vrijdag 1 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (2) - Landdividend

"De idee van het onvoorwaardelijk basisinkomen is nauw verbonden met de gedachte dat de aarde -de natuur en haar hulpbronnen- aan alle mensen toebehoort. Joseph Charlier (1816-1896) vond dat ieder mens evenveel recht had op land. Het basisinkomen dat hij voorstelde noemde hij daarom 'landdividend' ('dividende territorial')."

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 8 paragraaf 2.3

Op dit moment is het zo dat wanneer je geld hebt, je ruimte op aarde kunt kopen. We zijn samen overeengekomen dat de aarde te koop is, de aarde is een BV. Dat heeft tot gevolg dat een klein gedeelte van alle mensen op deze wereld ruimte op aarde kunnen kopen en dat de meerderheid weinig tot geen ruimte op deze aarde beschikbaar heeft.
We hebben samen toegestaan dat het hebben van geld bepaalt wie ruimte tot zijn beschikking heeft en hoeveel en dat hier ongelijkheid in bestaat.
Wanneer de mensheid zich realiseert dat de aarde -de natuur en haar hulpbronnen- aan alle mensen toebehoort, zal men zich open stellen voor een gegarandeerd leefbaar inkomen voor iedereen. Er ontstaat dan recht op ruimte voor iedereen op aarde. Iemand kan dan zelf bepalen hoeveel ruimte hij (praktisch gezien) nodig heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten