zondag 10 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (11) - In het belang van milieu, natuur, mensen en dieren


"Het obi geeft werknemers de mogelijkheid om arbeid die schadelijk is voor milieu, natuur, dieren of mensen te weigeren."

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 11.

Er zijn nu nog weinig tot geen bedrijven die in het belang van milieu, natuur, mens en dier hun beleid voeren. Ethiek wordt nauwelijks toegepast in beleidsvoering, laat staan dat hier verantwoordelijkheid in wordt genomen. Winstmaximalisatie staat voorop en dit gaat ten koste van de duurzame belangen die we hebben bij de aarde, dieren en als mensheid.
Werkgevers zijn geïnteresseerd in winst, in eigen belang om het voortbestaan van de zaak verzekerd te zien. Wat de consequenties hiervan zijn voor anderen en de aarde, is zeker geen prioriteit. Werknemers werken voor hun salaris en werken net zo hard mee aan de winstmaximalisatie, en dus eigen belang, van het bedrijf. Wanneer je als werknemer ethische normen voorop stelt, heb je direct een probleem wanneer het bedrijf andere belangen heeft die niets met ethiek te maken heeft.
Met een gegarandeerd leefbaar inkomen heb je geen angst om ontslagen te worden en met onvoldoende inkomen te komen te zitten. Daardoor is het eigen belang niet langer allesoverheersend en kun je oog krijgen voor het belang van iedereen. Hierdoor ontstaat het zien van de verantwoordelijkheid die we hebben te nemen voor de puinhopen die we als mensen gecreëerd hebben uit eigen belang en kunnen we aan oplossingen werken in het belang van iedereen.
Het bestaansrecht wordt in alles gezien wat tot uitdrukking komt in een gegarandeerd leefbaar inkomen. Hiermee bedoel ik dat wanneer iemand de omschakeling maakt van eigen belang naar het belang van iedereen dat hij zijn bestaansrecht niet langer los kan zien van alles en iedereen om hem heen. Want hij is alles. Als hij zichzelf geen bestaansrecht toekent dan doet hij dat met niets. Een gegarandeerd leefbaar inkomen is dan een uiting van zichzelf het leven schenken/toekennen en iedereen om hem heen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten