donderdag 4 juli 2013

Het Basisinkomen en Lagere PrijzenOm te beginnen moeten we de economische theorieën voor altijd tot de categorie van samenzweringscomplotten verbannen, want over de afgelopen decennia laat het bewijs heel duidelijk zien dat wanneer onze economen gaan samenzweren zij grote ongelijkheid tot stand brengen waarmee zij het vermogen van de economie om genoeg banen te creëren vernietigen door de gehele productie in handen van een paar grote bedrijven te leggen zonder een stelsel achter de hand te hebben om de burgers van deze wereld te ondersteunen. En het is duidelijk dat tot op heden de economen niet in staat zijn geweest om te komen tot - en het lijkt opzettelijk - een oplossing die wereldwijd aanslaat, terwijl diegenen die momenteel profiteren van de huidige toegepaste economische samenzweringscomplotten verbazingwekkend rijk worden, iets waar geen eind aan lijkt te komen.

Binnen deze context moeten we uiteraard ook kijken naar het hersenspoelen. Ook onze psychologie is gebaseerd op theorieën die afgeschreven zouden moeten worden als samenzweringscomplotten, omdat het mensen niet leert hoe de geest functioneert, in plaats daarvan maakt zij daadwerkelijk gebruik van de facetten in de geest die verslaving en macht veroorzaken - zoals emoties en gevoelens en gedachten - om zo geaccepteerde manieren van het menselijk bestaan te worden die vervolgens in de reclame en de media en Hollywood gebruikt worden om de mens zo te programmeren/bespelen dat de mens zijn huidige condities op Aarde accepteert zonder vragen te stellen over zijn werkelijkheid. Daarnaast hebben ons onderwijssysteem en ons onderwijs onze menselijke vermogens tot rede in zo'n mate gereduceerd zodat we een compleet afgestompte samenleving hebben met een onvermogen om minimaal te kunnen rekenen en lezen en de echte betekenis van woorden te kunnen onderzoeken en in plaats daarvan creëren we ideologieën die verkondigen dat we de dingen zo binnen moeten laten komen dat het 'goed klinkt' maar niets zegt - een complete vorm van gedistantieerde informatieoverdracht, die in zekere zin de 'New Age' beweging heeft gevormd. In zekere zin maakt elk mens nu deel uit van deze 'New Age'. Het is een vorm van spiritualiteit, het maakt niet uit in welke categorie jij jezelf plaatst, je volgt allemaal hetzelfde uitgangspunt. En dit uitgangspunt is gebaseerd op een interessant gegeven: het is de religieuze theorie dat 'Jezus je zal redden', dat is de basis geworden van het consumentistische systeem waar het allemaal draait om besparen en bezuinigen en producten zo goedkoop mogelijk te bemachtigen, want dat is concurrentie en dat is marktwerking volgens deze theorie.

Je zou een stuk papier moeten nemen en het volgende berekenen: wanneer je de prijs verlaagt wat impliceert dat de waarde van de arbeid wordt verminderd, dan verminder je ook het inkomen en dat is wat al tientallen jaren plaatsvindt - het reële inkomen van de mens is verminderd, inflatie is toegenomen voor bepaalde zaken, sommige basisbehoeften zijn goedkoper geworden en dan is er deze grote ophef over bezuinigingen en het ultiem interessante aspect van controle dat 'liefde' heet. Je kunt dit zien tijdens alle belangrijke feestdagen, wat nu de enige waarde die het heeft besparen is en hoe je van iemand kan 'houden' door dingen voor ze te kopen, hoe dat de basismanier van het denken van de mens heeft beïnvloedt.   

Deze prijsverlagingen zelfs al laat je een machine al het werk doen - wat gebaseerd zou moeten zijn op kapitaal en de vooruitgang van de menselijke capaciteit wat dus het menselijke bestaan meer zou moeten waarderen - in plaats van prijsverlaging, inkomensverlaging en stijgende werkeloosheid wat wordt verheerlijkt als zijnde kapitalistische vooruitgang. Tegelijkertijd vindt er iets zeer boeiendst plaats: wisselkoersen, waarbij bepaalde landen geld hebben dat meer waard is dan dat van andere landen, wat wordt gebruikt om middelen tussen het ene en het andere land uit te wisselen, wat wijdverbreide armoede veroorzaakt, want in theorie zouden de burgers van een land moeten profiteren van deze uitwisseling van middelen, maar het wordt allemaal gedaan onder het mom van grote bedrijven, die eigendom zijn van politici die machtsposities creëren. En hier zie je dat de vroege speltheorie die we thuis leerden door het spelen van 'Monopolie' een grote rol speelt, het wordt deel van de geaccepteerde theorie die voorschrijft hoe wij moeten leven op aarde waardoor er maar een paar grote vastgoedbezitters zijn in de wereld en de eigendommen die zij bezitten zijn niet perse land of middelen, het is geld - en omdat zij er veel van hebben staat dat gelijk aan het klaarblijkelijk goed functioneren van het systeem voor iedereen! Dit is een vreemd iets…

Dus deze lagere prijzen ideologie heeft voor grote problemen gezorgd, terwijl dit wordt gebruikt door enkele mensen om aan te tonen dat een 'basisinkomen dus de prijzen verhoogd' - uiteraard moeten de prijzen omhoog, er zal meer geld gecreëerd moeten worden, je zult de waarde van de mens moeten laten zien, anders kan het kapitalisme niet werken. Menselijke arbeid is kapitaal en dat kapitaal zou moeten toenemen omdat de basiscapaciteiten en de kennis van het mensenras zijn toegenomen en daarom moet hierop meer nadruk/waarde worden gelegd/gegeven, maar in plaats daarvan neemt de waarde af. Daardoor is de mate van ongelijkheid en het aantal mensen in de wereld dat op de armoedegrens leeft - of beter gezegd op de grens van de dood - toegenomen en op de grens van de dood betekent dat zij niets anders te doen hebben dag in dag uit dan al hun tijd besteden aan het vinden van middelen om in leven te blijven, zij leven elke dag op de grens van de dood, zij kunnen het huidige systeem niet eens uitdagen want zij leven continue op de doodsgrens en zij zijn op die manier de meest perfecte slaaf geworden.

Fascinerend genoeg is de hersenspoeling zo effectief dat het volledig geaccepteerd is en dat diegenen die nog in staat zijn om de problemen op te lossen de kluts kwijt zijn, niet in staat om de meest simpele basisprincipes van 1+1=2 toe te passen, want wanneer je de wereld wil voorzien van voedsel en je wil een systeem zoals kapitalisme gebruiken, dan zul je genoeg geld moeten creëren. Je creëert genoeg geld wanneer je de productie voldoende waardeert zodat binnen de winst - of de brutowinst van het product - er genoeg geld is om te garanderen dat iedereen die deel uit maakt van die productie - ook historisch gezien - genoeg geld verdient. Dat zal uiteraard de mogelijke winst doen toenemen en daardoor de mogelijkheid op overvloed en wanneer men dit goed doet: dan zal het de ongelijkheid verminderen.

We kunnen in deze wereld niet tot een basisinkomen komen door de huidige geaccepteerde economische samenzweringscomplotten te gebruiken of door waarde te hechten aan onze huidige economen - wanneer je basiskennis wilt hebben, bestudeer dan eens iemand zoals Noam Chomsky en dan zul je zien wat het betekent om kritisch te kunnen redeneren en wat het betekent om in staat te zijn om voor jezelf te kunnen denken. Wanneer je niet kunt doen wat hij doet dan heb je een probleem, je bent gehersenspoeld! Wanneer je alleen maar zegt "wow! zie hem en luister naar hem" en vervolgens doe je niets, je gaat niet in de politiek, zodat het probleem dat wij met het onderwijs hebben opgelost kan worden, betekent dat je zult eindigen in een situatie waarin je geen macht hebt en dit is precies wat er is gebeurd. Op dit moment hebben de burgers van deze wereld geen politieke macht, want je kunt worden beïnvloed door de media door informatie zonder het vermogen te hebben om te zien wat feitelijk de werkelijkheid is - dat wiskundig zou resulteren in wat het beste is voor Iedereen, terwijl complottheorieën gebaseerd zijn op het scheppen van een 'gevoel'  binnenin jezelf dat jouw gedrag en stem in zijn macht heeft, waardoor je in wezen deel van het probleem wordt.

Dus hoe zullen we het Basisinkomen als een oplossing presenteren, we zullen de punten onder de aandacht brengen - waar we al uitvoerig onderzoek op hebben gedaan - we zullen de punten uitspreken en presenteren hoe ze nu zijn en een oplossing baseren op de feitelijke werkelijkheid, want dat is de enige manier waarop het kan werken.

Begrijp dat voordat een systeem om te werken en genoeg Basisinkomen voor iedereen te creëren, Basisinkomen zou betekenen voldoende te hebben om te overleven en in staat te zijn om een standaard leven op aarde te kunnen hebben, wat je zou verwachten voor jezelf wanneer je basisbehoeften vervuld zijn - en om dat te laten gebeuren binnen een kapitalistisch systeem zal er voldoende geld moeten rollen dat geproduceerd wordt door de geaccumuleerde arbeid en tijd en de inbreng door de tijd heen. Dit zou al generaties hebben moeten groeien en de wereld zou op dit moment een plek van overvloed moeten zijn, maar in plaats daarvan hebben we schijnbaar opzettelijk, maar mogelijk ook verbluffend door een vorm van domheid, de huidige werkelijkheid gecreëerd in plaats van een groeiende economie - hetgeen is wat het resultaat had moeten zijn van geaccumuleerde arbeid, intelligentie en onderzoek over de tijd heen, zijn we bezig geweest onze capaciteit te reduceren om te kunnen zorgen voor de burgers van de wereld en rechtvaardigen we dat op elke mogelijke manier door theorieën en opinies in plaats van de feiten onder ogen te zien. Zelfs onze wetgeving werkt met opinies, onze psychologie werkt met opinies, ons onderwijs werkt met opinies, onze politiek werkt met opinies - je krijgt geen feiten te horen - onze media die een journaal van de werkelijkheid zou moeten zijn, werkt met opinies, geen feiten maar gevormde opinies in plaats van te handelen op een manier die ieder mens verzekert van een reis op deze wereld die de moeite waard is. Wij hebben geen integere journalisten, dat is jammer - maar dit zal stoppen want de situatie zal exponentieel uit de hand lopen zoals het al is sinds de laatste acht of negen jaar en dit zal zich enorm gaan uitbreiden.

Fascinerend genoeg en ondanks dat wat we gedeeld hebben, zien we dat veel van wat er wordt gezegd in de wereld totaal anders uitpakt, we worden aangevallen vanuit elke hoek en er zijn nog steeds weinig mensen met een beetje integriteit die zijn opgestaan en hebben gezegd "Ok wat je zei heb ik inderdaad zien gebeuren, sorry, ik was gehersenspoeld" - Ik denk dat dit iets teveel gevraagd is? Het besef dat je bent gehersenspoeld en het vergevingspunt. Maar we zullen het nogmaals herhalen: de dingen gaan nog veel erger worden, jij bent onderdeel van de samenzweringstheorieën, omdat je altijd in je geest aan het denken bent en jouw denkpatronen geplaatst zijn binnen de context van samenzwering, daarom vertrouw je niemand in jouw wereld om je heen en je zult je altijd afvragen wat anderen van je denken - deze vorm van denken is samenzweringsdenken, jij hebt dat dus ben je gehersenspoeld en ben je deel van het probleem waarom de wereldeconomie in elkaar stort. Het is tijd om te veranderen, tijd om een gedegen scholing te genieten en jezelf weer op de rails te krijgen zodat we verder kunnen gaan naar een systeem waar het Basisinkomen van ieder mens gegarandeerd is.2 opmerkingen:

 1. Basisinkomen levert geen lagere prijzen op.

  Met invoeren van basisinkomen wordt alleen een deel van het inkomen anders over de mensen verdeeld. Over het algemeen wordt namelijk netto inkomen verschoven van alle werkenden naar mensen met een NIET werkende partner.

  Verder wordt door invoeren van een basisinkomen op grote schaal onnodig belastinggeld rondgepompt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De uiteenzetting als in het artikel beweert geenszins dat basisinkomen lagere prijzen oplevert. Dit is een conclusie die je in je eigen geest hebt genomen. Ik zou het artikel nog eens lezen om het punt te begrijpen dat het gaat om "wanneer je de prijs verlaagd wat impliceert dat de waarde van de arbeid wordt vermindert, je ook het INKOMEN verminderd en dat vindt al tientallen jaren plaats - het reële INKOMEN van de mens is verminderd."

   Aan het netto inkomen van werkenden komen op een directe wijze is geen levensvatbare oplossing. Een manier om een leefbaar Basisinkomen te financieren is de nationalisatie van hulpbronnen binnen elk land. Om het gemeenschappelijk welzijn te bevoordelen, worden de hulpbronnen van elk land opnieuw herverdeeld door het nationaliseren van bedrijven die de nationale hulpbronnen in de productie en productieprocessen gebruiken. De burgers zouden dan werkelijk aandeelhouders van deze bedrijven worden. Economische winst gegenereerd door bedrijven in gemeenschappelijk eigendom zou gedeeltelijk (of geheel, indien nodig) het Basisinkomen financieren. Afgezien van de voor de hand liggende financieringsfunctie van een dergelijke stap, biedt de nationalisatie van de hulpbronnen en aangesloten bedrijven een kans/gelegenheid voor het beheer van de hulpbronnen van het land door de mensen van dat land en is in feite een uitbreiding van directe democratie.

   Voor structurele aanpassingen, meer 'out of the box' financieringsmethoden en indirecte belastingmethoden, zie Leefbaar Inkomen Gegarandeerd Voorstel >> http://www.scribd.com/doc/202840348/Leefbaar-Inkomen-Gegarandeerd-Voorstel

   Verwijderen