zondag 17 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (13) - Lagere loonkosten


"Werkgevers hebben lagere loonkosten, omdat het deel dat wordt vervuld door het basisinkomen niet door hen hoeft te worden betaald. Indien bijvoorbeeld een werknemer een baan heeft met een bijbehorend salaris van 1500 euro per maand en daarnaast een obi ter hoogte van 1000 euro ontvangt, dan hoeft de werkgever slechts 500 euro loon te betalen. Zo zou niet commerciële arbeid -de zorg, het onderwijs en de cultuur- beter betaalbaar kunnen worden."
Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 10 punt 13.


Ik hoorde eens van een man die ging studeren voor een diploma om een bedrijf te runnen en het eerste wat hij leerde was: een bedrijf is er om winst te maken. Dus niet in de eerste plaats om andere mensen een leven te gunnen doordat ze geld verdienen of om de samenleving een dienst te bewijzen.
Vanuit zo'n visie is alles wat niet in de winst vloeit een kostenpost. Zodoende wordt er gesproken van: 'loonkosten'.
In een samenleving met een basisinkomensysteem zal deze term wellicht in onbruik raken omdat de waarde van een mensenleven niet meer als een kostenpost wordt gezien maar als een gegeven om vanzelfsprekend financieel te ondersteunen.
In een bedrijf zullen de doelen: geld verdienen, levens mogelijk maken, de samenleving dienen, een gecombineerd doel zijn. Er zal niet zoals nu op de loonkosten beknibbeld worden om de winst te verhogen.
De berekening zoals boven toegepast gaat nog uit van de huidige opvatting waarin lonen als kosten worden gezien in plaats van als een van de doelen van de onderneming.Want alsmaar minimaliseren van de lonen leidt tot een bevolking zonder koopkracht en dit richt de economie te gronde.
Redenen om een basisinkomen in te voeren (12) - Financiële ondersteuning voor minder willen werken 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (11) - In het belang van milieu, natuur, mensen en dieren 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (10) - Een meer gelijkwaardige arbeidsmarkt 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (9) - Tijd zinvol besteden 
Redenen om een basisinkomen in te voeren (8) - Financiële onafhankelijkheid van een kostwinner  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (7) - Bescherming tegen sociale uitsluiting
Redenen om een basisinkomen in te voeren (6) - Drastische vereenvoudiging sociale zekerheidsstelsel  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (5) - Een eigen onderneming starten is makkelijker   
Redenen om een basisinkomen in te voeren (4) - Bevrijding uit de armoede- en werkeloosheidsval  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (3) - Financiële waardering voor onmisbare activiteiten.   
Redenen om een basisinkomen in te voeren (2) - Landdividend  
Redenen om een basisinkomen in te voeren (1) - Bestaanszekerheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten