunnen invloed hebben op verandering op de hoogste niveaus van de overheid. Dit toont een eenvoudige vergelijking: meer economische macht is gelijk aan meer politieke macht. Je kunt je afvragen of lobbyen niet illegaal moet worden gemaakt - het riekt zeker - maar het wordt gerechtvaardigd op grond van het principe dat iedereen de overheid bewust kan maken van hun belangen en kan vragen om ze in overweging te nemen bij de beleidsvorming. Sommige mensen zijn hier duidelijk beter in dan anderen - en zoals met alles in een kapitalistische samenleving - als er vraag is naar diensten met een bepaalde vaardigheid, zal de particuliere sector beginnen deze te leveren volgens de regels van de particuliere sector. Dus, het lijkt erop dat we gewoon een compromis moeten sluiten over het oorspronkelijke principe - die niet bedoeld is om te discrimineren wie in staat is om / het zich kan veroorloven om bij de overheid te lobbyen - als we tegelijkertijd een kapitalistisch vrijemarktsysteem willen behouden.


Echter, het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voorstel formuleert impliciet een oplossing voor dit raadsel. Het stelt voor dat elke burger van een land aandeelhouder wordt van mensenrechtenbedrijven (zoals watervoorziening, elektriciteit, telecommunicatie, media) en natuurlijke hulpbronnenbedrijven (bijv. mijnbouwbedrijven) in hun land, volgens het principe dat dergelijke punten nooit eigendom mogen worden van particulieren omdat ze in het voordeel van de hele samenleving zouden moeten opereren. Een dergelijke aanpassing zou het economische landschap vanuit een politiek perspectief behoorlijk drastisch veranderen, aangezien voorheen alle grote bedrijven die invloed kunnen hebben op verandering door lobbying op de hoogste niveaus, eigendom waren van de elite in de samenleving - veel grote bedrijven nu eigendom zouden zijn van de mensen en een bron van effectieve economische invloed zouden worden en een instrument voor politieke participatie op een niveau dat voorheen simpelweg niet bestond.

Om een politieke dispensatie democratisch correct te laten worden, moeten we niet alleen het politieke, maar ook het economische speelveld nivelleren, omdat beleid evenzeer wordt bepaald door de overheid als door de economische elite. Dus voor degenen die de democratie hebben opgegeven in de ware betekenis van het woord: een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen zou een einde maken aan de gecompromitteerde politieke vertegenwoordigingssystemen die we vandaag hebben.

Er is nog een bezwaar tegen directe democratie dat nog steeds wordt opgeworpen - hoewel het in de wereld van vandaag zo lachwekkend is dat ik het bijna ben vergeten te noemen. Maar hier is het sowieso: 'Directe democratie is niet mogelijk omdat het gewoon te duur en te moeilijk zou zijn om alle burgers op één plek te krijgen om het land te regeren'. In een wereld met de technologie die we vandaag hebben - is het onnozel om nog steeds 'samenkomen' als een fysiek evenement te beschouwen. Facebook bewijst dat het mogelijk is om dagelijks over kwesties te stemmen - we doen het al met een simpele muisklik: 'Vind ik leuk'. Het enige dat u hoeft te doen, is de ontwikkelde technologie gebruiken en online platforms voor politieke participatie creëren.

Dus, we hebben het: Onderwijs, Eigendom van Economische Invloed en Technologie - alle drie de punten vormen geen obstakel meer met de implementatie van een Leefbaar Gegarandeerd Inkomen. Zullen we meer excuses bedenken of zullen we ons realiseren dat we voor het eerst in de geschiedenis van de mens het voorrecht hebben om in de tijd te leven dat de middelen en mogelijkheden voor het implementeren en praktiseren van echte democratie beschikbaar zijn? Omdat (bijna) iedereen het erover eens lijkt te zijn dat democratie de beste regeringsvorm is, zeggen we bij de Equal Life Foundation: plaats je geld waar je mond is! Het is niet voldoende om jezelf een democraat te noemen of om de democratie 'in principe' te ondersteunen - het vereist investering in mensen en een aanpassing van eigendom van economische invloed - het vereist van ons om te HANDELEN. Geld laat de wereld draaien en politiek is hierin geen uitzondering.


Vertaald van Day 262: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt3

woensdag 30 juli 2014

Democratisering - Plaats Je Geld Waar Je Mond Is met een Leefbaar Inkomen Garantie (deel 2)

Door een dergelijk representatief systeem van politiek toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:


1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed
- See more at: http://bigpolitiek.blogspot.nl/2014/07/democratisering-de-daad-bij-het-woord.html#sthash.TQhHFsWz.dpuf
Door een dergelijk representatief systeem van politiek toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:


1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed
- See more at: http://bigpolitiek.blogspot.nl/2014/07/democratisering-de-daad-bij-het-woord.html#sthash.TQhHFsWz.dpuf
Het vorige blog eindigde met het volgende:

"Door een dergelijk representatief systeem van politiek toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:

1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed


Laten we beginnen met het bespreken van het eerste probleem.

Onderwijs


In principe, lijkt iedereen het erover eens te zijn dat de mensen samen moeten regeren. Er is een onmiskenbaar gevoel van morele juistheid hierin: de samenleving moet samen de wetten bepalen waarmee ze zichzelf zal organiseren en samen richting geven aan hun gedeelde omgeving door middel van publiek beleid - simpelweg omdat we allemaal, individueel maar toch samen - een deel zijn van een bepaalde maatschappij en er is geen aanvaardbare reden om enige ​​vrije burger uit te sluiten van dit proces. In de praktijk echter, is het argument van Plato nog steeds sterk. "De mensen worden te gemakkelijk geleid door emotie", "de mensen kunnen het grotere plaatje niet zien", "de mensen hebben niet voldoende kennis en begrip van politiek, economie, ecologie, wet, noem maar op". Er zit natuurlijk een kern van waarheid in dit argument; het is echter niet iets dat niet overwonnen kan worden.

Plato leefde in de 4e en 5e eeuw voor Christus, dus dat is ongeveer 25 eeuwen geleden en nog steeds hebben we niet serieus geprobeerd om dit probleem te overwinnen ten einde ons politiek systeem te verheffen tot het principe waar het moreel vereist om aan toe te schrijven. Waar zijn we mee bezig geweest deze 25 eeuwen? Is het zo moeilijk om een manier te vinden om individuen de kracht te geven, zodat ze in staat zouden zijn kritisch te denken dat we in de laatste 25 eeuwen er niet in geslaagd zijn te komen met eentje? Of is het gewoon dat we eigenlijk niet geprobeerd hebben en eerder opgegeven hebben voordat we begonnen zijn, want het komt meer gelegen op die manier, althans, voor die personen die momenteel beschikken over de capaciteit tot het beïnvloeden van besluitvorming.


Dus, laten we een profiel aanmaken van het 'type' burger dat de intellectuele capaciteiten van deelname aan het politieke leven zou hebben.
 

We kunnen zo'n persoon inbeelden:
- een rijke woordenschat te hebben die het hem/haar mogelijk maakt om deel  te nemen aan discussies in de politieke arena; grote en moeilijke woorden worden niet als groot en moeilijk gezien door deze persoon, ze zijn woorden met een betekenis
- betrekkelijk emotioneel stabiel te zijn in de zin dat emoties/gevoelens niet een beslissende rol in deze persoons besluitvormingsproces spelen
- belangstellend en op de hoogte te zijn in termen van de actualiteiten

De hierboven genoemde punten verwijzen naar een persoon die politiek kapitaal heeft. Dus, wat maakt dat de ene persoon politiek kapitaal heeft en een andere persoon niet? Hoe kan dergelijk kapitaal ontwikkeld worden en hoe kunnen we de ontwikkeling van politiek kapitaal binnen individuen faciliteren met het oog op het uitroeien van het onderwijsprobleem dat het manifesteren van een echte democratie in de weg staat?

Wat is één van de belangrijkste variabelen die de rijkdom van iemands woordenschat bepaalt?


SES.

'SES' is iets wat je vaak ziet in sociologisch en psychologisch wetenschappelijk onderzoek, omdat het bijna Alles bepaalt over de ontwikkeling van een persoon en de plaats in de maatschappij. 'SES' staat voor sociaal-economische status en verwijst formeel naar het inkomen, werk en opleidingsniveau van de ouders. "Vijftig jaar onderzoek heeft de trieste waarheid getoond dat de kinderen van lagere inkomens, minder opgeleide ouders school typerend met slechtere taalvaardigheden aanvangen dan hun meer bevoorrechte tegenhangers. Door sommige maatregelen, blijken 5-jarige kinderen met een lagere sociaal-economische status meer dan twee jaar achter op gestandaardiseerde taalontwikkelingstesten tegen de tijd dat ze naar school gaan."

Nu, wat is één van de belangrijkste variabelen die emotionele intelligentie bepaalt?


SES!

Volgens onderzoek: "Hoog sociaaleconomische [leerlingen] blijken verantwoordelijker te zijn, beter in staat intelligente beslissingen te nemen met behulp van een gezonde balans van emoties en rede, beter in staat om zich te focussen op de ophanden taak en op te letten. Ze hebben meer controle over hun gevoelens ten opzichte van lage sociaal-economische status studenten."


Beginnen een patroon te zien hier...


Wat maakt een persoon geïnteresseerd in de actualiteiten op een zodanige wijze dat ze daadwerkelijk het nieuws lezen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de regio/land/wereld?


Deze vraag verwijst naar het eerste punt van woordenschat; één van de belangrijkste redenen waarom mensen niet naar het nieuws kijken is omdat ze de woordenschat niet begrijpen die ermee gemoeid is, hetgeen ons terugbrengt naar SES.


Ten tweede, veel mensen begrijpen het belang niet van het kijken naar het nieuws in termen van hoe het hen raakt of zien niet hoe wanneer zij geïnformeerd worden over problemen dit de kans zou verhogen om het probleem op te lossen. Dit is een cultureel punt, dat grotendeels wordt gecreëerd door het zeerste representatieve systeem van democratie dat we vandaag de dag hebben - waar individuele burgers gewoon niet zien hoe hun stem, hoe hun standpunten enig verschil zouden maken. Het is iemand anders  zijn verantwoordelijkheid om te komen met een oplossing, dus waarom nog moeite doen om op de hoogte te zijn? Dus, dit specifieke probleem dat de ontwikkeling van politiek kapitaal aan het beletten is, is het zeerste politieke systeem dat heden op zijn plaats is en kan dus niet worden gezien als een reden of argument om het niet te veranderen.
Politiek kapitaal, zoals elke vorm van kapitaal, vereist investering om te groeien en te ontwikkelen. Zien dat sociaaleconomische status één van de belangrijkste bepalende factoren is van de ontwikkeling van dergelijke politiek kapitaal binnen individuen - en zien dat dit politiek kapitaal een noodzaak is om mensen in staat te stellen hun land te regeren in termen van het beginsel van democratie waarvan we het er allemaal over eens zijn dat het beste is voor iedereen - wordt duidelijk dat het 'probleem' van onderwijs niet onoverkomelijk is; het vereist dat we alleen maar een simpel ding doen: Investeren in de mensen!En dit is precies wat een implementatie van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zou doen: ervoor zorgen dat een ieder een waardig inkomen heeft, met andere woorden - ervoor zorgen dat er in de maatschappij geen individuen meer zijn met 'lage' sociaaleconomische status. In het zien in welke mate iemands sociaaleconomische status van invloed is op iemands capaciteiten, iemands kansen, iemands kracht om veranderingen teweeg te brengen, waarom zouden we toestaan ​​dat iemand een 'laag' sociaaleconomische status heeft? We zouden het toch zeker niet onszelf toewensen of onze eigen kinderen - in plaats, willen we hen de best mogelijke verzorgende ondergrond geven en dus zouden we deze hoffelijkheid moeten uitbreiden tot allen in de samenleving.

Iedereen die zich een Democraat noemt, maar een representatief systeem van democratie toelaat is een hypocriet, als ze niet tegelijkertijd een voorstel zoals het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd steunen dat de hersenbreker zou oplossen van het toestaan ​​van de mensen om rechtstreeks te regeren wanneer individuen momenteel niet over voldoende politiek kapitaal beschikken om dit te doen. Het is niet aanvaardbaar om een dergelijke bewering te maken en het daar dan vervolgens bij te laten - eeuwenlang schipperend op een principe dat in het echt geleefd kan worden door middel van een eenvoudige correctie in de manier waarop we Leven waarderen en het onderbouwen door middel van echte actie.


Wordt vervolgd

Dit is een vertaling van Economist's Journey to Life Day 261: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt2
- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2014/06/day-261-democratization-put-your-money.html#sthash.zmVGlXwA.dpuf

zondag 13 juli 2014

Democratisering - Plaats Je Geld Waar Je Mond Is met een Leefbaar Inkomen Garantie (Deel 1)

Democratie - afgeleid van de Griekse woorden 'demos' (het volk) en 'kratia' (macht, heerschappij) - verwijst in zijn meest elementaire zin naar 'heerschappij door het volk'. Momenteel heeft de term een zeer positieve connotatie. Het is algemeen overeengekomen in de westerse / ontwikkelde wereld dat democratie de enige legitieme vorm van overheid is.

Er zijn grote inspanningen geleverd door het Westen, door het IMF en de Wereldbank om andere landen 'aan te moedigen' democratische praktijken over te nemen. Dit was gemakkelijk voor vooral de ontwikkelingslanden die een beroep op het IMF en de Wereldbank deden voor financiële steun. Al deze instellingen hoefden te doen was: 'democratisering' een voorwaarde maken voor het verlenen van financiële steun - en *oeps* - we spreken opeens van 'golven van democratisering' alsof iedereen 'het licht gezien' heeft.


Hoe dan ook, de meeste mensen zullen het erover eens zijn dat democratie de meest legitieme manier van regeren is, omdat het zorgt voor de hoogste graad van vrijheid voor het individu.


In het oude Griekenland was het een omstreden kwestie. De beroemde filosoof Plato, was tegen democratie en bepleitte heerschappij door de wijsten in de samenleving, de filosoof-koningen (hoe handig van je, Plato). Hij betoogde dat het de meeste mensen niet aangaat om deel uit te maken van het politieke proces, omdat ze niet beschikken over de vereiste kennis, inzicht of begrip ervoor.


Hoewel niet expliciet, zijn we ons toch op de filosofie van Plato af aan het stemmen geweest door niet langer ​​elke burger
toe te staan in hun eigen recht te stemmen over wetgeving en wetsvoorstellen, maar in plaats daarvan te werken met een systeem van representatieve democratie, waar we mensen kiezen die schijnbaar meer uitgerust zijn om dergelijke beslissingen te nemen namens ons.

Door een dergelijk representatief systeem van politiek toe te staan, hebben we een 'kloof' tussen demos en kratia gecreëerd - tussen het volk en de regering - waar we in feite niet langer kunnen beweren dat het de mensen zijn die regeren, omdat het de gekozen overheidsfunctionarissen in de uitvoerende en wetgevende takken van de overheid zijn die regeren en dit de meeste burgers uitsluit. Deze kloof heeft permissie gegeven aan heimelijkheid en profiteurschap. In plaats dat politiek een één-partij-systeem is - in de zin dat er slechts één partij bij betrokken is: de mensen/het volk - werken we met een drie-partijen-stelsel - er is het volk, er zijn de verkozen ambtenaren en er zijn diegenen met de financiële middelen die deelnemen in profiteurschap om het beleid in hun eigen voordeel
te beïnvloeden, ongeacht wat de publieke opinie is.

Om de kloof tussen het volk en de regering te overbruggen, dienen er twee specifieke problemen aangepakt te worden:


1. Onderwijs
2. Eigendomsrecht van economische invloed


We zullen deze discussie in het volgende blog voortzetten.


Vertaald naar Economist's Journey to Life Day 260: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt1

Day 260: Democratization - Put your Money where your Mouth is with LIG - Pt1

- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2014/06/day-260-democratization-put-your-money.html#sthash.NNBwQAgJ.dpuf

zondag 25 mei 2014

Wie Zijn Wij?

Equal Life Foundation is in het proces van het ontwerpen en ontwikkelen van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd (LIG) als een oplossing voor de huidige wereldwijde economische instabiliteit en ongebreidelde armoede.

Het punt van het Leefbaar Inkomen is van cruciaal belang om tot een oplossing te komen die effectief en duurzaam zal zijn voor alle burgers en dus dient de maatschappelijke structuur, die op het moment het product is van de manier waarop we economisch functioneren, aangepast te worden om een dergelijke economische oplossing als het Leefbaar Inkomen te faciliteren. Binnen dat, moet men alles in de economie onderzoeken om te zien wat er vereist is om veranderd te worden om een ​​competitief model tot stand te brengen dat zowel diegenen faciliteert die niet in staat om volledig functioneel deel te nemen in de economie en diegenen die volledig functioneel in de economie zijn, als ook het creëren van voldoende motivatie voor de economie om levendig en dynamisch te zijn.


We hebben een ernstig probleem in ons onderwijs en de media toestaan beheerst te worden door bedrijven die propaganda uitzenden om hun eigen winstmakende regelingen te verzekeren, misleidt en voorkomt dat fatsoenlijk onderwijs en informatie bij de mensen komt om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt hoe het wereldsysteem werkt; zodat wij allen toezichthouders worden om ervoor te zorgen onze regering en economie effectief aan het functioneren is - dit gebeurt helemaal niet.


Tot nu toe lijkt het ook dat het punt nog niet duidelijk begrepen is dat om 'petities te doen' en/of 'met huidige leiders over een Leefbaar Inkomen te spreken' nogal contraproductief is; je zult puur op een wachtlijst geplaatst worden en nooit echt iets bereiken als bewezen is door de tijd. Er is maar één manier waarop Leefbaar Inkomen een echte kanshebber zal worden en mogelijk een nieuw economisch systeem; dit is door middel van een politieke agenda wanneer een politieke partij haar beleid baseert op het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd met een duidelijk omschreven kader om uit te leggen hoe het in de praktijk zal functioneren, wat er voor nodig is om het te implementeren, hoe men de noodzakelijke veranderingen tot stand zal brengen, wat voor soort onderwijs nodig zal zijn om een verandering in de mentaliteit van de burger te brengen en dan een schatting uiteraard hoeveel het gaat kosten en hoe lang het zal duren om het te implementeren.


Deze dingen zullen we faciliteren door middel van de Equal Life Foundation en we zullen onderzoeken en voorstellen publiceren die van jonge geesten komen die toegewijd zijn een oplossing te vinden voor de problemen die niet door onze vorige generaties opgelost zijn kunnen worden. We bestuderen de huidige systemen, ontwikkelen onze communicatieve vaardigheden en woordenschat die nodig zijn om creatief te zijn en toch kritisch binnen de noodzakelijke overwegingen om altijd oplossingen te formuleren met resultaten die altijd wat het beste is voor al het leven zijn. Als je geïnteresseerd bent in dergelijke oplossingen, dan raden we aan dat je meedoet in dit streven. Het is zeker een benadering van een oplossing zoals Leefbaar Inkomen Gegarandeerd in de context van hoe het kapitalisme kan bevoordelen, omdat we gerealiseerd hebben dat dit de juiste aanpak is die aanvaardbaarder is binnen de huidige omstandigheden waarin we leven als mensheid.


Daarom met het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd kan men niet alleen 'een ieder een minimuminkomen garanderen', maar we moeten ervoor zorgen dat we het probleem van het systeem begrijpen en waarom, tenzij we de gingen hoe ze nu functioneren veranderen, het hele systeem niet gaat werken.


Gezond verstand onderwijs is noodzakelijk om de fundamentele problemen die over het hoofd zijn gezien te begrijpen als het gaat om het vaststellen van oplossingen om een Waardig Leven voor alle individuen te verschaffen; dat is waarom we tot de conclusie zijn gekomen dat de huidige crisis en de steeds toenemende problemen die we hebben ook oplossingen moeten hebben die gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd zonder te hoeven wachten op de individuen om het fundamentele beginsel dat het leven op Aarde mogelijk maakt te realiseren: Gelijkheid.


Wij vertegenwoordigen de stem van een generatie die hier is om oplossingen te creëren die het beste zijn voor iedereen, omdat de hier gepresenteerde voorstellen de blauwdruk zijn voor een wereld waar we allemaal trots op voor onze kinderen te komen kan creëren.Equal Life Foundation

Wil je meedoen? Neem contact met ons op!

Zie contactformulier in de rechterkolom hier.

zondag 11 mei 2014

Leiden prijsstijgingen met een Leefbaar Basisinkomen opnieuw tot armoede?

PrijsstijgingEen chatje...

V: Als er een Basisinkomen / Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is dan doet men geleidelijk de prijzen omhoog en uiteindelijk zit iedereen in dezelfde positie als nu. Hoe moeten we daar tegen aan kijken?

A: Dat is een feit, als men meer heeft uit te geven, zullen prijzen hoger worden. Vraag en aanbod. Dus wat gebeurt er dan, de verkoper zal meer verdienen. De tussenhandel gaat ook omhoog met prijzen, marge. Een duurzame prijsstelling is essentieel en zo wordt dus meer verdient. Men kan meer personeel aannemen, etc. De spiraal draait omhoog. In plaats van nu naar beneden. Wie niet kan besteden, zal niet besteden, dat is een dieptepunt. Het is OP. Geef je mensen geld, een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, zullen je prijzen ongetwijfeld omhoog gaan. Er ontstaat ruimte in de middenstand. Simpel voorbeeld. De kapper. Kappers moeten nu beneden de € 20,= blijven anders komen er te weinig klanten, gaan ze naar een andere kapper. Simpel gezegd. Er ontstaan ook € 10,= kapperszaken. Prijzen dalen, marges zakken. De eigenaar moet weer zelf knippen. Als er een Leefbaar Inkomen zou zijn zouden er meer mensen naar de kapper gaan (je mag ook slager, bakker lezen). Dus die gaat meer verkopen, meer verdienen, prijzen hoeven niet meer omlaag, mensen kunnen zich het veroorloven. Dus er komt geld in het laatje, geld voor extra personeel, geld voor leuke inrichting, duurzame producten enzovoort. Dus er ontstaat werk, productie bloeit op, kwaliteit kan weer op de kaart komen. Daar zijn weer mensen voor nodig, etc. Die mensen krijgen loon, kunnen weer wat besteden.

Dus ja, prijzen gaan stijgen, maar meer werkenden gaan meer verdienen. Er ontstaat zelfs werk door de verhoogde vraag.

V: En dan zul je zeggen, die granieten werkloze met die tattoes, die kunstenaar, die levensgenieter? Wat daar mee?

A: Laat het Leefbaar Inkomen gelijk oplopen met de prijsstijgingen die ontstaan. Dat is een marginale groep. Daar kun je geen beleid op maken. 

V: Zeg eens, hoeveel geld moet ik jou bieden dat je elke morgen in een fabriek staat om 07.00 uur?

A: Er is een bepaalde groep, die werkt niet, gaat niet werken en zal ook nooit gaan werken.

V: Wat daarmee te doen?

A: Dat Leefbaar Inkomen dus, laat ze. Dan hoef je ze niet meer op elk dubbeltje te controleren, scheelt een hoop geld en paranoia. Als iemand kiest voor een leven op een Leefbaar Inkomen....so be it. Wil iemand met een Leefbaar Inkomen een paar middagen meehelpen in een verzorgingstehuis, dan volstaat het Leefbaar Basisinkomen. Ze dragen bij doordat ze consument zijn. 


Henry Ford die de winsten deelt met de arbeiders
V: Wil iemand 40 uur per week werken?

A: Veel meer extra. Het dubbele van het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd als minimumloon.

V: Waar haal je het geld vandaan?


A: Simpel, uit de hogere omzetten die ontstaan door het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd - dat wil zeggen bij een voet van het Leefbaar Basisinkomen van € 1.500,= per maand per persoon vanaf 18 jaar. Als iemand zegt dat jij als uitkeringstrekker op de samenleving teert, dan moet je hem/haar vertellen hoeveel geld je op de spaarrekening hebt. Daarna neem je enkele rijken als voorbeeld, die miljoenen aan de samenleving onttrekken...

V: Wie teert er dan het meest op de samenleving? Degene met € 850,= uitkering of degene die elke maand € 100.000,= trekt?

A: Een lid van het Europarlement is een goed voorbeeld. Die stelen met handen en voeten. Voor 1 maand heb jij een leven nodig. 

Een ondernemer

donderdag 17 april 2014

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Genationaliseerde Hulpbronnen

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Genationaliseerde Hulpbronnen
Voor het werken van Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is het nodig dat men in landen naar het hele punt van hulpbronnen kijkt. En de meest effectieve manier om een bron te verwezenlijken die in staat zal zijn in de monetaire middelen voor een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voor iedereen te voorzien - zodat een ieder een basisniveau van waardigheid heeft - zou zijn om alle hulpbronnen in een land te nationaliseren, om de producten die geproduceerd worden en de middelen die geproduceerd worden te structureren door een prijsstructuur, die voldoende winst produceert dat dat geld specifiek wordt gespendeerd om een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd aan iedereen in een land te betalen als met de genationaliseerde hulpbron - hetzij het de mijnbouw is of productie - de aandeelhouder de burger wordt en de burger zo zijn voordeel doet met het aandeelhouderschap en het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd wordt de manier waarop de winst van het bedrijf wordt gebruikt om iedereen te helpen en dan uiteraard een ieder gewaar te maken producten te kopen van dezelfde bedrijven die het inkomen produceren dat het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zal worden. 

Op deze manier wordt het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd mogelijk - het is een vorm van socialisme en het brengt het kapitalisme of het eigendomsprincipe van het kapitalisme op een plaats waar alle burgers van het land deel worden van het basiskapitaal - hetgeen de basishulpbron is, die dan in het voordeel van alle burgers binnen het land wordt gebruikt. Op deze manier uiteraard wordt het bedrijf als zodanig de regering, de aandeelhouder = de burger, de winst = het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en je hebt een basisoplossing voor integriteit en om een einde te maken aan armoede in een land en het wordt gefinancierd. Men kan dan van dat perspectief je bedrijfsstructuur van mededinging/concurrentie ontwikkelen, maar er zijn bepaalde dingen die geen deel zijn van mededinging/concurrentie: de mens behoort niet met elkaar te concurreren in de mate dat armoede veroorzaakt wordt of waar mensen tot uithongering worden gedreven; of waar mensen geen huizen of voedsel hebben - dat is geen concurrentie, dat is barbaarsheid en is volstrekt onacceptabel.

Dus dit hele idee dat mededinging/concurrentie en marktwerkingen 'het zullen regelen', het bewijs is vrij duidelijk: het gaat niet gebeuren. Wat er zal moeten gebeuren is - op politieke wijze - een sturende actie door mensen om economische verandering tot stand te brengen, de noodzakelijke hulpbronnen te nationaliseren, de burgers aandeelhouders te maken, hen als aandeelhouders een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd van de winst te betalen, hen te motiveren van de producten en de hulpbronnen te kopen die genationaliseerd zijn omdat ze hun eigen bedrijf ondersteunen en je hebt een oplossing voor een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd.

Enkele voordelen van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd door de manier waarop wij het voorstellen zou zijn dat het in essentie een herverdeling van geld is hetgeen een interessant ding toestaat te gebeuren: meer mensen die geld te spenderen hebben aan de basisdingen - die vereist zijn voor een fatsoenlijk leven - zullen feitelijk veroorzaken dat sommige maatschappijen meer geld maken, er meer geld in de geldvoorraad zal zijn, aldus zal er economische groei zijn en zal deswege werkgelegenheid gecreëerd worden en zodoende zullen mensen in staat zijn in deze posities te stappen en de voordelen van zo'n scenario zullen een positieve groei tot gevolg hebben.

Begrijp dat zonder het hebben van de hulpbronnen, de manier om te garanderen hoe men het geld in het huidige systeem zal krijgen, een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd onmogelijk is en dat de huidige schaarse middelen vanwege de absolute controle van het bedrijfsleven en de extremen van concurrentie en hoe dat de groei van de geldvoorraad heeft beperkt en de hoeveelheid mensen heeft beperkt die deel kunnen nemen in de economie en dus, het economische voordeel voor iedereen laat groeien = dat scenario is een probleem en men dient een oplossing te hebben en de oplossing is dat men het kapitalisme uitbreidt door nationalisering: door de burgers de aandeelhouder te maken. Dit is speciaal in dingen als mobiele telefonie-/telefoonmaatschappijen, elektriciteit, water, al de dingen die basisbehoeften zijn: dit dienen maatschappijen te zijn die door overheidsgekwalificeerde mensen worden geleid en de burgers de aandeelhouders en de prijsstelling dient zodanig te zijn om genoeg winst te genereren om in staat te zijn aan iedereen handhaafbaar een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd te betalen en daarin, zul je een oplossing hebben voor de huidige problemen zodat we uiteindelijk omhoog kunnen stappen in een Nieuw Systeem.

Zo, laten we het eens herbeschouwen: als men je basisbehoeften neemt als stroom, mobiele telefoons, telefoons, water en men rekent er volgens een winststructuur naar om in een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd van iedereen te voorzien en iedereen is, omdat ze in een bepaald gebied of een land in de behoefte zijn om deze dingen te gebruiken - heb je een stabiel inkomen omdat je een stabiele gebruiker hebt en de gebruiker is in staat te betalen en het is deel van hun basiswijze van bestaan - dit is slechts één van de voorbeelden; mijnbouw en andere typen natuurlijke hulpbronnen zijn allemaal in een gelijke positie en zij zouden de burgers moeten toebehoren en niemand anders.

Daarvandaan kunnen we dan verdergaan naar de ultieme oplossing: Gelijk Geld waar we gelijke waardigheid brengen voor iedereen van geboorte tot aan de dood - maar daarvoor behoeven we veel onderwijs te doen omdat momenteel: de mens gehersenspoeld is om te verzekeren dat ze die elites die hun voordeel doen met het winnen in deze concurrentie van het kapitalisme niet uitdagen. Concurrentie is goed wanneer/als men concurreert met jezelf om een beter product voort te brengen, om een verbetering voor iedereen voort te brengen = dat is concurrentie binnen het principe van gezond verstand. Concurrentie die leidt tot vernietiging, armoede, uithongering en dat mensen uit hun huizen drijft en dat tot extreme rijkdom voor slechts enkelen leidt = dat is geen concurrentie, dat is pure onzin en barbarij en misbruik van alle mensenrechten in elk opzicht.

Bestudeer de universele rechten van de mens, bestudeer de Rechten van de Mens als ontvouwd door de Equal Life Foundation. Begrijp: het is tijd dat we dit op politieke wijze oppakken en een verandering bewerkstelligen in deze wereld, de situatie gaat er niet beter op worden. Sluit je aan en onderzoek oplossingen voor deze wereld.
Het is Tijd voor V e r a n d e r i n g.

donderdag 27 maart 2014

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Transparantie van Bedrijven

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Transparantie van BedrijvenIn het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd met een kapitalistische aanpak is winst één van de hoekstenen; daarom moet daar voor gezorgd worden. Een ander punt dat neigt naar veel geld verspillen is het punt dat nieuwe bedrijven gestart worden die vervolgens mislukken. Vanuit dat perspectief is het aangeraden dat er - zoals je met stadsplanning hebt - je een bedrijfsplanning hebt waar het wordt vastgesteld welk type bedrijven de gemeenschap kan onderhouden dat mogelijk is binnen de geldhoeveelheid die er bestaat en dat die bedrijven uitgepland worden en aan de burger aangeboden om op te pakken met volledige steun van de afdeling bedrijfsplanning hetgeen deel moet worden als een overheidstaak, een burgerondersteuningsfunctie die ervoor te zorgt dat bedrijven niet mislukken.

Dit zal enorme hoeveelheden geld besparen hetgeen Leefbaar Inkomen Gegarandeerd een zeer goedkope oplossing maakt voor een situatie waarin er schijnbaar eindeloze hoeveelheden geld eindigen in of inbeslagname en/of mislukking en/of misbruik en/of wanbeheer. In dit stadium zijn er geen werkelijke cijfers van dit alles
bijgehouden - we krijgen de echte getallen nooit te weten van hoeveel er eigenlijk verspild is. Maar er wordt meer verspild door inbeslagname, wanbeheer, liefdadigheid en het misbruik van oprichting van stichtingen te wijten aan de invloed van de consument dan wat er nodig is om een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd tot stand te brengen.

Je moet jezelf een aantal vragen stellen:

  •    Waarom zijn het geen duidelijke cijfers die de bevolking informeren over het beheer van de middelen?
  •     Waarom zijn er geen cijfers bijgehouden van hoeveel er eigenlijk verloren is door middel van inbeslagname?
  •     Hoeveel is eigenlijk verloren door bedrijven die failliet gaan?
  •     Hoeveel is er eigenlijk verloren door mensen die hun baan verliezen in dit stadium, niet kunnen deelnemen aan het systeem, niet in staat om bijvoorbeeld belasting te betalen of om spullen te kopen om de inkomsten te verhogen?
  •     Hoeveel wordt verspild door corrupte overheidsfunctionarissen?
  •     Hoeveel is geleid richting ongeschikte plaatsing van aanbesteders?

Dit zijn enorme bedragen die je verstand te boven gaan; hoe veel gebeurt er omdat er geen toezicht is en iedereen die deelneemt aan het systeem weet één ding: er worden middelen gestolen en er is wanbeheer en corruptie, dat is waarom ze geen transparantie willen, het komt goed uit.


In sommige landen zoals Zuid-Afrika is er het vooruitzicht van het in wetten plaatsen van 'gelimiteerde transparantie', hetgeen niets anders is dan zeggen: 'Laten we corruptie legaliseren!' Dus de integriteit van de mens in een Basisinkomen Gegarandeerd systeem moet worden beheerd met behulp van een systeem. We hebben de technologie nu om systemen op z'n plaats te hebben die de mens kan ondersteunen in de mate van het creëren van een systeem dat betrouwbaar is en dat iedereen in de wereld effectief assisteert. Wij hebben de expertise om dit te doen, nu hebben we de wil nodig om corruptie te stoppen en om misbruik te stoppen. Dit kan gedaan worden door het Garanderen van een Basisinkomen, een minimumloon te garanderen en winst te garanderen, omdat al deze drie fundamentele stenen daadwerkelijk het bestaan ​​en de uitbreiding van het Kapitalisme garanderen en een hoog functionerende en effectieve samenleving tot stand brengen met het gebruik van technologie om te produceren wat zal zorgen voor het juiste gebruik van middelen, technologie en menselijke creativiteit. Dit kan niet gebeuren zonder een gevoel van vrijheid en geld geeft een gevoel van vrijheid.


We zijn tot de conclusie gekomen dat het proberen een samenleving te vestigen zonder een manier waarin de mens haar vrijheid kan uiten gewoonweg niet gaat werken. Vrijheid is in geld, het vertaalt als de mogelijkheid om jezelf te uiten op een manier waar je je  empowered voelt evenals dat het vertaalt als het erkend en gerespecteerd hebben van je Basismensenrechten. Niet genoeg geld hebben is om mensen te ontkrachten en om hen de criminaliteit in te dwingen en zoals je hebt gemerkt raken enorme hoeveelheden geld verloren aan criminaliteit. Al deze dingen zullen stoppen als we beschikken over een fatsoenlijk technologisch systeem dat we met groot gemak kunnen vestigen in dit stadium. Wij hebben de technologie en de bestuurlijke mechanismen om dit te doen. In een kwestie van een paar jaar zal de hele wereld een internetgrid zijn en kunnen we gebruik maken van al deze dingen om criminaliteit en corruptie te voorkomen.


Basisinkomen Gegarandeerd is niet alleen een kans om jezelf te ondersteunen vanuit een economisch perspectief in termen van het waarborgen van ieders voortbestaan , maar ook vanuit economisch perspectief om een gelijke kans te hebben om jezelf en je familie te ondersteunen, wat een Basismensenrecht is. Dit is het gelijke recht dat we aan elkaar geven om potentieel vermogende individuen te worden terwijl we ervoor zorgen dat alle middelen gelijkelijk beschikbaar worden gesteld voor iedereen.


Equal Life Onderzoeksgroep


vrijdag 21 februari 2014

Schuld is ook handel"Als Mammon gebonden moet worden, dan zul je zijn machten moeten beperken, schuld en rente... Wat heeft een basisinkomen voor zin, als er nog schulden zijn of nog steeds schulden kunnen ontstaan?"
N.N.


  

Met een Leefbare Basisinkomengarantie ben je er niet. Je moet zien te voorkomen dat mensen persoonlijke schuld maken.

Daarom vind ik dus ook, dat het lenen of op afbetaling kopen van producten, zonder BKR check onmiddellijk moet worden verboden. Dat zie je in de Kijkshop of postorderbedrijven. Soms zie je nog wel eens "geen BKR check" -- dan weet je zeker wie ervoor gaat. Nog dieper kopje onder..

Iets wordt dus verkocht, met de wetenschap, dat men hoogst waarschijnlijk niet kan terugbetalen… Waarom zou men dit doen?

Schuld is ook handel!

Het handigst is, dat je twee bedrijfjes hebt… één bedrijf die spullen verkoopt en verlies lijdt, dus geen inkomstenbelasting betaald. Dit ene bedrijf verkoopt zijn schuld aan je andere bedrijf....je voelt 'm komen...je verkoopt een product, boven normale marktwaarde, immers je doet geen BKR, maar verkoopt voor een iets duurdere verkoopprijs plus rente. Vervolgens betaalt de koper niet, je verkoopt de schuld aan een incasseerder; je krijgt dan 75 of 80 procent -- 20 procent schrijf je af op niet te innen. En als je dan ook nog eens een aandeel hebt bij het incassobureautje...zit je dus niet met BTW, immers het is nu een financieel product geworden...

Veelal volgt er een inkomens- of loonbeslag...weet je zeker dat je elke maand een beetje krijgt. Geld is goed geïnvesteerd.

Binnen dergelijke geldverdienconstructies is kwijtschelden onwenselijk, want het is uitermate lucratief als mensen maar rente blijven betalen en de hoofdschuld het liefst niet aflossen. Er zijn namelijk 2 die willen hebben waarbij 1 dik verliest. 

In het Leefbaar Inkomensysteem zullen we alle schuld vergeven en dus ook overeen moeten komen dat persoonlijke schuld niet bevorderlijk is voor iemands leven. Het is niet nodig, men heeft voldoende geld (minimale voet is €1.500,=) om datgene wat men behoeft in één keer af te kunnen rekenen. Besluiten voor aankopen worden op een rationele basis genomen. De staat ook zal in het leefbaar basisinkomen ook geen schuld meer kunnen maken; dit zal in de grondwet vastgelegd dienen te worden willen we ooit vooruit komen als land. Een goed voorbeeld doet goed volgen...

woensdag 29 januari 2014

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Gelijke Valuta

- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2013/08/day-245-living-income-guaranteed-and.html#sthash.ZJ0Lp8HK.dpuf
Day 245: Living Income Guaranteed and Equal Currency

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd en Gelijke ValutaHet ideaal van de vrije markt in termen van globalisering in het kunnen kopen van iedereen en verkopen aan iedereen is gebaseerd op het idee dat: men in staat moet zijn om toegang te hebben tot de beste producten en diensten; en als dat betekent dat mensen auto's  blijven kopen uit Duitsland, dan betekent dat dat autobedrijven in andere landen hun prestaties moeten verhogen als ze willen concurreren en dus een wereldwijde stimulerende omgeving creërend voor excellentie in service en prijs-kwaliteitverhouding.

Hoewel, één van de belangrijkste invloedrijke factoren die bepalen of mensen hun spullen kopen in hun eigen land of in het buitenland is de wisselkoers tussen de valuta's. De wisselkoers is in feite de prijs die je betaalt voor een munt in termen van een andere munt. Dus, als in de VS de prijs van de auto die je wil 40 000 dollar is en in Duitsland een zeer vergelijkbare auto je 40 000 euro's zou kosten en zeg dat beide auto's aan je eisen voldoen en je hebt geen voorkeur tussen de twee, dan is er nog steeds een verschil in kosten. Zeg dat je je in Zuid-Afrika bevindt en dat de prijs voor 1 dollar 7 rand is en de prijs voor 1 euro 10 rand is, dan is de auto in de VS 'goedkoper', maar alleen omdat de Amerikaanse dollar goedkoper is dan de Euro. Men zou 280 000 Rand moeten betalen voor de Amerikaanse auto en 400 000 Rand voor de Duitse auto. Met geen voorkeur tussen beide auto's, is de keuze snel gemaakt en wordt de Amerikaanse auto gekocht.


Om te begrijpen wat de wisselkoers bepaalt tussen twee valuta's - lees: 'Wat zijn Valuta Wisselkoersen en waarom blijven ze veranderen?' (engelstalig)


Vanaf daar kun je zien dat de wisselkoers een gevolg is van de prestaties van een economie als geheel ten opzichte van de prestaties van andere economieën - en, op zijn beurt, werkt de wisselkoers diep in op de economie. Je kunt ook zien dat er binnen wisselkoersen altijd winnaars en verliezers zijn. Zeg dat als de euro 'sterk' is ten opzichte van de dollar, dan zullen Amerikanen minder uit Europa en meer lokaal kopen en de Europeanen zullen meer uit Amerika kopen en minder lokaal. Dat zou betekenen dat de Europese exporteurs slechter af zijn, maar de Amerikaanse exporteurs zijn beter af. Tegelijkertijd zijn de Amerikaanse importeurs slechter af en Europese importeurs beter af. Dus de wisselkoers is één van die dingen die een diepe impact heeft op de individuele levens van mensen, die niet in verhouding staat ​​tot hun bijzondere verdienste. Dus de hele wereldwijde vrije markt is scheef, want het is niet alleen de kwaliteit van goederen en diensten die bepaalt in welk land je je producten koopt, veel wordt bepaald door de wisselkoers, waarop men, als individu, geen invloed kan uitoefenen. Dus, hier is een ander voorbeeld van hoe de vrije markttheorie als het beste resultaat voortbrengend niet wordt toegepast en geleefd.


Dus, waarom stellen wij gelijke valuta's voor met Leefbaar Inkomen Gegarandeerd?


Omdat het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd systeem ervoor zorgt dat je economie stabiel is en effectief vanuit het perspectief dat een ieder een inkomen zal hebben waarmee men de benodigde goederen kan kopen om een ​​waardig leven te leiden en op zijn beurt wordt dit inkomen dat besteed wordt het inkomen van de beroepsbevolking, die zich nu luxueuzere levensstijl kunnen veroorloven. Als zodanig zijn de Mensenrechten verzekerd en het beginsel van diegenen die harder werken verdienen meer geld is nog steeds op zijn plaats ook. Hoewel, als we nu munten hebben met verschillende waarden, kan het hele punt instorten, omdat in plaats van de producten lokaal te kopen, kan men exact dezelfde producten in het buitenland kopen voor een 'goedkopere' prijs, alleen maar
vanwege een gunstige wisselkoers - als zodanig, stroomt het geld weg uit de economie en wordt de cyclus verstoord. 


Ongelijke valuta's verstoren de waarden van goederen en diensten over de hele wereld. Met gelijke munteenheden - als men naar het buitenland gaat en producten koopt, is het niet door een vervorming - het is omdat de goederen en diensten feitelijk beter zijn of meer kostenefficiënt zijn geproduceerd. Daarom, wanneer in een bepaald land het opgemerkt wordt dat iemands bedrijf lijdt als gevolg van mensen die in het buitenland kopen, is het een echte indicatie dat men vereist is om de kwaliteit van iemands goederen en diensten te veranderen of meer kostenefficiënt te worden - dergelijke aanwijzingen zijn geldig en stimuleert de economie op de manier waarop het hoort.

Als men kijkt naar het hele Leefbaar Inkomen Gegarandeerd voorstel zal men één ding merken: centraal in dit hele economische systeem staat één punt: Werkelijke Waarde. De Werkelijke Waarde van Leven, de Werkelijke Waarde van Arbeid, de Werkelijke Waarde van de inspanning en verdienste, de Werkelijke Waarde van goederen en diensten - over en uit met de poppenkast van overleven aan de ene kant en schandalig extravagante entertainment aan de andere - geen van beiden hebben Werkelijke Waarde - om terug te gaan naar waar het om gaat, om onszelf terug te geven en elkaar wat we verloren hebben: Waardigheid, Respect, Consideratie, Ondersteuning, Erkenning, Integriteit, Dankbaarheid.


Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is een effectieve, duidelijke manier om een ​​einde te maken aan alles en iedereen dat Leven door de eeuwen heen heeft doen afnemen, waarvan we zien dat het onaanvaardbaar is, maar waarvoor we eerder niet in staat waren een ​​oplossing te formuleren en om alles terug te brengen wat we altijd al wilden en zochten - niet alleen voor de rijken en beroemdheden, maar voor ieder afzonderlijk mens.

Voor meer informatie:

www.basicincome.me

maandag 27 januari 2014

Huizenprijzen, de PRAKTIJK(EN)

Huizenprijzen, de PRAKTIJK(EN) Tussen 1995 en 2008 stegen de huizenprijzen in Nederland met meer dan 250 procent, terwijl de kwaliteit en kostprijs niet evenredig steeg. De huizenprijzen in Nederland zijn van 1995 tot 2008 vooral zo gestegen, omdat consumenten in staat werden gesteld meer te lenen.

Voor 1995 was het gebruikelijk dat je een lening in 30 jaar
afloste. De maandelijkse kosten zijn daarna gedrukt, omdat banken wilden financieren zonder aflossing. Er werden verzekeringen bij verkocht om onvoorziene situaties te dekken.

Aflossing werd niet nodig geacht, omdat het huis toch wel in waarde zou stijgen. Om huizenprijzen te laten stijgen, heb je 4 partijen nodig. De bank, een makelaar, een aannemer en een koper.

In de jaren '80 en daarvoor werd de prijs van een huis bepaald door de grond, materiaal, en loonkosten. Als een aannemer een huis wilde bouwen maakte hij een offerte, berekende materiaal, loon en natuurlijk winst. Zo kwam de aannemer aan zijn prijs. De koper ging met dit document naar de bank, kreeg een lening, loste maandelijks af en betaalde rente.

De bank wilde meer rente, dus men bedacht, we laten ze minder aflossen, krijgen we meer rente, immers de schuld blijft langer, tenminste tot men het huis verkoopt, beetje risico afdekken met een verzekering en klaar.

Door deze constructie waren de kopers ook geneigd meer te lenen, immers maandlasten leken te overzien. De aannemerij zag dat door deze constructie de prijzen op de bestaande huizen gingen stijgen, men ging meer betalen voor een bestaande woning. De situatie ontstond, dat een aannemer een huis bouwde voor kostprijs+winst die na oplevering vrijwel gelijk duurder was. Immers de prijs was niet meer gerelateerd aan bouwkosten, maar aan wat de koper kon lenen.

De aannemers dachten, ja hallo, da's leuk, we bouwen een huis en de koper gaat er met extra winst vandoor, laten we onze winstopslag verhogen. Dus het bouwen werd duurder. Een nieuwe woning werd dus duurder, zonder dat er noemenswaardige verhogingen in loon en materiaal waren. De aannemer kreeg extra winst.

Het cirkeltje ging door, huizen werden duurder, de aannemers dachten hoe kunnen we het maximale eruit halen. De oplossing lag bij de makelaars. Weet je wat we doen, we gaan geen offerte meer maken op basis van kostprijs, maar we maken een bouwtekening, laten deze aan een makelaar zien, we vragen wat zou dit huis kosten als we die daar bouwen? Mag jij dit huis voor ons verkopen, indien er nog geen koper is, kunnen wij lekker bouwen. Komt allemaal goed.

Je begrijpt, dat aannemers, geldverstrekkers en makelaars elkaar "goed" kennen, dus makelaar vraagt aan bank hoever kan ik gaan, wat kan je verstrekken? Zo kan iemand in het "wereldje" goed zaken doen.

Aldus gebeurde, de makelaar maakte een taxatie op een nog niet gebouwd huis, met deze taxatie ging de koper naar de bank en kreeg geld, immers de tegenwaarde was gedekt door een taxatierapport. Het huis was het wel waard. De bank verstrekte enorme leningen, de makelaar kreeg een percentage van de verkoopprijs, de aannemer maakte winst als nooit tevoren.

Echter, dit spelletje kun je spelen, tot tweeverdieners niet meer rente kunnen betalen, het houdt een keer op. Wat is het duurste huis dat een tweeverdiener kan belenen, het stopt dan. Men kan niet meer lenen, dus de eigenaar van een bestaand huis moet met de prijs dalen. Echter velen hebben het huis niet afgelost... Er ontstaat een restschuld...

Dus, hoe meer geld er in bezit van enkelen komt, hoe meer opgeblazen de prijs van een product zal worden. Als je het geld eerlijker (lees: gelijker) verdeeld, zal men niet in staat zijn te veel te betalen voor een product. Het is dus niet schaarste wat leidt tot inflatie, maar EGO.