vrijdag 24 januari 2014

Ruime verdrievoudiging aantal WW-uitkeringen en Leefbaar Inkomen Gegarandeerd

Vandaag las ik op de lokale digitale krant het laatste persbericht van het CBS aangaande de toegenomen werkloosheid in het artikel Woerden sluit 2013 boven magische 1000 WW-uitkeringengrens.

De tendens die hier aangegeven wordt mag erg verontrustend genoemd worden, dat in 4 jaar tijd een ruime verDRIEvoudiging van het aantal mensen dat een uitkering nodig heeft, heeft plaatsgevonden. 
"In december 2009 telde Woerden nog maar 314 WW-uitkeringen. In december 2013 was dit aantal gestegen naar 1124 WW-uitkeringen."
Dit geldt uiteraard niet alleen voor de gemeenten die hier genoemd worden. Deze cijfers - die we bij benadering moeten nemen omdat het CBS bepaalde mensen uitsluit in hun berekeningen - geven aan hoe slecht het ervoor staat met het aantal banen dat  nog beschikbaar is in ons land. En dus hoe het staat met onze liquide middelen. Niet dus. De gebruikelijke vingerwijzing overigens naar buitenlanders die ('onze') banen zouden wegkapen gaat natuurlijk niet op. Het is het systeem an sich, gecreëerd en gedoemd om te falen. Laten we reëel worden en verantwoordelijkheid nemen voor alles en iedereen zodat we op een dag waardige mensen worden.

Dus terug naar de realiteit, de massawerkloosheid in de wereld neemt hand over hand toe en deze trend zal niet stoppen als we niet een nieuw geldsysteem gaan invoeren. Moge dat iedereen of althans veel mensen duidelijk gaan worden. Eén van de oplossingen om het toenemende aantal werklozen/werkzoekenden/zieken/ouderen te kunnen voorzien van een leefbaar inkomen is (een deel van) de miljoenenwinsten van de nationale nutsbedrijven uit te keren als een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd. Deze mensen (zeker 1,5 miljoen mensen leven onder of op de armoedegrens) geven nu geen geld uit omdat ze niets te besteden hebben, dus stagneert de economie. Dit gegarandeerde leefbaar inkomen/basisinkomen komt dan terug de economie in waardoor bedrijven ook weer mensen kunnen gaan aannemen in plaats van wat ze nu doen, zoveel mogelijk mensen lozen om die verdomde concurrentieslag te kunnen winnen. Die almaar lagere prijzenoorlogen hebben ons de das omgedaan.


Onderzoek het Basisinkomen-/Leefbaar Inkomensysteem en echte oplossingen. Een Basisinkomen/Leefbaar Inkomen zal besteed worden in de lokale economie en zo meer belasting genereren en meer banen scheppen. Een win-winsituatie.

Sta ook op voor echte duurzame oplossingen en participeer in de politiek!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten