zondag 3 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (4) - Bevrijding uit de armoede- en werkeloosheidsval

 
"Het verrichten van betaalde arbeid wordt voor uitkeringsgerechtigden aantrekkelijk. De reden hiervoor is de afwezigheid van een inkomens- en vermogenstoets, wat laag opgeleide en/of langdurig werklozen kan helpen zich uit de armoede- en werkloosheidsval te bevrijden".


Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 8 paragraaf 2.3

Wanneer je in het huidige systeem je baan verliest heeft dit enorme consequenties. Je krijgt een uitkering en wanneer er geen zicht is op een nieuwe baan met hetzelfde inkomen, zul je grote veranderingen moeten doorvoeren in je leven om van de uitkering rond te kunnen komen. De kans is bijvoorbeeld groot dat als er weer een baan gevonden wordt, het bijbehorende loon rond het uitkeringsbedrag zal liggen waardoor de uitkering en de daarbij behorende kwijtscheldingen en toeslagen lager zijn of vervallen. Dit heeft tot gevolg dat iemand minder inkomsten binnen krijgt dan de uitkering die hij/zij kreeg en motiveert niet om te gaan werken. Men komt vast te zitten en de armoedeval is een feit.
Met een leefbaar gegarandeerd inkomen is er sprake van voortdurende inkomenszekerheid/bestaansrecht. Er is geen armoedeval.
Het doet er niet toe of je laag of hoog bent opgeleid. Wanneer je bijvoorbeeld van werk verandert, een periode wil zorgen voor een naaste, wil studeren of gaan reizen, dan kan dit omdat je inkomen gegarandeerd is.
Ook is het voor iedereen mogelijk om zelf te bepalen of en welke werkzaamheden hij wil verrichten in de maatschappij en naar eigen vermogen. De intrinsieke motivatie van mensen zal veel meer dan in het huidige systeem een startpunt zijn om te gaan werken en zich in te zetten voor de maatschappij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten