zaterdag 11 januari 2014

Leefbaar Inkomen en Effectieve Markten

Economist's Journey to Life Day 235: Living Income and Effective Markets

- See more at: http://economistjourneytolife.blogspot.nl/2013/06/day-235-basic-income-and-effective.html#sthash.AeLQkvQP.dpuf
124" ... en het leidt tot middelmatigheid door de opkomst van een "massacultuur" te bevorderen waar voorzien wordt in de laagste smaken. Bovendien is het in strijd met de menselijke natuur met zijn rijke diversiteit. Waarom gelijk maken dat wat niet gelijk was in de eerste plaats?"
 

Het bovenstaande citaat werd gemaakt met betrekking tot de promotie van Gelijkheid in de samenleving. Binnen de uitvoering van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, promoten wij Gelijkheid in het iedereen in een positie plaatsen vanwaar men kan participeren in het Leven, economisch, politiek, sociaal en cultureel.

Door een leefbaar inkomen
te geven aan degenen die niet in staat zijn of nog een stabiele inkomstenstroom voor zichzelf moeten opbouwen, zorgen we ervoor dat iedereen uitgerust is om in de samenleving te participeren. Dit plaatst iedereen op een meer  'gelijke voet', omdat iedereen in staat is om zorg te dragen voor de eigen basisbehoeften en bij te dragen aan de samenleving.

Door de implementatie van een gegarandeerd leefbaar inkomen, zullen we een nauwkeuriger marktsysteem krijgen. Naarmate er meer vraag wordt gevalideerd door middel van een leefbaar inkomen dat iedereen voorziet van geld om hun eisen te 'ruggesteunen' - zullen onze vraagcurven de vraag van bevolking preciezer tonen en weerspiegelen, dientengevolge toe te staan het aanbod aan te passen aan de werkelijke vraagniveaus van de consumenten (omdat iedereen nu erkend wordt als een consument) en voorzien in dat wat werkelijk wordt gewild door de maatschappij. Eerder (of op dit moment) werd alleen die vraag erkend die gesteund werden door iemands koopkracht. Dit betekent dat er een exclusief voorzieningsmechanisme plaats vindt voor degenen die geld hebben, door hen die nog meer geld willen. Vanuit dit ontstond een massacultuur in termen van de kunsten als in de Muziekindustrie, waar de mainstream muziek helemaal gaat over wat 'de meeste mensen die geld hebben' willen horen - waar alleen de smaak van geld wordt verzorgd als dat wat 'het meest winstgevende' zal zijn - wat leidt tot een muziekindustrie die veel gebieden van muziek negeert te ontdekken omdat er 'geen geld in zit', wat ons achterlaat met een saaie, eentonige, matige mainstream muziekindustrie. Door de uitbreiding van de economische participatie voor iedereen zullen meer mensen in staat zijn om 'hun stemmen te plaatsen' als hun vraag van wat zij willen/willen ontvangen - en dus zal de muziekindustrie een grotere variëteit aan signalen van soorten muziek ontvangen om te verkennen en ontwikkelen.

Voor meer informatie over de Muziekindustrie en Leefbaar Inkomen, lees het volgende blog: Leefbaar Inkomen en de Muziekindustrie.


Het bevorderen van gelijkheid als gelijkheid in economische participatie leidt niet tot middelmatigheid en 'massacultuur' - dat hebben we al en is het resultaat van een winstgebaseerd systeem, een systeem van discriminatie. Door de implementatie van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is iedereen in staat hun vraag effectief naar de markt te signaleren. Alleen wanneer we een Leefbaar Inkomen hebben kan onze "menselijke natuur met zijn rijke diversiteit" worden vastgelegd en gereflecteerd in onze samenleving en economie en kunnen we echt genieten van de variatie en creativiteit die de mens te bieden heeft.

Sta voor een Leefbaar Inkomen Garantie, sta ​​voor een beter en effectiever Marktsysteem! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten