vrijdag 5 juli 2013

De B.I.G. vraag


Waarom zijn de rechten van de mens niet voor een ieder beschermd op Aarde?

Wanneer we deze vraag doortrekken op het niveau van een ouder, dan mag het duidelijk zijn dat iedere ouder de beste toekomst voor zijn kind hier op Aarde wil. Op de manier hoe ons huidige systeem functioneert, is het meer gebaseerd op geluk dan op het feit dat men door op Aarde te zijn geboren het recht heeft op een fatsoenlijk Leven waarin aan alle basisbehoeften tegemoet wordt gekomen. Niemand die deze basisbehoeften al heeft wil deze opgeven om verder te leven onder de condities van diegenen die geen mensenrechten hebben; dit systeem drijft deze condities tot uitersten tussen diegenen die het hebben en diegenen die het niet hebben.

Met een Basisinkomengarantie, wat in zekere zin positief kapitalisme is, kan dit probleem en een hoop onnodige disharmonie op Aarde worden opgelost - om nog maar niet te spreken van alle oorlogen - dit kan tot een einde komen, omdat we dan een systeem hebben dat werkt. Oorlog is voor die paar elites een gemakkelijke manier geworden om veel geld te verdienen, door gebruik te maken van de slaven die een schijntje betaald worden voor hun vaderlandsliefde om erop uit te trekken en mensen te vermoorden. En dit alles om de wapenindustrie in stand te houden, die in essentie op alle mogelijke manieren de Rechten van de Mens schaadt.

Dus is het belangrijk dat je onderzoekt wat 'mensenrechten' voor jezelf inhouden en om dan te bekijken of jij ze ook hebt. En wanneer jij het geluk hebt dat je ze hebt, onderzoek dan ook of iedereen ze heeft en zo niet, dan moeten zij ervan verzekert worden dat zij die wel krijgen, want: als de rollen omgedraaid worden en jij aan het kortste eind trekt en op Aarde in het concentratiekamp van de armoede terecht komt, wat deel uitmaakt van de holocaust van het hedendaagse kapitalisme en elitisme, waar men om niemand anders geeft dan om zichzelf en waar jij geld gebruikt als een scheidslijn tussen mensenrechten en het niet hebben van mensenrechten.

Als een onvermijdelijk gevolg van de democratie gaat er een wijziging in het systeem komen en zodra mensen beseffen dat politiek gebruikt kan worden om een verandering teweeg te brengen en dat zij de democratie/meerderheidsregel kunnen gebruiken om die verandering - die in het belang van een ieder is - teweeg te brengen en dat ook werkelijk te doen: ben ik er vrij zeker van dat daar de nodige consequenties van gaan komen, want de schending van de mensenrechten zullen zeker onderzocht gaan worden - zelfs al zou het alleen maar op de manier zijn zoals dat in Zuid-Afrika na de Apartheid is gegaan, een vergevingstribunaal waar men blootlegt wat er werkelijk is gebeurd zodat je ervan kan leren, zodat het NOOIT meer gebeurt. Ik stel voor dat men beter nu betrokken raakt, besef je dat er een verandering in het gewaarzijn van de mens is, de capaciteit om informatie te verwerken is verhoogd; en langzaam maar zeker komt het besef dat zij bij de neus zijn genomen door propaganda en door de beïnvloeding van de geest en dat besef is onvermijdelijk.

In plaats van af te wachten tot het gebeurt, wat je ronduit in een positie plaatst waar je gezien wordt als deelnemer van de schending van de mensenrechten, moet men nu handelen en in actie komen. Het zal heel wat scholing vergen en het zal heel wat inspanning vergen om diegenen te helpen die vastgelopen zijn en veelal zijn diegenen die vastgelopen zijn degenen met geld - de rest is vastgelopen omdat zij geen geld hebben en zij zich moeten richten op het krijgen van geld, maar dit zal zeker niet zo doorgaan.

Zorg ervoor dat je onderzoek doet naar de BIG vraag:

Hoe komt het dat niet iedereen op Aarde gelijke mensenrechten heeft?

Waarom is het dat mensenrechten zijn verworden tot een verbruiksartikel dat met geld gekocht kan worden?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten