zaterdag 6 juli 2013

Basisinkomen en Artikelprijsbepaling

[url%255B8%255D.jpg]Dit is een fascinerend ding, want er is deze theorie over de Vrije Markt dat Vraag en Aanbod de Prijs bepaalt en dat het blijkbaar een 'Marktwerking' is die aan het eind van de dag Bepaalt 'Wie de Rijke zal zijn en Wie de Arme zal zijn'. 'De Waarschijnlijkheid - als je weet van het spelen van Monopoly - is natuurlijk 'Hij die het geld Heeft zal Rijke zijn omdat zij Meer zullen Krijgen' - zelfs de Bijbel zegt het: 'Hij die Meer heeft, Hem zal Gegeven worden en Hij die Niet Heeft, Zelfs wat Hij heeft, zal Hem Ontnomen worden.' En dat gebeurt heel Effectief met Artikelprijsbepaling, omdat de Toekomstige Markt en de Vestiging van Prijsbepaling via deze 'Gemeenschappelijke Eigenaardigheid' in plaats van Gezond Verstand - de Prijs van Voedsel Op deze Manier aan het Bepalen is zoals in een Reusachtig Casino - is Zeker Niet een Manier voor Enige Competente Overheid die Burgers Vertegenwoordigt Toe te staan ​​om zijn Bevolking te Voeden.

Als je Voedsel neemt, bijvoorbeeld - in een Wereld die een Kapitalistische Wereld is, waar Arbeid een Kapitaal is en je Voedsel een Kapitaal is en de Zetel van je Regering een Kapitaal is en het Geld wat je hebt een Kapitaal is: is de Creatie van Voedsel en het Voeden iemands Burgers en dan het Beschikbaar stellen van het Surplus in de Open Markten de Manier waarop het zou behoren te Bewegen, waar de Vestiging van Prijzen voor Voedsel gebaseerd is op de Input van Arbeid en de Kosteninput en de Historische Groei in Waarde door de Cumulatieve Inspanning van de Mens zijn Deelname op Aarde. Dat soort dingen Behoort Een deel van het Prijsbepalingssysteem te zijn om ervoor te Zorgen dat je Geen Behoefte hebt aan een Basisinkomen, omdat er is Voldoende Winst is voor degenen Betrokken bij het Creëren van het Voedsel om een Menswaardig Leven te Scheppen; om de Landarbeiders Goed te Betalen, zodat Ze hun Werk met een Liefdevol Hart kunnen Doen en Niet omdat ze Gedwongen worden het te Doen omdat Ze Geen andere Keus hebben - Stel je voor! Al onze mensen die in de Ideeën van 'Bewustzijn' zijn bijvoorbeeld, hebben deze Hang al dat 'De Handen die Dingen Aanraken een Invloed op de Gesteldheid hebben' - Emoto toonde dat zo Goed aan met de Boodschappen in Water, de waterkristalfoto's - dus Als je voedsel Geproduceerd wordt door Arme Mensen, Wanhopig de Kost verdienend, Niet Genoeg Geld Krijgend, voortdurend in Woede, Spanningen en Angst = dat zou worden Overgedragen naar je voedsel en Deel Worden van het Water in Voedsel en omdat Je dat aanvaardt als 'Okay' je uiteraard het Gevolg van deze Vorm van Productie als 'Okay' Accepteert en daarmee het Gevolg van dit In Je Lichaam Plaatsen als 'Okay' Accepteert en nu, Neem je Deel aan het creëren van Meer Ziekte op Aarde.

Bijgevolg binnen de Goederenmarkten en de Voedselprijsbepaling en het Reusachtige  Casino, Geven degenen die Winsten Maken Niets om dit soort dingen, omdat Ze een ander Gezondheidsproduct kunnen Creëren om te Verkopen en in de Markten Plaatsen, de cyclus van Vraag en Aanbod, Gedwongen Arbeid/Slavernij voortzettend.

Dus, in Essentie in het Basisinkomenscenario stel ik voor dat Men Dient te gaan Kijken naar de Echte Wetenschap, niet alleen de Genetische Modificatie die Getracht wordt Gecontroleerd te worden door middel van Patenten en het Beïnvloeden van de Voedselvoorziening om het Gehemelte van de Bevolking te Beïnvloeden, om Er Controle over te hebben en daarmee de controle over de Prijs. Prijscontrole in Basisinkomen is Geen Kwestie van Controle, het is een Kwestie van Gezond Verstand: als het Arbeidsdeel van de Voedselproductie Niet Gezond is, kan het Voedsel Niet Gezond zijn zoals het onderzoek naar Waterkristallen aangeeft - en dan kan het Geen Gezonde Samenleving Produceren omdat de Prijsbepaling niet Gezond is, het Kapitalistische Systeem Niet Gezond is, er Niet Genoeg Geld Bewegende is en Je Schuld zal Toenemen! En dan, omdat je het Systeem Creëert door middel van een vorm van Conflict, de enige manier waarop je het Systeem dan kunt Redden is Door Conflict en dus heeft het Kapitalisme door de tijd heen Bewezen dat 'het Oorlog Nodig heeft' om te Blijven Voortbestaan, om Banen te creëren en Geld voor een Minderheid te Creëren.

Dus, in het Kapitalisme dat momenteel bestaande is onder een vorm van Zeer Vreemde Democratie, heb je Niet de 'Meerderheidsregel', je hebt de Minderheidsregel en Dit wordt gedaan door middel van Propaganda, waar het eigenlijke Wetenschappelijk Onderzoek, de feitelijke Overwegingen en Gezond Verstand noodzakelijk om een Land te Leiden en ervoor te zorgen dat Haar burgers goed worden verzorgd, Opzettelijk worden Misleid. Daarom is het bijvoorbeeld dat de Media aan de Burgers
moet Toebehoren, omdat de Media het Medium is via welke het Onderwijs van de Burgers van een Land plaatsvindt, om ervoor te Zorgen dat ze Geen Domme Dingen Doen, om te Stemmen voor de Minderheidsrechten die Honger en Armoede gaan Veroorzaken - Dat zijn Geen Rechten! Men behoort te Stemmen voor Mensenrechten die ervoor zorgen dat er een Billijke Verdeling van Waarde is die ervoor Zorgt dat iedereen een Fatsoenlijk Leven heeft.

Dus, Goederenmarkten en Open markten hebben behoefte aan een Nieuwe Definitie waar een Land een bepaalde Goed Produceert, het eerst zijn Eigen Burgers Bevoorraad en het Surplus - wat kan worden Vastgesteld met betrekking tot Wat er Nodig is in de Wereld, net zoals ze met Olie doen - en zo kan Men Voldoende Surplus Produceren om ervoor te Zorgen dat Alle Landen die een Bepaald Product Nodig hebben toegang ertoe hebben op de Open Markt tegen een Prijs die Niet Leidt tot Armoede en Honger, maar dat de Wereldeconomie Verbetert.

We moeten Echt de Kwaliteit van ons Leiderschap aan de Kaak stellen, de Kwaliteit van onze Academici en onze Onderzoekers, de Kwaliteit van onze Media en de Kwaliteit van onze Economen - ze lijken Opzettelijk een Wereld van Armoede aan het Creëren te zijn, het geven van schijnbare 'Krachten', waarvan men Echt wel kan Vaststellen dat het dingen zijn die thuis Zouden horen in een Spookhuis - aan 'Achter Wat de Prijs Bepaalt', het is als het eromheen maken van een vorm van 'mysterie',
zodat je blijft Missen wat er werkelijk gaande is. Slechts Enkelen zijn al het Geld aan het Verdienen, Alleen Sommigen worden beschermd door Middel van Geld.

Arbeid heeft alle Kapitaalwaarde Verloren wat betekent dat als je Arbeid Niets Waard is = Je Geen Macht hebt waarmee je je Welzijn Financieel Borgt, Gezondheidswijs en op Alle Manieren van Je Eigen Familie - en dan is een Land Niet in staat om zijn Burgers te Ondersteunen door middel van Behoorlijk Staatsbestuur. We hebben een Ernstig probleem in ons Onderwijs en de Media Toestaan om te worden Bestuurd en Propaganda uit te Spuwen gebaseerd op Winst alleen​​, Misleidt doelbewust de Boodschap dat mensen Behoren te Weten een wereld te Waarborgen die Goed Functioneert.

En dientengevolge met de Basisinkomengarantie, kan men Niet zomaar 'Zorgen voor een Minimuminkomen voor een ieder,' je moet ervoor Zorgen dat Je het Probleem begrijpt van het Systeem en men Moet dat Veranderen want duidelijk: Tenzij men dat Verandert, gaat het Gehele Systeem Niet Werken. En hier moet de Kapitalist, de Rijke persoon de Eenvoud van de Basisinkomenoplossing Begrijpen. Als je Burgers hebt die Meer Geld te Besteden hebben en Je een Basissysteem hebt dat ervoor Zorgt dat de Prijs Belangrijk is en dat daarom door kortweg te Concurreren op basis van de Prijs, Zal veroorzaken dat er Minder Geld Stroomt, men Veeleer dient te Concurreren op basis van Waarde en Technologie en Effectiviteit - als men concurreert op dingen die echt Waardevol zijn als een Betere Garantie, Betere Productkwaliteit of een Uniek Product - en je hebt Verschillende soorten Dingen die kan men combineren - die Concurrentie is waarmee je nu echt in het Gebied van de Mededinging bent en het Veroorzaakt Geen Schade, het komt het Product ten goede. Maar om te Concurreren op basis van Prijs Alleen, beweren dat Wereldwijde Prijzen 'Goed voor de Burgers'
zullen gaan zijn terwijl de Kwaliteit van de Producten de hele tijd Afneemt = schijnt Er iets Echt Mis te zijn in je Redeneren! Omdat het Bewijs Zeer Duidelijk is dat Dat Niet is Hoe het Werkt. Het Feit dat dit nog wordt Toegestaan ​​en Niet gezien als Verraad vanwege De Manier waarop het de Burger Beschadigt = dat is zelfs nog meer Bizar en dat we Geen Advocaten hebben die Opstaan en er iets aan doen, we Geen Economen hebben die Opstaan, we allerlei bizarre Presentaties en Manieren hebben die worden Voorgesteld om te komen tot een Betere Wereld zonder Duidelijke Begrip van Hoe het Systeem Echt Functioneert, hetgeen zelfs al onze Activisten in twijfel dient te trekken.


We hebben 'Info Wars' en we hebben 'Zeitgeist' en we hebben 'het Venus Project' - Allerlei soorten dingen die gebeuren, maar Alles als je er echt naar gaat kijken, Eindigt met één simpel ding: Cognitieve Disinformatie dat er Niet voor Zorgt dat de Deelnemer in hun Ideologie het Structurele Ontwerp van het Probleem Begrijpt. Dus de Oplossing is Niet Geloofwaardig en Meetbaar, terwijl toen - vreemd genoeg - een Oplossing wordt gepresenteerd die Geloofwaardig en Meetbaar is, Degenen die gevangen zijn in de Propaganda van deze Cognitieve Disinformatie Niet in Staat zijn de Reden Werkelijk te Begrijpen, omdat ze in zekere zin Mind Controlled zijn.


En Goederenprijsbepaling en het feit dat de Arbeid Kapitaalwaarde verliest en dat Lagere Prijzen Banenverlies Creëert en Werkloosheid en Honger = dat zou Gezond Verstand dienen te zijn! En toch, Zie Je dat Ergens in het nieuws? Begrijpen onze Journalisten eigenlijk wel het Feit dat ze Niet in Staat zijn Werkelijk over de Echte Werkelijkheid
te Verslag te doen? Er lijkt een Massaal, Massaal, Massaal Probleem te zijn.
 

Dus alsjeblieft, als er een Greintje van Integriteit Binnenin je over is, Als er Enige Mogelijkheid is dat Je kunt Begrijpen wat ik Deel en je het kunt gaan uitwerken op een stuk papier, Ondersteun dan een oplossing die Echt is, Kom uit je Hersenspoeling, Kom uit Je Eigenbelang en Besef dat men ALS ÉÉN binnen de Democratie Dient samen te werken om Verandering tot stand te brengen. En dat de Propaganda van de Media en Al de systemen die nu de Ideologieën van de Geest Besturen, de mens Opzettelijk aan het Zinken zijn in de Idee van 'Vrije Keuze' en in de Idee dat blijkbaar 'Je Je Eigen Mening moet hebben.' Opinie is Nooit Feit, Bestudeer Feiten - Sta jezelf Nooit toe om een Opinie te Vormen, een Opinie is Nooit Echt: het is een illusie - Feiten zijn Echt en het Feit is: Als de Arbeid die in de Productie van iets als Voedsel wordt gestopt niet Effectief Gecompenseerd wordt in en door de Prijs en als de Distributie Niet wordt Gecompenseerd en Alle Deelnemers binnen de Schepping van het Voedselproces Niet goed Gecompenseerd worden = dan ben je Armoede aan het Scheppen door middel van Voedsel Produceren.
 

Hoe Stom kan Men zijn? Je Creëert Armoede, Je hebt Voedsel tegen een Lagere Prijs = wat betekent Minder Belasting = wat betekent een Zwakkere Sociale Voorziening = wat betekent Er is Niet Genoeg Geld om Alle Burgers te Ondersteunen, dus ga je Uitlopen op Revolutie - Waarom zou Je dat Opzettelijk Doen, Tenzij het is dat Je niet Eens Begrijpt - in al je 'Wijsheid' - dat je Echt Eigenlijk het Probleem Zelf Creëert door Ideologieën als een 'Vrije Markt' en 'Vraag en Aanbod' - Vraag en Aanbod is heel simpel, het dient te worden gebaseerd op: 'Wat is het Aanbod? Is er genoeg Voedsel voor Iedereen? Dat betekent dat de Vraag is Hoeveel hebben We Nodig, wat is de Surplus en Ondersteunt het Iedereen Werkelijk die Betrokken is bij het Proces om een ​​Fatsoenlijk Leven te scheppen - dat is Vraag en Aanbod op een Praktische Civiele Manier. De Manieren die Momenteel worden Gebruikt zijn Pertinent Verdomde Kwaadaardig.


Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 432 Basic Income and Commodity Pricing
Basic Income and Commodity Pricing

Geen opmerkingen:

Een reactie posten