zaterdag 9 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (10) - Een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt

"Door het obi zal waarschijnlijk een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt ontstaan." Op dit moment hebben werknemers ten opzichte van werkgevers als gevolg van de hoge werkloosheid een relatief slechte onderhandelingspositie. De vrije werking van de arbeidsmarkt is verstoord. Ten gevolge van het obi krijgen individuele burgers naar verwachting een sterkere onderhandelingspositie; iets dat nu slechts door collectieve actie kan worden bereikt. Het obi kan leiden tot betere werkomstandigheden, meer rechtvaardige inkomensverhoudingen en minder uitval door arbeidsongeschiktheid en ziekte.

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 10.
Een slechte onderhandelingspositie ontstaat doordat er minder werkgelegenheid is en er veel meer mensen zijn die werk zoeken. Mensen accepteren daardoor werk wat tijdelijk is, laag betaald wordt, waarin ze zich niet kunnen ontwikkelen en waar geen perspectief is op een vaste aanstelling, met alle voordelen die bij een vaste aanstelling horen.
Met een basisinkomen ben je minder afhankelijk van wel of geen werkgelegenheid waardoor de onderhandelingen meer gelijkwaardig zijn. Je start vanuit gelijkwaardigheid en kan als startpunt je eigen visie nemen en die overeenkomen met een ander om zaken te doen.
Vakbonden zullen verdwijnen wanneer iedereen voorzien is van een basisinkomen. Het is niet meer nodig om collectief voor iedereen op te komen omdat mensen te weinig loon krijgen in verhouding tot de kosten die ze hebben om in leven te kunnen zijn.
Wanneer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om te gaan werken dan zullen de psychische gevolgen hiervan duidelijk merkbaar zijn. Intrinsiek gemotiveerde mensen hebben:
  • Een hoger concentratieniveau
  • Meer creativiteit. Dit zou onder andere komen door een verhoogd concentratieniveau, hogere bereidheid tot het nemen van risico's, het speelser zijn en het flexibeler verkennen van cognitieve paden
  • Grotere gevoelens van zelfcompetentie en trots
  • Meer plezier tijdens het uitvoeren van hun taak
    Bron: Wikipedia 
De afname van angst voor het verlies van inkomen/werk zal ziekte/ziekteverzuim drastisch doen dalen. Dit heeft dan ook weer een remmend effect op de wildgroei van nietsontziende ziekteverzuimorganisaties die nu dikke winsten maken over de ruggen van 'zieke' mensen. Eigenlijk is dus de landelijke invoering van een leefbaar basisinkomen een 'preventief behandelen' als beoogd door ziekteverzuimbedrijven. Als de angst voor de overleving afneemt, nemen de psychologische/psychosomatische aandoeningen af. Simpel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten