dinsdag 5 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (6) - Drastische vereenvoudiging sociale zekerheidsstelsel

 
"Wanneer het obi wordt ingevoerd, wordt het sociale zekerheidsstelsel drastisch vereenvoudigd. Het obi is namelijk een zeer eenvoudige vorm van sociale zekerheid. Omdat alle burgers recht hebben op hetzelfde geldbedrag, zijn minder ambtenaren nodig dan nu het geval is. Een gecontroleerd en goed bijgehouden bevolkingsregister is noodzakelijk om te voorkomen dat fraudeurs meer dan één obi ontvangen."

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 6

In ons huidige sociale zekerheidsstelsel krijg je te maken met een "voor wat hoort wat" mentaliteit. Er kleven allerlei voorwaarden aan je uitkering wanneer je ziek wordt, arbeidsongeschikt, met pensioen gaat of werkeloos wordt. Een uitkering is bedoeld als tijdelijk middel om te voorzien in de basisbehoeften en zorg. Iemand wordt geacht zo snel mogelijk weer zijn eigen inkomsten te verdienen. Dit systeem werkt alleen wanneer er daadwerkelijk door iedereen gewerkt kan worden en wanneer er genoeg werk is voor iedereen. De realiteit is dat er geen werk genoeg is voor iedereen en wanneer je niet het vermogen hebt om te werken, je (permanent) terug moet vallen op een uitkering.
Dan is het ook nog zo dat bedrijven bepalen welk werk er voorhanden is. Wanneer je vaardigheden ontwikkelt waarin weinig werk te vinden is, dan ben je genoodzaakt om je ontwikkeling te stoppen en je te conformeren naar werk wat er wel is. In het huidige systeem staat werk boven leven.
Met een gegarandeerd leefbaar inkomen zijn alle burgers zonder kapitaal en/ of baan van geboorte tot dood verzekerd van een comfortabel inkomen waarin sociale zekerheden gewaarborgd zijn. Er is alle ruimte om je ontwikkelde vaardigheden in te zetten in de maatschappij. Leven staat gelijk aan inkomen.
Een basisinkomen zal volledig geautomatiseerd moeten worden zodat er geen enkele mogelijkheid bestaat om het systeem te misbruiken. Verspilling, zoals nu plaatsvindt door faillissementsfraude, wanbeleid, goede doelen- en stichtingsmisbruik zijn niet mogelijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten