zaterdag 25 januari 2014

Wat is het onvoorwaardelijke gegeven in Leefbaar Inkomen Gegarandeerd?


Het voorstel in Leefbaar Inkomen Gegarandeerd (LIG) is om het Leefbaar Inkomen te verstrekken aan diegenen die het nodig hebben om aan de levensvoorzieningen te voldoen. Dit betreft niet de mensen die een baan hebben welke ruim voldoende geld geeft om 'waardig' van te leven, waarin met waardig bedoeld wordt dat het niet alleen ruimte geeft om net de huur en het eten van te kunnen betalen, maar dat er voldoende geld is om in voedsel, water, woonruimte, gezondheidszorg, educatie, kleding, vervoer, publieke diensten te voorzien zonder iedere maand 'zorgen' te hoeven maken of er voldoende geld is om te eten. Het minimumloon zal hierin het dubbele zijn van het Leefbaar Inkomen. Op deze manier is er voldoende motivatie om te blijven werken en om onszelf te onderwijzen en bij te dragen aan de continuïteit en functionaliteit van de maatschappij. Er zullen dus eerst een serie veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de standaard van het minimumloon, aangezien deze in de huidige economie lager is dan de standaard van de fundamentele levende benodigdheden die gedekt is in een Leefbaar Inkomen.

Feitelijk biedt het Leefbaar Inkomen een onvoorwaardelijke ondersteuning voor een ieder in de wereld, aangezien niemand zonder geld komt te zitten om waardig van te kunnen leven. Dan wel via een Leefbaar Inkomen, dan wel door betaald werk te verrichten. Hierin kan de beslissing genomen worden om niet te willen werken en dan ontvangt men dus een Leefbaar Inkomen. Echter dit betreft dan de helft van het nieuwe vastgestelde minimum loon en dus zal er minder geld beschikbaar zijn voor zogenaamde 'luxe artikelen' en andere toevoegingen die geld kosten bovenop de fundamentele levende benodigdheden zoals genoemd.

Hierin kunnen we in onszelf zien wat het is dat we niet iedereen deze fundamentele levende mogelijkheid gunnen als we reactie in onszelf ervaren op het 'voorwaardelijke' aspect in het Leefbaar Inkomen als dat degenen die al voldoende geld hebben, niet nog eens hier bovenop een Leefbaar Inkomen ontvangen. Als we namelijk voldoende geld verdienen om waardig van te leven door middel van werk, dan betekent dit dat we in staat zijn om via werk voldoende geld bij elkaar te krijgen voor onszelf en eventuele gezinsleden om van te leven. Een ander is daar eventueel niet toe in staat, wat in veel gevallen te maken heeft met het niet hebben van de juiste mogelijkheden, zoals plaats/land van geboorte, opleiding, gezondheidskwesties en leeftijd en/of verantwoordelijkheden zoals bijvoorbeeld het opvoeden van een kind. Plaats jezelf hier in de schoenen van een ander en geef zoals je zou willen ontvangen. Op deze manier heeft iedereen een gelijk startpunt met voldoende geld om van te leven als fundamenteel menselijk geboorterecht waarin de mogelijkheid ligt om zichzelf te onderwijzen en de creativiteit tot ontwikkeling te brengen om zelf eventueel bij te dragen aan de maatschappij als hoe men zichzelf in expressie wil brengen.

Het gaat hierbij om het belang van een ieder, dat iedereen gelijke kansen heeft om in de basisbehoeften te voorzien en hierbij de financiële mogelijkheid om zijn/haar creatieve potentie tot expressie te brengen en via deze weg bij te kunnen dragen aan de voortgang van de economie. Hierin moet gekeken worden naar de praktische mogelijkheden in de economie zoals die op dit moment bestaat. Onvoorwaardelijk een Leefbaar Inkomen geven aan iedereen, ook aan diegenen die het niet nodig hebben, betekent een heleboel meer geld dat beschikbaar moet zijn, wat het onmogelijk maakt om het Leefbaar Inkomen daadwerkelijk te implementeren in de economie zoals die nu bestaat. Het gaat dus om de meest praktische oplossing in de huidige situatie zoals de economie bestaat waarin iedereen gebruik kan gaan maken van het fundamenteel menselijk geboorterecht met toegang tot de fundamentele levensvoorzieningen, dan wel via een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, dan wel via een inkomen uit arbeid, dan wel via familiebezit. Het is een onvoorwaardelijk menselijk geboorterecht in een praktische en haalbare vorm.

Hierin is het van belang om te zien dat de inzet via betaald werk in principe niet werkelijk een probleem is voor de meeste mensen. Het probleem op het moment is dat er veelal geen waardering is voor de werkzaamheden die verricht worden, welke zich vertaalt in erbarmelijk lage lonen, slechte werkomstandigheden, ongelijke behandeling op de werkvloer etc., waardoor de motivatie tot werken daalt en omslaat in weerstand. Tevens is er nauwelijks tot geen mogelijkheid om niet te werken en zich in te zetten voor verantwoordelijkheden die geen loon geven. Met een minimumloon als verdubbeling van een Leefbaar Inkomen, zal er verandering komen in het betaalde werk en met een Leefbaar Inkomen is er ten alle tijden de mogelijkheid om zich te richten op de verantwoordelijkheden die geen loon geven (denk bijvoorbeeld zoals kort genoemd aan het opvoeden van de kinderen als één van de meest verantwoordelijke taken). Beiden zullen ten gunste komen van de gehele economie die weer zal aantrekken aangezien er weer geld beschikbaar komt bij de mensen om uit te geven.

Voor uitgebreide informatie en voorstellen als mogelijkheid tot financiering van LIG zie Leefbaar Inkomen Gegarandeerd via de links in dit blog. De voorwaarden voor LIG zijn heel algemeen opgesteld, waarbij naarmate de tijd vordert en de informatie-integratie evolueert, er een breder scala van ontvangers zal zijn met de mogelijkheid om de voorstellen voor LIG steeds meer op maat samen te stellen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten