vrijdag 8 november 2013

Redenen om een basisinkomen in te voeren (9) - Tijd zinvol besteden

 

"Vasthouden aan het streven naar volledige werkgelegenheid boven automatisering dwingt veel mensen tot het verrichten van onnodig geestdodend en mensonwaardig werk, aldus de Vereniging Basisinkomen. Kostbare tijd kan niet meer zinvol worden aangewend."

Bron: B. Hilarides, is het onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar in Nederland? Scriptie WO Nederlands Recht Open Universiteit Nederland. Blz. 9 punt 9.
 Er zijn veel banen verloren gegaan aan automatisering. Automatisering kan een hoop werk van mensen overnemen waardoor mensen zich met zinvolle zaken bezig kunnen houden.

Er zijn heel veel soorten werk die mensen met plezier en/of vanuit verantwoordelijkheid willen doen waar we nu niet toe komen. Omdat het geen banen zijn in de huidige samenleving waarin we het ons alleen maar kunnen permitteren om onze tijd te besteden aan activiteiten/werk waar we geld mee verdienen.

Met een gegarandeerd leefbaar inkomen kun je zorgvuldig kijken of en hoe je je ontwikkelde vaardigheden in kunt zetten binnen de maatschappij en hoe je dit wilt afstemmen met andere verantwoordelijkheden die je hebt. Jouw kostbare beschikbare tijd wordt op die manier optimaal en menswaardig benut.


Redenen om een basisinkomen in te voeren (8) - Financiële onafhankelijkheid van een kostwinner
Redenen om een basisinkomen in te voeren (7) - Bescherming tegen sociale uitsluiting
Redenen om een basisinkomen in te voeren (6) - Drastische vereenvoudiging sociale zekerheidsstelsel   
Redenen om een basisinkomen in te voeren (5) - Een eigen onderneming starten is makkelijker
Redenen om een basisinkomen in te voeren (4) - Bevrijding uit de armoede- en werkeloosheidsval
Redenen om een basisinkomen in te voeren (3) - Financiële waardering voor onmisbare activiteiten.
Redenen om een basisinkomen in te voeren (2) - Landdividend
Redenen om een basisinkomen in te voeren (1) - Bestaanszekerheid


Geen opmerkingen:

Een reactie posten