maandag 1 juli 2013

Basisinkomen en de Muziekindustrie

[music%255B8%255D.jpg]De Muziekindustrie is één van de industrieën die het Meest te Lijden heeft gehad onder het Huidige Format van het Consumentisme en Kapitalisme. We hebben een 'Eigenaardig Scenario' dat Ontwikkeld is waar Meer dan 90% van de populaire muziek 'Populair' werd met een aantal Onderliggende Seksuele Toespelingen in het kader van de Muziek. Het is Alsof Muziek een vorm van Pornografie is geworden en omdat Pornografie iets is dat tot nu Blijkbaar iets is geworden als 'Beschermd door Vrije Meningsuiting,' we dit ook in Onze Muziek hebben gecreëerd wat de Echte Creatieven binnen Onze Muzikale Kunsten Vernietigt, we Slechts eindigen met Gepopulariseerde Muziek die Opzettelijk wordt Bevorderd binnen het Verachtelijke van Consumentisme waar er Niets is dat het Drijft dan Winst en klaarblijkelijk de Consument Vermaakt om in een 'Positieve Ingesteldheid van Hoop' te blijven op zoek naar de vervulling van Plezier - Dit is zeker NIET Muziek.

Ik verwacht dat binnen het Basisinkomenscenario de Muzikant Voldoende Inkomen zal hebben met een Basisinkomengarantie om in staat te zijn hun Muziek Waarlijk te Ontwikkelen en te Onderzoeken een publiek te Bouwen dat de Muziek Waardeert die ze maken. Zo ook met de Andere Kunsten op het gebied van Schilderkunst, Film, Theater, Literatuur, enz.. Als men 't Niet Meer nodig heeft om de Muziek te Maken simpelweg ten behoeve van Overleving en je Voldoende Ondersteuning hebt om Waarlijk je Vaardigheden te verkennen, zal de Waardering van de Luisteraar van de Muziekfanaat Aanzienlijk Groeien en zullen we een Cultuur Ontwikkelen binnen onze Hogere Appreciaties dat ons een heel Nieuw Tijdperk in de muziek zal Brengen - Alles Gefaciliteerd door een Eenvoudig Principe: Zodra een ieder Opgevangen
wordt in hun Basisbehoeften om een Leven van Fatsoen te leven, wordt hun Vermogen Vrijgezet om een Hogere Vorm van Expressie te vinden. Deze Hogere Vorm van Expressie is Echt wat iedereen beweert 'ze naar Op Zoek zijn' maar Nooit Overwogen hebben dat men Hiervoor een Praktisch Economisch Model Nodig heeft om de Creatieve Sappen van Ons Menselijk Potentieel Vrij te zetten.

Het zal Tijd Kosten, maar onvermijdelijk Voorzie ik dat we veel Meer waardering voor Beeldende kunst en Muziek zullen Hebben en veel kritischer naar Inhoud, een Hogere Waarde verwachten van onze Medemens als we niet langer Vooringenomen zijn door onze behoefte om 'Hoop te Voelen voor de Toekomst' via een vorm van' Positieve Insinuatie', dat ten Grondslag ligt aan het Misbruik via onze Seksuele Uitdrukkingen dat is gekomen door onze generaties. Er zal zeker een veel grotere Seksuele Vrijheid zijn alsook het Ontwikkelen met een Grotere Nadruk op een aantal van de Meest Fundamentele Gevolgen, zoals de Gezondheidszorg. Men kan niet alleen 'Gaan en Jezelf Seksueel Uitdrukken' Zonder de Gevolgen van deze Aspiraties te beseffen.

In een maatschappij waar je onderliggend hebt Gevoeld dat Je Niet werd Ondersteund op welke manier dan ook en je echt Niets te verliezen Hebt, omdat je Alles Al Verloren hebt = de keuze Stom te zijn werd Geaccentueerd. In een Meer Evenwichtige Samenleving, één waarin voor Iedereen wordt Gezorgd binnen een Basisinkomenstructuur zal Zelfverantwoordelijkheid en Zelfrespect Ontwikkelen, omdat Basisinkomen in Zichzelf een Verklaring van Iedere Mens in de richting van Hun Medemens zou zijn 'Ik respecteer je als Leven' en Die Verklaring, Die Zekerheid dat Men wordt Beschermd en Ondersteund: Zal Beginnen de Menselijke Natuur te Veranderen.Dit is een vertaling naar Creation's Journey to Life Day 427: Basic Income and the Music Industry 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten