zondag 17 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (12) - Financiële ondersteuning voor minder willen werken

"De invoering van het obi kan een (financiële) ondersteuning vormen voor diegenen die minder uren willen werken. Daardoor kan herverdeling van arbeid ontstaan en komen mogelijk (deeltijd)banen vrij voor werkzoekenden."


Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland?
Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 12.

In het huidige systeem is het streven naar zoveel mogelijk uren werken om een fatsoenlijk leefbaar loon te kunnen ontvangen. Men kan geen zorgvuldige afweging maken tussen hoeveelheid werk en zorg voor zichzelf en anderen. Werk gaat in dit geval boven een prettig leven. Voor de meeste mensen is het niet haalbaar om minder te werken omdat de kosten van levensonderhoud dan te zwaar wegen.
In vorige eeuwen werkten mensen 6 tot 7 dagen per week, lange dagen. Dat hebben we in Nederland weten terug te brengen tot wat we nu aan variaties hebben. Met een gegarandeerd leefbaar inkomen kunnen we 'de arbeidstijd' zo gewenst verder verkorten, dat wil zeggen, minder werken daar waar mensen nog lange/vele dagen maken, banen 'opsplitsen' en zo banen scheppen voor anderen.

Het akkoord over arbeidstijdverkorting van Wassenaar, welke is ingesteld in 1982, was ontwikkeld als middel om de werkeloosheid te bestrijden. Het beschikbare werk zou hiermee over een groter aantal personen verdeeld kunnen worden. Dit systeem is niet ver genoeg/verder doorgevoerd.
Met een gegarandeerd leefbaar loon kan men voor zichzelf bepalen of en hoeveel men gaat werken. Iedereen heeft de mogelijkheid om voor zichzelf te bepalen of en hoeveel hij gaat werken. Het is niet meer nodig om een baan fulltime te bezetten omdat die gedeeld kan worden met anderen.
Door financiële zorgen neemt kindermishandeling in de VS bijvoorbeeld toe.
Ouders zullen met een gegarandeerd leefbaar inkomen meer tijd hebben om met hun kinderen door te brengen en meer ontspannen zijn. Een gegarandeerd leefbaar inkomen zorgt voor een betere afstemming van werk, zorg en ontspanning die voor iedereen verschillend is.Redenen om een basisinkomen in te voeren (11) - In het belang van milieu, natuur, mensen en dieren 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (10) - Een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt Redenen om een basisinkomen in te voeren (9) - Tijd zinvol besteden  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (8) - Financiële onafhankelijkheid van een kostwinner  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (7) - Bescherming tegen sociale uitsluiting Redenen om een basisinkomen in te voeren (6) - Drastische vereenvoudiging sociale zekerheidsstelsel  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (5) - Een eigen onderneming starten is makkelijker  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (4) - Bevrijding uit de armoede- en werkeloosheidsval   
Redenen om een basisinkomen in te voeren (3) - Financiële waardering voor onmisbare activiteiten.  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (2) - Landdividend  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (1) - Bestaanszekerheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten